icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Sundhed og trivsel

Vi vil være en sund arbejdsplads, hvor medarbejdere og ledere trives. Når vi trives og har det godt, yder vi den bedste kvalitet og er mest effektive til gavn for vores borgere.

Vi har et fælles ansvar for at skabe et godt arbejdsmiljø

Vi vil løbende skabe og fastholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejdere og ledere trives. Arbejdsmiljø omfatter de fysiske rammer, teknologi, arbejdsgange og samarbejdsrelationer. Vi har et gensidigt ansvar i dagligdagen for at medvirke til det gode arbejdsfællesskab og gøre opmærksom på forhold, der udfordrer arbejdsmiljøet.

Arbejdsmiljøet er tæt forbundet med de opgaver, som vi løser på vores arbejdspladser. Vi arbejder systematisk med at mindske risici i arbejdet og tager vare på hinanden, også når der opstår uhensigtsmæssige situationer.

Ledelsen har et særligt ansvar for medarbejdernes sundhed og trivsel, når de planlægger og leder opgaveløsningen, men det påhviler alle at tage del i ansvaret for den samlede trivsel. Derudover har arbejdsmiljøorganisationen og MED-udvalgene vigtige opgaver i arbejdet med at sikre et godt arbejdsmiljø, hvilket er nærmere beskrevet i vores MED-aftale.

Vi griber ind, hvis der opstår krænkende adfærd, herunder vold, mobning og seksuel chikane, da det ikke er foreneligt med et sundt arbejdsmiljø.

Vi lykkes i meningsfulde arbejdsfællesskaber

Vi trives, når vi er en del af et meningsfuldt arbejdsfællesskab. Det kræver, at vi føler os i kontrol med vores arbejdsopgaver og kan mærke, at vi bidrager positivt og skaber værdi for borgerne. Derudover skal vi kunne acceptere, når tingene ikke går som planlagt og komme videre på en konstruktiv måde. Hvad der sker på arbejdspladsen er ikke et individuelt anliggende, men noget vi løser i fællesskab.

Vi ser hinanden som ligeværdige sparringspartnere, hvor vi i en professionel og respektfuld dialog giver os tid til at give hinanden konstruktiv feedback. Det betyder også, at vi kan tale om de opgaver, der ikke lykkes som forventet.

Vi skaber sunde arbejdspladser

Vi vil have sunde arbejdspladser, hvor alle tager ansvar og aktivt medvirker til at skabe en sund kultur med plads til sunde bevægelsesmønstre og sunde kostvaner. Vi bruger vores MED-organisation til at sikre et vedvarende fokus på sunde arbejdsvaner.

Derfor arbejder vi også på at indføre røgfri arbejdstid.

Vi kan ikke acceptere, at medarbejdere indtager eller er påvirket af alkohol eller andre euforiserende stoffer, mens de udfører deres arbejde. Vi er forpligtet til at gribe ind, hvis vi oplever, at en kollega har et misbrugsproblem.

Vi arbejder aktivt på at nedbringe sygefraværet. Det gør vi for at sikre stabilitet i driften til gavn for vores borgere og arbejdsfællesskabet. Sygdom er en del af livet, og vi anerkender, at fravær ikke kan undgås, men arbejdsmiljøet må ikke være årsag til sygefravær.