icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Afdelingsledere til Budget & Regnskab og Indkøb & Økonomiservice

Har du et solidt fagligt fundament og gerne erfaring med offentlig økonomi og ledelse? Kan du sætte den faglige retning og med sikker hånd lede og motivere igennem sparring og nærværende ledelse? Er du samtidig i stand til at tænke nyt og føre visioner ud i livet? Så kan vi tilbyde dig en spændende og udfordrende lederstilling i en kommune, der er stærk på værdier og værdsætter relationer.

Info

Hos økonomiafdelingen i Assens Kommune søger vi to ambitiøse og engagerede afdelingsledere til henholdsvis Budget & Regnskab og Indkøb & Økonomiservice.

Hvem er vi

Økonomi har arbejdet med en reorganisering af ledelsesstrukturen og søger nu to afdelingsledere for henholdsvis Budget & Regnskab og Indkøb & Økonomiservice. Der er ansat 13 medarbejdere i Budget & Regnskab og 12 medarbejdere i Indkøb & Økonomiservice.

Vi har gennem flere år haft en god økonomistyring og en stabil drift uden store besparelser. Vi er en del af et engageret og fagligt velfungerende miljø, og vi har fokus på at virkeliggøre de politiske og administrative målsætninger.

Vi vil gerne gå forrest med arbejdsglæde og trivsel, og tilbyder to ugentlige hjemmearbejdsdage. Desuden sidder vi i et åbent kontorlandsskab, hvor man naturligt bliver en del af et større fællesskab.

Afdelingsleder for Budget og Regnskab

Som afdelingsleder for Budget og Regnskab får du, med reference til økonomichefen og i et tæt samspil med afdelingens tre fagkoordinatorer, ansvar for afdelingens drift og udvikling.

Du skal bidrage til den faglige udvikling af medarbejdergruppen gennem faglig sparring og nærværende ledelse og herigennem videreføre gruppens høje motivation og engagement.

Du får en central rolle med at videreudvikle kommunens økonomistyring på såvel strategisk som operationelt niveau. Du deltager i tilrettelæggelsen af den årlige budgetlægning, den løbende budgetopfølgning og den årlige regnskabsaflæggelse, ligesom du har et tilbagevendende fokus på en fortsat effektivisering bredt i organisationen.

Du formår at sætte en faglig retning for de enkelte teams og de forskellige roller og kompetencer, som indgår heri. Desuden skal du ledelsesmæssigt understøtte, at afdelingen og medarbejderne er synlige, tilgængelige og vellidte samarbejdspartnere i hele organisationen.

Afdelingsleder for Indkøb og Økonomiservice

Som afdelingsleder for Indkøb & Økonomiservice får du, med reference til økonomichefen, ansvaret for afdelingens drift, opgaveløsning og udvikling.

Du får ansvaret for, at interne rutiner gennemføres med høj kvalitet og videreudvikles i takt med den digitale udvikling, bl.a. gennem en stadig bedre udnyttelse af de mange funktionaliteter, som er en integreret del af kommunens ERP-system (KMD Opus). Du skal desuden sikre, at ledere og nøglemedarbejdere i organisationen modtager den tekniske support i anvendelse af KMD Opus, ligesom du skal sikre, at alle back office rutiner udføres som støtte for den øvrige organisation.

På indkøbsområdet skal du bidrage til en stabil drift og sikre, at udbud af varer og tjenesteydelser gennemføres inden for rammerne af Udbudsloven og i overensstemmelse med Assens Kommunes indkøbspolitik, ligesom der skal ske den nødvendige opfølgning på indgåede kontrakter mm.

Læs det fulde stillingsopslag for de to afdelingslederstillinger til henholdsvis Budget & Regnskab og Indkøb & Økonomiservice.

Løn og ansættelsesforhold

Begge stillinger er med tiltrædelse pr. 1. december 2023.

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Hvis du ønsker yderligere information, er du meget velkommen til at kontakte stabschef for Økonomi og Løn, Morten Bentsen, på tlf. 24 61 58 21.

Ansættelsesprocedure

Der er ansøgningsfrist den 2. oktober 2023. I din ansøgning bedes du venligst gøre opmærksom på, hvilken af stillingerne du søger.

Første samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 5. oktober 2023.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende personlig tilbagemelding på Assens Rådhus den 12. oktober 2023.

Anden samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 25. oktober 2023.

Vi glæder os til at høre fra dig!