icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

10 mio. kr. fra Realdania til projekt, der skal vende Assens mod vandet

Et moderne bibliotek - et ’multitek’ - og en ny havneplads er nu på vej i Assens. Målet er at binde byen og havnen bedre sammen. Realdania har netop givet tilsagn om støtte på 10 mio. kr. i 2. etape af indsatsen ”Hovedbyer på forkant”, som sætter fokus på at skabe fornyet liv og positiv udvikling i hovedbyernes bymidte.

I dag offentliggjorde Realdania, at Assens Kommune får 10 mio. kr. til at realisere det åbningstræk på udviklingsplanen for Assens, som Byrådet vedtog i februar. Konkret betyder det, at arbejdet med at etablere et moderne samlingssted med bibliotek og andre aktiviteter, et ’multitek’, og en ny havneplads kan gå i gang.

- Assens er et godt eksempel på en hovedby med nogle oplagte potentialer, der kan bruges til at styrke bylivet og skabe positiv udvikling i byen – både for borgere og besøgende. Projektet vil bidrage til at styrke forbindelsen mellem den historiske hovedgade og havnemiljøet. Og så vil det moderne bibliotek være med til at skabe et naturligt samlingssted i området. Vi glæder os til at se projektet blive til virkelighed, siger Björn Emil Härtel Jensen, projektchef hos Realdania.

Ombygning af det gamle rådhus til multitek

Det bliver det tidligere rådhus på Willemoesgade, der skal ombygges til et arkitektonisk og moderne ’multitek’. Assens Bibliotek flytter ind og bliver et mødested for eksempelvis fællesskaber, kulturoplevelser, formidling og events. Foran bygningen bliver en ny og omdannet havneplads til et centralt og aktivt knudepunkt mellem bymidte og havn.

Borgmester Søren Steen Andersen er glad for, at Realdania ser potentiale i Assens, og han glæder sig over, at kommunen nu kan tage de indledende skridt til at vende byen mod vandet.

- Det er fantastisk, at Realdania også ser potentialet i åbningstrækket. Vi vil noget med Assens! Assens er en attraktiv og velbevaret købstad med en helt enestående beliggenhed lige ud til Lillebælt og med en bynær havn. Det udnytter vi nu ved at skabe et moderne knudepunkt, som binder byen og havnen sammen. Målet er at fastholde og tiltrække borgere, turister, erhvervsdrivende og investorer, og jeg er sikker på, at vi med denne udvikling vil skabe interesse for byen. Det her er ikke bare det bedst tænkelige startskud på udviklingsplanen, men også på vores nye Vision 2030 – Med vilje og hjerte, siger borgmester Søren Steen Andersen.

Lokal medfinansiering er på plads

Realdanias støtte er under forudsætning af, at der kan rejses tilsvarende lokal medfinansiering. I februar, da Byrådet vedtog åbningstrækket, vedtog de også finansieringen. 3 mio. kr. er afsat på budgettet for 2020 til byudvikling, og 7 mio. kr. tages fra det beløb, der kom ind ved salget af Naturgas Fyn. Byrådet er enige om, at pengene fra det salg netop skal gå til udviklingsprojekter, der understøtter Vision 2030.

Stor lokal involvering – udviklingsplan er på trapperne

Projektet med at lave udviklingsplanen for Assens, som i Assens Kommune går under projekttitlen ”Fremtidens Assens”, har været i gang siden foråret 2018. Undervejs har mange lokale borgere, erhvervsdrivende og repræsentanter fra kulturliv og foreninger engageret sig i arbejdet, og flere har siddet i et interessentforum, der har fungeret som følgegruppe og sparringspartner for den politiske styregruppe. Andre har lavet borgergrupper, der aktuelt i løbet af 2019 laver midlertidige forsøgsprojekter i byen.

Selve udviklingsplanen er under politisk behandling og vedtages inden sommerferien.

Vejomlægning også på vej

Byrådet ønsker også at omlægge Søndre Ringvej, så trafikken kan ledes uden om den kommende nye havneplads. Det vil koste 4,5 mio. kr. Beløbet bliver indarbejdet i budget 2020-2023 ved den kommende budgetlægning.

Fakta

Om Hovedbyer på forkant

En hovedby er defineret som den eller de større byer i en kommune, som kommunen vurderer kan trække en udvikling i et større område. Blandt de udfordringer, som hovedbyerne i yderområderne – og yderområderne som helhed - står over for, er en ændret demografi med mange ældre borgere, nye erhvervsstrukturer hvor traditionelle erhverv forsvinder, ændrede indkøbsmønstre og mulighed for nye placeringer af detailhandlen uden for bymidten. Derfor er der mange steder brug for en ny strategi for bymidten.

Realdanias indsats Hovedbyer på forkant lægger sig i forlængelse af kampagnen På Forkant, som var et samarbejde mellem Erhvervsministeriet, KL og Realdania, og som hjalp 25 kommuner i yderområderne med at lave langsigtede strategiske udviklingsplaner. Flere af kommunerne i På Forkant arbejdede netop med at sætte fokus på en eller flere hovedbyer i kommunen.

Realdania har afsat i alt 73 mio. kr. til kampagnen Hovedbyer på forkant. I anden runde gives et samlet støttebeløb på 38,5 mio. kr.

Læs mere om kampagnen Hovedbyer på forkant på www.realdania.dk/tema/hovedbyer

Assens som hovedby på forkant

I foråret 2018 blev Assens Kommune en del af 1. etape af Realdanias projekt ”Hovedbyer på forkant” og fik 1.055.000 kr. i støtte til at lave en udviklingsplan for Assens by.
I Realdanias 2. etape fik byerne mulighed for at søge om støtte til projekter.

Assens Kommune sendte en ansøgning om støtte til åbningstrækket på udviklingsplanen. Byrådet vedtog åbningstrækket i februar 2019.

Realdania har netop i dag offentliggjort, at de støtter projektet ”Assens by og havn – Vi vender byen mod vandet” med 10 mio. kr.

Den samlede udviklingsplan for Assens er aktuelt under politisk behandling og vedtages inden sommerferien.

I alt 31 byer søgte om støtte til projekter i 2. etape af Realdanias projekt ”Hovedbyer på forkant”. 6 byer har fået tilsagn om støtte.

Yderligere oplysninger – kontaktpersoner:

  • Björn Emil Härtel Jensen, projektchef, Realdania, tlf.: 20 98 93 64

Fra Assens Kommune:

  • Søren Steen Andersen, borgmester, 29 37 90 65.
  • Dan Gørtz, udvalgsformand for Miljø, Teknik og Plan og formand for projektets politiske styregruppe, tlf. 21 70 95 42.
  • Peter Michael Nielsen, plan og kulturchef, tlf. 23 48 68 62.
  • Birgitte Lind-Thomsen Hjerrild, afd.leder, Plan og Kultur, tlf. 61 61 34 12.
  • Anders Dam, planlægger og projektleder, Plan og Kultur, tlf. 64 74 72 90.