icon-Nyt-fra-Assens-Kommune

Nyt fra Assens Kommune

Information om den forhøjede vandstand i Assens - 2. januar 2019

DMI har varslet forhøjet vandstand for onsdag, d. 2. januar 2019. Her på siden samler vi alle relevante informationer, efterhånden som vi får kendskab til dem.

03.01.2019, kl. 16:00 - Krabbeløkkevej også åben igen
Nu er alle veje, der blev lukket i forbindelse med Alfridas rasen, nu åbnet igen.

- - -

03.01.2019, kl. 14:30 - Stormrådet har truffet afgørelse
Afgørelsen lyder på, at det ikke var stormflod, vi oplevede i Assens og langs kysterne i vores område i går. 
Dog er Baagø omfattet. Du kan læse mere i Stormrådets pressemeddelelse.

- - -


03.01.2019, kl. 08:50 - Vejspærringer er nu fjernet - bortset fra én
Vores folk har været i gang fra morgenstunden for at fjerne de sidste vejafspærringer og rydde op efter de "efterladenskaber", som vandmasserne bragte med sig.
Dog er der stadig spærret ved Krabbeløkkevej i Assens, for Assens Skibsværft arbejder stadig med at fjerne watertuben. 
Vi forventer at åbne Krabbeløkkevej inden middag. 
Bemærk; der har været nattefrost. Så kør ekstra forsigtigt i de områder, der har været oversvømmet i de tidlige morgentimer.

- - -


02.01.2019, 20.11 - Pressemeddelelse

 - - -

 

02.01.2019, kl. 16:00 - Vandstanden har nu toppet
Sidste nyt fra havnechefen: "Nu er vandet begyndt at trække sig tilbage." Og ifølge DMIs måling af vandstanden, så blev vandstanden i Assens Havn registreret til 155 cm over daglig vande kl. 15:40 og ti minutter senere kl. 15:50 til 153 cm over daglig vande. Vi melder ud så snart, at vejspærringerne bliver ophævet. Vi forventer dog først, det bliver omkring kl. 22.
Helnæsdæmningen formentlig først kl. 22.30, da dæmningen skal ryddes for tang, sten og andet affald, vandet har efterladt på kørebanen. 

- - -

02.01.2019, kl. 14:35 - Helnæsvej bliver nu afspærret ved Brydegård
Helnæsvej ved Gl. Avernæs er nu ved at stå under vand, så nu afspærrer vi Helnæsvej allerede ved Brydegård. 
Vi forventer at åbne igen ved 22-tiden, men vi opdaterer selvfølgelig her og på Assens Kommunes facebookside, når der igen er åbent og farbart.

- - -

02.01.2019, kl. 14:15 - Baagø Færgen aflyser resten af dagens afgange
Baagø Færgen oplyser, at de er nødt til at aflyse de sidste to afgange fra Assens i dag - henholdsvis kl. 15 og kl. 17. De forventer normal sejlads fra i morgen tidlig.

- - -

02.01.2019, kl. 13:30 - Helnæsvej bliver måske afspærret ved Brydegård 
Seneste melding fra lederen af Entreprenørgården: Vandet stiger så hurtigt, at det kan blive nødvendigt at lukke Helnæsvej allerede ved Brydegård. Vi holder skarpt øje med situationen og opdaterer her og på Assens Kommunes facebookside, hvis det bliver aktuelt.

- - -

02.01.2019, kl. 13:20 - Nærm dig ikke vandmasserne
Status er nu, at vejspærringerne er sat op alle de steder, vi tidligere har meldt ud. Vores folk "ude i marken" har observeret mange folk i de berørte områder, der var ude for at besigtige stigningen i vandstanden. Vi henstiller til, at man holder sig væk fra de berørte områder og vandmasserne. Pas på jer selv og hinanden.

- - -

02.01.2019, kl. 13:00 - Hjælp kloaksystemet: Spar på vandet i dag
Assens Forsyning A/S har sendt sms ud forleden dag og en ny opdateret sms i dag. Forsyningen oplyser, at den forhøjede vandstand kan give problemer i lavtliggende områder, hvor kloaksystemer og pumpestationer kan blive oversvømmet.
Selvom du bor ”højt” i Assens Kommune kan du hjælpe med at aflaste kloaksystemet indtil i aften: Spar på vandet (undgå unødige bade, tøjvask m.m.) 
Så sikrer vi, at mindst muligt vand ledes til kloaksystemet, som er hårdt belastet i dette tidsrum pga. indtrængende havvand.
Forsyningen opfordrer desuden til, at jer, der bor i lavtliggende ejendomme sikrer kældre og gulvafløb mod indtrængende vand fra afløbssystemet.

- - -

02.01.2019, kl. 12:15 - Fynbus
Du kan se, om din busrute bliver påvirket på Fynbus' hjemmeside under trafikinfo.

- - -

02.01.2019, kl. 12:05 - Strømafbrydelse kan forekomme i havneområdet i Assens
Energi Fyn oplyser, at der kan ske strømafbrydelse i havneområdet i Assens i dag fra omkring kl. 13 og nogle timer frem. 
Du kan holde dig opdateret via driftstatus på Energi Fyns hjemmeside.

- - -


02.01.2019, kl. 11:15 - Pressemeddelelse

- - -

02.01.2019, kl. 9:00 - Hvis uheldet er ude, og dit hjem bliver oversvømmet
Ifølge varslet fra DMI bliver vandstanden i dag mellem 1.4 og 1.65 m over normal vandstand.
Du er selv ansvarlig for at sikre din bolig og indbo. Er uheldet ude, og dit hjem bliver oversvømmet, så kan du ikke få hjælp fra kommunen. Du skal i stedet kontakte Falck eller andet skadebekæmpelsesfirma for hjælp til at pumpe vandet ud. Du skal også kontakte dit forsikringsselskab. De kan oplyse om de muligheder, du har for at få rengjort din kælder og for at få erstattet de ting, som har lidt skade.

- - -

01.01.2019, kl. 15.55 - Pressemeddelelse

- - -

31.12.2018, kl 15.20 - Afhentning af sandsække

Beredskab Fyn oplyser, at de berørte borgere i Assens Kommune vil kunne hente sække og sand på parkeringspladsen bag det gamle rådhus i Willemoesgade 15 i Assens.
(Opdatering 02.01.2019 kl. 12) Bemærk indkørsel skal ske via Sdr. Ringvej og busholdepladsen, da havneområdet er afspærret og oversvømmet

- - - 

31.12.2019, kl. 14.00 - Pressemeddelelse

 

Sådan sikrer du dit hjem

Du er selv ansvarlig for at sikre din bolig og indbo. Vi har samlet en række gode råd om, hvordan du bedst sikrer dit mod voldsomt vejr og katastrofer.

Kontakt Assens Kommune

Åbningstider:
Se Assens Kommunes åbningstider

Tlf: 64 74 74 74

Send sikker e-mail via borger.dk
OBS! Når du sender en mail til os, bliver du bedt om at bruge din Nem ID. På den måde bliver mailen sikker, og du kan skrive dine personlige oplysninger som fx dit CPR-nummer.