icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Sundhedsordningen

I Assens Kommune ønsker vi sunde arbejdspladser og ansatte, der trives!

Derfor har vi etableret en sundhedsordning, som alle ansatte kan benytte sig af. Sundhedsordningens opgave er at forebygge sygdom og fysisk slid og øge den fysiske og psykiske sundhed på arbejdspladsen, så vi sikrer en god trivsel og et lavt sygefravær.

Tilbuddene i ordningen er udviklet med sigte på, at ledere og medarbejdere i fællesskab finder frem til nye tiltag, der kan højne sundheden og arbejdsmiljøet på den enkelte arbejdsplads.

Individuelle tilbud

Psykologisk rådgivning

Samtaler ved ekstern psykolog. Du har mulighed for at få to samtaler på eget initiativ – herefter skal du i samarbejde med din leder lave en plan for det videre forløb.

Fysioterapeut

Konsultation ved fysioterapeut med henblik på øvel­ses- og træningsvejledning samt udvikling af øvelsesprogrammer. Et øvel­sesprogram tager udgangspunkt i de behandlingsmæssige behov og bliver tilpasset, så det er realistisk at integrere i hverdagen. Hvis der er behov for anden eller yderligere behandling, er det muligt at blive visiteret til kiropraktor i tilfælde, hvor fysioterapeuten vurderer, der er behov for det. 

Fysioterapeuten har behandlingslokaler i Arena Assens.

Tilbud til arbejdsfællesskabet

Sundhedsordningen tilbyder sparring til ledere og den enkelte arbejdsplads i forhold til trivsel og sundhed. Det kan f.eks. handle om styrkelse af de so­ciale og faglige relationer, forebyggelse af stress, bedre kommunika­tion og konflikthåndtering.

Kampagner og events

Som leder og medarbejder i Assens Kommune har du mulighed for at deltage i kampagner og mindre events med fokus på fællesskabet som f.eks. PulsStafet, DHL Stafet, Tæl skridt m.fl.