icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Socialrådgiver til Ungeenheden

Vil du være med til at udvikle området for udsatte børn og unge i Assens Kommune? Kan du motivere de unge til at se muligheder i stedet for begrænsninger? Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler, og er du udviklingsparat, fagligt velfunderet og engageret? Så er det måske lige dig, vi står og mangler!

Info

Hos Ungeenheden i Assens Kommune søger vi en ny socialrådgiverkollega til området for udsatte unge fra 13 til 18 år (23 år med efterværn).

Stillingen er et barselsvikariat på 37 timer om ugen med opstart den 7. august eller snarest derefter.

Hvem er vi

I Assens Kommune har vi fokus på forebyggelse, tidligere, bedre, sammenhængende og netværksbaserede indsatser. Derudover har vi fokus på uddannelses- og beskæftigelsesmålet for udsatte børn og unge.  

Ungeenheden er den sammenhængende og målrettede indsats i Assens Kommune for unge fra 13 til 29 år. Vi varetager sagsbehandlingen efter serviceloven for udsatte unge fra 13 til 18 år/23 år, den kommunale ungeindsats (KUI), samt beskæftigelsesområdet for uddannelseshjælpsmodtager i alderen 18-29 år.

I Ungeenheden har vi organiseret indsatsen på tværs af lovgivning med særligt fokus og afsæt i den unges ressourcer og udfordringer.

Vi samarbejder med udsatte unge, deres forældre og samarbejdspartnere om at sikre den unges udvikling og trivsel. Vi har fokus på lokale løsninger, hvor eksisterende netværk indgår som ressourcer via eksempelvis familierådslagning.   

Vi har et tæt samarbejde med vores udfører-kollegaer i vores fælles sager. For det er det udgangspunkt, vi har, at det er en fælle opgave og et fælles ansvar.

Om jobbet

Barselsvikariatet er indenfor myndighedsarbejdet efter serviceloven for udsatte børn og unge og indebærer:

 • Råd og vejledning
 • Modtagelse og vurderinger af underretninger
 • Udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser og helhedsorienteret handleplaner
 • Afgørelser, iværksættelse og opfølgning på støtteforanstaltninger beskrevet i handleplaner for udsatte unge og deres forældre   

Vi arbejder ud fra den faglig metode ICS, som sætter barnet/den unge i centrum og som afdækker barnet/den unge og familiens ressourcer. 

Vi er aktuelt i gang med kompetenceudvikling af alle vores myndighedsrådgivere på børn og ungeområdet i forbindelse med implementeringen af Job og Familie, som tidligere var et 3-årigt projekt støttet af Den A.P. Møllerske Støttefond. Her fik vi i Assens Kommune skabt positiv udvikling for udsatte familier ved at samle hele familiens sagsforløb ét sted. Vi tror på og har igennem projektet set, at job virker rehabiliterende for hele familien. Metoderne og det ”mindset” fra Job og Familie bliver grundlaget for måden vi arbejde i Ungeenheden fremover.

Hvem er du

Det er vigtigt for os, at du:  

 • brænder for ungeområdet
 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler og har kendskab til målgruppen af unge med komplekse problemstillinger
 • har myndighedserfaring med udsatte unge og indsigt i børn og unges udvikling og trivsel
 • kan bidrage til, at det socialfaglige arbejde er af høj faglig kvalitet
 • drives af at udvikle og styrke den ekstraordinære indsats
 • har indsigt i og fokus på unges uddannelsesmotivation og har lyst til at motivere unge til at se muligheder frem for barrierer
 • er positiv, robust og kan bevare overblikket i en spændende og travl hverdag
 • kan arbejde systematisk og helhedsorienteret og har mod på at udvikle nye samarbejdsmodeller med den unge
 • har gode samarbejdsevner og er indstillet på en høj grad af tværfagligt arbejde – både internt og eksternt
 • er holdspilleren, som også evner at arbejde ansvarsfuldt og selvstændigt
 • tænker kreativt i forhold til opgaveløsning og har en motiverende, innovativ og igangsættende tilgang til opgaverne
 • har kendskab til administrative opgaver og flair for registrering og dokumentation i forskellige IT-systemer (Vi arbejder i DUBU, KMD og Acadre)

Hvis du er nyuddannet socialrådgiver/socialformidler, hører vi også meget gerne fra dig. Det vil dog være en fordel, hvis du har erfaring med arbejdet med børn og unge, og gerne i forvaltningssammenhæng.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest indhentes, inden ansættelsen kan finde sted.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Ungeenhedens teamleder Theis Emil Hjelmsted på tlf. 64 74 73 36 eller faglig koordinator Steven Magnussen på tlf. 64 74 67 48.

Ansøgningsfristen er den 15. juni 2023, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 20. juni. Du må forvente at blive indkaldt via mail og/eller telefon umiddelbart efter ansøgningsfristen.

Hvis du bliver inviteret til samtale, skal du være forberedt på, at der vil indgå en case i ansættelsesforløbet.

Vi glæder os til at høre fra dig!