icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Vores personalepolitik

Assens Kommunens vigtigste ressource er de ansatte. Det er afgørende for Assens Kommune at have ansatte, der både er fagligt og personligt kvalificerede til at løse nuværende og fremtidige opgaver. Gode personalepolitiske rammer er en forudsætning herfor.

Vores personalepolitik udtrykker de personalepolitiske målsætninger, værdier og holdninger, der skal være gældende for alle arbejdspladser og medarbejdere i Assens Kommune.

Personalepolitikken angiver den overordnede ramme for udviklingen af Assens Kommunens arbejdspladser og gælder for samtlige ansatte. 

Personalepolitikkens formål

Formålet med personalepolitikken er at skabe attraktive arbejdspladser, der kan tiltrække og fastholde dygtige ledere og medarbejdere. Formålet er imidlertid også at understøtte udvikling af kommunens arbejdspladser og udvikling af den enkelte, så organisationen er fleksibel overfor stadige forandringer.

Værdibaseret personalepolitik

Vores personalepolitiske værdier er, at vi er tillidsfulde, engagerede, åbne, ambitiøse og ordentlige. Værdierne sætter fokus på trivsel og udvikling, og den måde hvorpå Assens Kommune styres. Værdierne afspejler sig klart og entydigt i overvejelser, beslutninger og handlinger i den enkelte leder og medarbejders hverdag.

Personalepolitikken skal gøre en forskel, og der ligger således en klar forpligtigelse og et fælles ansvar for alle om at kende og efterleve personalepolitikkens budskaber.

Personalepolitiske områder

Vores personalepolitik omfatter de personalepolitiske områder rekruttering og introduktion, læring og udvikling, sundhed og trivsel, generationerne på arbejdspladsen, lønpolitik og fratrædelse.

Enkelte af de personalepolitiske områder er udmøntet i en delpolitik - det gælder delpolitik for Kompetenceudvikling.