icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Faglig koordinator til Børne-, Unge- og Familieindsatser

Vil du være med til at sikre høj faglighed for socialrådgiverne i vores afdeling? Har du en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til mennesker? Er du helhedsorienteret, og prioriterer du samarbejde højt? Så er det måske lige dig, vi søger!

Info

Hos Børne-, Unge- og Familieindsatser i Assens Kommune søger vi lige nu en faglig koordinator.

Stillingen er en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse 1. februar 2023 eller efter aftale.

Om jobbet

Vi søger en faglig koordinator, som kan bestride følgende arbejdsopgaver:

 • Faglig sparring med socialrådgiverne i afdelingen
 • Procedure i forhold til lovgivning og afdelingens lokale aftaler, herunder opdatering af Schultz
 • Samarbejde med Myndighed Social i forhold til overgang fra ung til voksen
 • Samarbejde med Ungeenhedens KUI (Kommunal Unge Indsats)
 • Håndtering af klager over afgørelser og genvurderinger – dette i samarbejde med socialrådgiverne
 • Samarbejde med samordner i forhold til Familierådslagning
 • Løbende opdater afdelingen i lovgivningen
 • Tovholder i UKN-sager i samarbejde med socialrådgiverne og teamlederne
 • Deltagelse i STU-visitationer
 • Tovholder på nye initiativer i afdelingen
 • Varetagelse af 10-12 socialsager

Opgaverne i stillingen som faglig koordinator er ikke udtømmende, og du vil skulle være indstillet på at varetage andre faglige opgaver, som aftales med teamlederen.

Endvidere er der brug for fleksibilitet i henhold til akutte opgaver i forbindelse den daglige drift.

Hvem er vi

Børne-, Unge- og Familieindsatser er en del af Børn, Unge og Uddannelse i Assens Kommune, som består af Ungeenheden, Børnesundhed, Dagtilbud og Skole samt PPR.

I Børne- Unge- og Familieindsatser har vi fire mindre tværfaglige teams. Teamet arbejder helt tæt sammen om ”vores” sag i et ligeværdigt fagligt fællesskab. Familierne oplever, at der altid er en i teamet, at henvende sig til, og at der samtidig altid er en sparringspartner i teamet.

Vores kerneopgave er at: ”sikre udsatte børn og unges trivsel, udvikling og uddannelse ved at inddrage familien og netværk”.

Vi står desuden på tærsklen til implementering af helt nye tværfaglige- og helhedsorienterede metoder, der har fokus på også at inddrage forældrenes perspektiv og som udspringer af projektet Job og Familie.

Vi har fokus på systematik og faglighed i sagsbehandlingen, så vi med familierne er skarpe på gode og målbare handleplaner og indsatser.

Vi arbejder systematisk med, at inddrage netværket, bruge familierådslagning, har forposter sammen med skoler og daginstitutioner og benytter generelt dialogbaserede metoder.

Vi har to grundpræmisser, og det er faglighed og samarbejde som to forenelige forudsætninger.

Hos os får du:

 • En god introduktion til afdelingen, dine kollegaer, samarbejdspartnere, samt dine arbejdsopgaver
 • Faglig sparring med teamlederne og fagkoordinator i Unge
 • Fleksibel arbejdsdag, som du i bred udstrækning selv tilrettelægger
 • Mulighed for nytænkning og kreativitet i opgaveløsningen
 • Engagerede kolleger og et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på ordentlighed

Hvem er du

Vi ser gerne, at du kan vinge de fleste af følgende punkter af:

 • Du kan arbejde struktureret og systematisk
 • Du kan bevare overblikket og roen i en til tider uforudsigelig hverdag
 • Du har myndighedserfaring med udsatte børn og unge, herunder børnefaglige undersøgelser, handleplaner mv.
 • Du har erfaring med brugen af DUBU og ICS og har viden eller ideer om tværgående samarbejde, og hvordan det kan bruges i hele løsninger for familien
 • Du tror på inddragende og dialogbaserede metoder og familierådslagning
 • Du har gode kommunikative og skriftlige kompetencer
 • Du er kreativ i forhold til opgaveløsning og har økonomisk forståelse
 • Du har blik for, hvornår der er brug for faglig sparring og selv kan tage initiativ til dette
 • Du har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til mennesker og bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor vi taler til hinanden og ikke om hinanden

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes børne- og straffeattest ved ansættelse.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Mette Gramm på telefon 24 80 71 17 eller teamleder Tanya Køster på telefon 51 72 30 69.

Ansøgningsfristen er den 7. december 2022.

Vi udvælger ansøgere til samtalerne den 8. december og afholder samtalerne den 15. december.

Vi glæder os til at høre fra dig!