icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Ældreminister Thyra Frank hørte om stærke fællesskaber på Æblehaven

På Plejecenter Æblehaven bruger de ét af de stærkeste våben til at bekæmpe ensomhed – nemlig det sociale fællesskab. Ældreministeren kom derfor til kaffe-kom-sammen for at høre om, hvordan Æblehaven arbejder med at danne fælleskaber til gavn for de ældre.

Mandag morgen bød borgmester Søren Steen Andersen, udvalgsformand for Social og Sundhed i Assens Kommune Charlotte Kjær og Plejecenter Æblehavens leder Birthe Badstue Pedersen velkommen til ældreminister Thyra Frank.

- Det betyder rigtig meget, at ældreministeren har ønsket at lægge vejen forbi Assens Kommune for at besøge Æblehaven. Æblehaven og de frivillige gør en væsentlig forskel for de ældre, og de unikke fællesskaber er til gavn for hele lokalsamfundet i Haarby, fortæller borgmester Søren Steen Andersen.

Ministeren havde udtrykt ønske om at besøge Æblehaven, fordi centret udmærker sig ved sit fokus på at bekæmpe ensomhed.
På sin rundtur på Æblehaven hørte ministeren om spis-sammen-arrangementer, talte med frivillige og besøgte et par af beboerne for at høre om, hvordan de hjælper til på plejecentret.

- Ensomhed er et stort problem blandt ældre i Danmark. Man kan dø af at være ensom, og mange ældre føler sig ensomme, og derfor er det fantastisk at opleve, hvordan Æblehaven på forskellige måder tager initiativ til at ændre denne kurs. Det er meget inspirerende at høre om, hvordan de er lykkes med at engagere lokalsamfundet. Æblehavens tiltag er en vej til at danne nye fællesskaber, der hjælper de ældre ud af ensomheden, siger Ældreminister Thyra Frank.

Fællesspisning giver venskaber

Ved kaffebordet fortalte leder Birthe Badstue Pedersen og repræsentanterne fra Ældresagens og Røde Kors’ lokalafdelinger om de spis-sammen-arrangementer, som de i fællesskab arrangerer. Ministeren hørte om, hvordan beboerne, ældre borgere og flygtninge fra lokalområdet spiser sammen, når der er ”Haarby spiser sammen på tværs af generationer og kultur”.

Ministeren hilste også på ”damegruppen”, som er et resultat af det første spis-sammen-arrangement på Æblehaven. Thyra Frank fik fortællingen om, at beboer Marie Folving kom til bords med nogle damer fra lokalområdet blandt andet én, som hun kendte fra gamle dage, så snakken gik lystigt. Siden har ”damegruppen” mødtes flere gange til middag, og gruppen har derudover været med til alle de øvrige spis-sammen-arrangementer.

- Vi er meget optagede af at bekæmpe ensomhed blandt vores ældre borgere. Alle plejehjem og ældreplejen arbejder ud fra Eden-principperne for at bekæmpe ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Besøget i dag fra ministeren er et stort skulderklap til alle vores medarbejdere, der hver dag arbejder dedikeret for at skabe stærke relationer for vores ældre, forklarer udvalgsformand for Social og Sundhed Charlotte Kjær.

Beboere med gøremål

Ældreministeren fik også tid til at kigge ind hos to af beboerne i deres lejligheder. I Hus 26 hilste hun på Ib Christiansen, der hjælper pedel Knud Guldborg med at slå græsarealerne omkring plejecentret.
I Hus 28 var det Elvira Jensen, der tog imod og fortalte om sine grønne fingre, og hvordan hun sørger for både drivhus og potteplanter.

Der var trængsel i 84-årige Ib Christiansens lejlighed – sammen med pedellen Knud Guldborg fortalte Ib ministeren om, hvordan han på havetraktor hjælper med at slå græs.

Fakta

  • Spis-sammen-arrangementerne ”Haarby spiser sammen på tværs af generationer og kultur” finder sted ca. fire gange om året. Projektet har netop fået tilsagn om støtte fra Folkebevægelsen mod Ensomhed.
  • Plejecenter Æblehaven i Haarby er Eden-registreret. Med Eden-principperne er der fokus på at eliminere ensomhed, kedsomhed og hjælpeløshed. Alle Assens Kommunes plejehjem er Eden-registrerede.

For yderligere information kontakt:

  • Søren Steen Andersen, borgmester, Assens Kommune, tlf. 29 37 90 65, ssand@assens.dk 
  • Charlotte Kjær, Udvalgsformand for Social og Sundhed, Assens Kommune, tlf. 29 37 90 53, chach@assens.dk
  • Birthe Badstue Pedersen, leder, Plejecenter Æblehaven, tlf. 24 79 38 83, bsbpe@assens.dk

For interview og udtalelser med Ældreministeren kontakt:

  • Presserådgiver Natasja Dybmose, telefon 20 67 08 74.