icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Vores værdier

I Assens Kommune ønsker vi at være en attraktiv og moderne arbejdsplads med stærke arbejdsfællesskaber. Vi har fokus på god ledelse, et godt og udviklende arbejdsmiljø og ikke mindst det at være en sund arbejdsplads. Vi har en nutidig personalepolitik og et ledelsesgrundlag, der begge bygger på værdier.

Vores værdigrundlag gælder for alle ansatte i Assens Kommune og er blevet til i en bred engagerende proces i 2017 og 2018. Værdigrundlaget blev godkendt af Byrådet den 29. maj 2018 og vil over tid blive en del af dagligdagen på alle vores arbejdspladser.

Det er basalt, at vi arbejder med mennesker og for mennesker – og værdierne er fundamentet for, hvordan vi møder hinanden. 

Vi er tillidsfulde

Vi bygger vores relationer på tillid. Vi løser opgaverne med udgangspunkt i vores faglighed og professionalisme. Vi får og giver anerkendelse i samspillet med hinanden. Tillid skaber tryghed, og er et godt grundlag for faglig og personlig udvikling.

Vi er engagerede

Vi er engagerede og optagede af at skabe gode resultater i samarbejde med borgerne. Vi fokuserer på trivsel og et sundt arbejdsliv og bidrager alle til at skabe arbejdsglæde. Vi tilstræber størst mulig indflydelse på eget arbejde og opgaver.

Vi er åbne

Vi vil dialogen, og er åbne i kommunikationen med hinanden og i mødet med omverdenen. Vi er nysgerrige på hinandens bidrag til opgaveløsningen. Vi samarbejder på tværs af faglighed og organisation for at finde frem til nye, gode løsninger. 

Vi er ambitiøse

Vi er ambitiøse i vores faglige fællesskaber og udviser mod i vores relationer. Vi er en del af et fællesskab under løbende forandring, og bestræber os på at nytænke samt udvikle og afprøve nye samarbejdsformer. 

Vi er ordentlige

Vi er ordentlige over for hinanden.  Vi forpligter os på det fællesskab, som vi indgår i og håndterer uenigheder professionelt. Vi lytter til hinanden og udfordrer hinanden respektfuldt. Vi er ansvarlige over for opgaverne og overholder aftaler.