icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Rummelighed

Vi vil være en rummelig arbejdsplads med plads til forskellighed. Vi har plads til mennesker i forskellige livsfaser og livssituationer, og vi tager vores sociale ansvar på os ved at skabe meningsfulde jobs til særligt udsatte grupper.

Vi rummer forskellige livsfaser

Vi gennemgår alle forskellige faser i livet, der medfører forskellige behov. Derudover kan vi alle pludselig stå i en livssituation, som kræver særlige midlertidige hensyn. Derfor er vi inden for arbejdspladsens rammer fleksible og skaber de bedst mulige løsninger for den enkelte, så arbejdsliv og privatliv hænger sammen. Når der sker ændringer i den enkeltes arbejdsvilkår, er vi så vidt muligt åbne om forholdene, så både den pågældende og relevante kolleger har et fælles billede af situationen.

Vi skal være længere på arbejdsmarkedet. Det berører os alle, og stiller krav til, hvordan vi indretter vores arbejdsplads og omgås hinanden. Vi har derfor et fælles ansvar for at skabe en arbejdsplads, hvor vi alle kan og har lyst til at arbejde i mange år.

Vores forskellighed skaber værdi for borgeren

Vi mener, at mennesker med forskellige baggrunde og liv giver en ekstra dimension til vores opgaveløsning og skaber værdi for borgerne. Vores forskellige tilgange udfordrer vores vaner og er med til at skabe udvikling. Derfor bestræber vi os på, at vores personales sammensætning afspejler samfundets mangfoldighed mest muligt. Det indebærer, at vi er åbne over for nye synspunkter og ser styrkerne i vores forskellighed.

Vi tager vores sociale ansvar alvorligt. Derfor rummer vi mange typer af ansættelser på særlige vilkår og skaber meningsfulde jobs til særligt udsatte grupper og borgere på kanten af arbejdsmarkedet. Vi er tydelige omkring de særlige vilkår for ansættelsen, så alle involverede ved, hvad der forventes af dem.