icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Socialrådgiver til Myndighed Social i Assens Kommune

Er du uddannet socialrådgiver eller socialformidler, og vil du være en del af et fagligt stærkt team, hvor vi sikrer, at borgere med funktionsnedsættelse får det rigtige tilbud i enten kommunalt regi eller i civilsamfundet? Trives du med at arbejde selvstændigt i en spændende hverdag, hvor du gør en forskel? Så kan du meget vel være vores nye kollega.

Info

Hos Myndighed Social i Assens Kommune søger vi en socialrådgiver/socialformidler med erfaring inden for det specialiserede voksenområde til en fast stilling på 37 timer om ugen med tiltrædelse den 1. november 2022 eller hurtigst muligt derefter. Du får base på Assens Rådhus.

Du skal arbejde i henhold til servicelovens bestemmelser på det specialiserede voksenområde med ansvar for bestemmelserne efter serviceloven §§ 96 (BPA) og 100 (merudgifter).

Hvem er vi

Myndighed Social består af myndighedsleder og en central- og decentral myndighedsfunktion. I den centrale myndighed er vi 8 medarbejdere og i den decentrale myndighed er vi 5 medarbejdere. Myndighed Social er organisatorisk placeret under chefen for det samlede socialområde.

Målgruppen er voksne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. Det kan for eksempel være psykisk funktionsnedsættelse, sindslidelse eller psykisk sårbarhed, misbrugsproblemer og social udsathed.

Det tilbyder vi

Vi er en afdeling, som er inde i en spændende udvikling. Som led i udviklingen er vi nu organiseret under samme chef som de udførende enheder; herunder har vi organiseret os i en central- og en decentral myndighedsfunktion.

Vi tilbyder dig at blive et aktiv i vores udvikling, hvor du som rådgiver får mulighed for at understøtte og sikre:

 • fagligt vedfunderede borgerforløb
 • systematik og struktur i udredning, arbejdsgange og overblik
 • en fokuseret opfølgning i forhold til borgers behov for støtte og bevilget indsats
 • fagligt stærke samarbejdsfællesskaber med borger, pårørende og leverandør
 • sammenhængende og helhedsorienterede VUM-udredninger
 • kvalitet i sagsbehandlingen og i borgerens indsats
 • god og lovmedholdelig sagsbehandling

Vi arbejder løbende med at udvikle det bedst mulige grundlag for en faglig og veldokumenteret drift både administrativt og økonomisk. Du skal derfor sikre, at der er sammenhæng og overensstemmelse i forhold til borgernes behov for støtte, leverandørenes indsats og takst.

Vi understøtter dig via faglig sparring og læring, et godt arbejdsmiljø med kompetente og imødekommende kolleger og en sags-stamme, som er forenelig med vores ambitioner.

Vi tilbyder deltagelse i ERFA-grupper, flekstidsordning og mulighed for hjemmearbejdsdage. 

Om dig

Vi forestiller os, at du:

 • er uddannet socialrådgiver/socialformidler
 • har erfaring med myndighedsarbejdet inden for det specialiserede socialområde og behandling af sager jf. SEL § 96 BPA og SEL § 100 merudgifter
 • arbejder struktureret og målrettet
 • er god til at kommunikere i både tale og skrift
 • kan facilitere møder og træffe de nødvendige beslutninger
 • kan arbejde selvstændigt og samtidigt indgå i arbejdsfællesskaber
 • kan samarbejde med og bidrage til tværprofessionelle løsninger
 • er omstillingsparat og kan ændre i planlægning og prioritering, når situationen kræver det
 • har gode IT-kundskaber - gerne med kendskab til Nexus

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Bil vil være en fordel, da der kan forekomme kørsel.

Vil du vide mere

For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte myndighedsleder Laila Veje Gaarde på tlf.: 21 37 59 39 eller socialrådgiver Jesper Michael Larsen på tlf.: 64 74 64 87.

Ansøgningsfristen er onsdag den 5. oktober 2022.

Flyt til Vestfyn

Tænker du på at søge dette job i Assens Kommune? Så går du måske også med tanker om at flytte til Vestfyn.

Har du brug for hjælp til at finde dit nye hjem, så kan du finde mere info om alt det, Vestfyn har at byde på, her: www.flyttilvestfyn.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!