icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Læring og udvikling

Vi skal hele tiden sikre, at vi har de rette kompetencer, så vi kan løse vores nuværende og fremtidige opgaver bedst muligt. Det kræver, at vi tænker langsigtet og kan tilpasse os, når fremtiden byder på nye eller ændrede opgaver, der kræver andre kompetencer.

Vi lærer af hinanden

I Assens Kommune vil vi være de bedste til det, vi laver. Det kræver, at vi udvikler os og bliver ved med at forbedre vores opgaveløsning. Vi ser arbejdspladsen som det primære sted for læring og udvikling. Her udvikler vi os sammen med vores opgaver og i sammenspillet med kolleger og borgere.

Vi har ambitiøse faglige fællesskaber, hvor vi ser hinanden og andre fagligheder som kilde til ny viden. Det indebærer, at vi er nysgerrige, åbne og lytter til andre perspektiver og meninger. Det betyder også, at vi tager os tid til både at give og modtage feedback. Hvis en medarbejder eller leder forlader os, sørger vi for at sige ordentlig farvel og er nysgerrige på grunden til deres afsked, så vi kan lære af det og udvikle os som organisation.

Vores læringsforløb skaber værdi

Vores læringsforløb skal føre til en bedre opgaveløsning, der skaber værdi for vores borgere. Når vi prioriterer tid til læring, betragter vi det som en investering, som flest mulige skal have mest muligt ud af. Det gør vi blandt andet ved at have fokus på tiden før og efter et læringsforløb, hvor vi aftaler læringsmål og giver plads til at omsætte og anvende den nye viden.

Når vi henter viden udefra, tager vi udgangspunkt i arbejdspladsens opgaver, så den nye viden bliver lettere at omsætte til praksis. Vi har et fælles ansvar for, at den nye viden bliver taget i brug, så hele arbejdspladsen får glæde af den.

Vi prioriterer dialog om læring og udvikling

Dialogen om læring og udvikling skal foregå løbende mellem medarbejder og leder, så medarbejderens kompetencer løbende tilpasses opgaverne. I denne dialog er MUS og LUS vigtige redskaber til at få samlet op og lagt en udviklingsplan for den fremtidige læring. Form og indhold af samtalen aftales på den enkelte arbejdsplads. Med udgangspunkt i arbejdspladsens behov og ressourcer skabes et fælles billede af, hvad der er af muligheder for kompetenceudvikling.