icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

95.000 kr. til fire nye borgerprojekter i Assens by

I aftes præsenterede fire grupper med borgere hver deres idé om et midlertidigt forsøgsprojekt. Projekter, som borgergrupperne vil sørge for, bliver realiseret i løbet af 2019. Nu kan de gå i gang med at føre deres projekter ud i livet.

Den største pulje på 50.000 kroner går til ’Molegruppen’, som vil sørge for mere liv og aktivitet på midtermolen bl.a. med arbejdende træværksted. 25.000 kroner går til gruppen ’Assens Kultursti’, der bl.a. vil fokusere på de unikke gårdmiljøer i Assens’ bymidte og med fysiske markeringer skabe opmærksomhed og interesse for byen gennem tiderne. 10.000 kroner går til gruppen ’Jordbassinerne’, der vil arbejde for, at flere får kendskab til jordbassinerne i Assens bl.a. ved at skabe en markeret ankomstplads til området. Den sidste borgergruppe ’ARTiAssens’ fik tilbudt 10.000 kr. under forudsætning af, at midlerne bliver brugt til et synligt event i byen.

Nu skal borgerne føre projekterne ud i livet - de skal være klar i Assens by i løbet af 2019.

- Jeg er sikker på, at borgernes projekter vil være medvirkende til at skabe liv og sammenhængskraft i Assens by. Det bliver spændende at følge udviklingen. Projekterne bidrager til at skabe en stolthed over vores flotte købstad, siger formand for den politiske styregruppe Dan Gørtz, der er imponeret over det store engagement, der har været lagt for dagen til både bymøde, byværksteder og til præsentationerne.

Inddragelse - et nøgleord i arbejdet med at udvikle ’Fremtidens Assens’

Startskuddet for borgerprojekterne lød til bymødet om ’Fremtidens Assens’ i midten af november. Siden har en række grupper arbejdet videre, og gruppernes idéer er blevet finpudset på to byværksteder i december og januar. Her har kommunens medarbejdere været med til at rådgive og vurdere, om borgernes projekter rent faktisk også var realisérbare - i forhold til, hvad der konkret kan lade sig gøre for de midler, der er at gøre med, og hvad der rent lovgivningsmæssigt kan lade sig gøre.

I aftes præsenterede borgergrupperne så deres idéer for et panel bestående af den politiske styregruppe med byrådspolitikere. I panelet sad også det interessentforum med borgere og nøgleinteressenter inden for bl.a. turisme, handels- og erhvervsliv, foreninger og kultur, der siden i sommers har fungeret som følgegruppe og sparringspartner for den politiske styregruppe i ’Fremtidens Assens’-projektet.

Derefter besluttede panelet, hvilke projekter, der skulle have henholdsvis 50.000, 25.000 og de to gange 10.000 kroner.

Udviklingsplan for Assens by er på trapperne

Byrumsprojekterne sker som et led i Assens Kommunes kommende udviklingsplan for Assens by. Selve helheds- og udviklingsplanen for Assens by bliver efter planen vedtaget af byrådet inden sommerferien.Fakta – Borgergruppernes projekter

Gruppen ’Assens Kultursti’ vil åbne folks øjne for blandt andet de unikke gårdmiljøer i Assens’ bymidte og skabe opmærksomhed og interesse for Assens gennem tiderne, udviklingen af byen fra middelalderen og op til nutiden. Det skal gøre borgere i Assens samt byens turister interesseret i at gå på opdagelse i Assens Købstad. Gruppen vil lave en fysisk markering af kulturhistorien i Assens - eksempelvis midlertidige vejrbestandige mærkater på fortove samt et oversigtskort over markeringerne på udvalgte steder i byen.

’Molegruppens’ grundidé er at tilføre havnen mere liv ved at udvikle et maritimt oplevelsescenter på midtermolen med fokus på træskibe og træskibshistorie. Historien vil være til stede både formidlet og autentisk som arbejdende træskibsværksted. Samtidig vil gruppen gøre molen mere indbydende og interessant at opholde sig på. Hvis der er interesse for det, kan der måske også være en udstilling klar om historiske modelskibe til sommer.

Gruppen ’Jordbassinerne’ vil øge kendskabet til og synliggøre Jordbassinerne for at fremme turisters, borgeres, skolers og foreningers muligheder for aktiv ferie, fritid og undervisning. Gruppens vision er at etablere en parkeringsplads for foden af Jordbassinerne. Her skal være en indgangsportal skiltet med ”Jordbassinerne – rekreativt natur område”, en flagstang med flag, der viser Assens kommunes logo for Natur- og Friluftsliv samt en infotavle, der formidler områdets natur- og industrihistorie i sammenhæng med Assens Rådhus og Arena Assens/Saftstationen. På infotavlen vises et kort over området med angivelse af farvede ruter, deres længde og tilgængelighed for handicappede. Gruppen håber også på at kunne sætte stolper op med farvede pile som ruteangivelse på stierne på Jordbassinerne.

Fakta – Fremtidens Assens

Borgergruppernes midlertidige projekter er et led i arbejdet med projektet ’Fremtidens Assens’, som munder ud i en helheds- og udviklingsplan for Assens by. Målet med udviklingsplanen er at fastholde og tiltrække borgere, turister, erhvervsdrivende og investorer ved at udvikle byen.
Projektet ’Fremtidens Assens’ har et samlet budget på 2 mio. kr., hvoraf fonden Realdania bidrager med halvdelen under indsatsen ”Hovedbyer på Forkant”.
En politisk styregruppe med følgende medlemmer fra byrådet arbejder med projektet; Knud Søby, Henrik Hansen, Søren Steen Andersen, Finn Brunse og formand for styregruppen Dan Gørtz. Et interessentforum med lokale aktører og interessenter fungerer som følgegruppe og sparringspartner for den politiske styregruppe.
Udviklingsplanen vedtages af byrådet inden sommerferien.
Se mere på www.assens.dk/fremtidensassens 

Yderligere oplysninger – kontaktpersoner, Assens Kommune:

  • Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan og formand for projektets politiske styregruppe, Assens Kommune, tlf. 21 70 95 42.
  • Peter Michael Nielsen, Plan og Kulturchef, Plan og Kultur, tlf. 23 48 68 62.
  • Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, Afdelingsleder, Plan og Kultur, tlf. 61 61 34 12.
  • Anders Dam, Planlægger og projektleder, Plan og Kultur, tlf. 64 74 72 90.


Kontaktpersoner borgergrupper

Kontakt projektleder Anders Dam (se ovenfor) for at få kontaktinfo på borgergrupperne.