icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Faglig pædagogisk leder til Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området

Står børns livsglæde, læring og leg øverst på din dagsorden? Ligger bevidst faglig nysgerrighed og pædagogisk udvikling implicit i både tanke og handling hos dig? Og er du i stand til at skabe grobund for både kvalitet i det pædagogiske arbejde og personalets tillid? Så har vi et spændende job som faglig pædagogisk leder til dig.

Info

Hos Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området søger vi en nærværende, relationsstærk, ansvarsfuld og handlekraftig faglig pædagogisk leder snarest muligt.

Hvem er vi

Dagtilbuddene i Vissenbjerg-området består af 6 enheder under samme ledelse. Enhederne ligger geografisk fordelt i Vissenbjerg  ca. 20 min. fra Odense og 25 min. fra Middelfart  og rummer dagpleje, 2 vuggestuer og 3 børnehaver, som tilsammen huser 275 finurlige børn i alderen 0-6 år.

Vi er et område i kontinuerlig forandring og forankring, hvilket gør, at du har en unik mulighed for at være medskaber af ét samlet fagligt stærkt område.

Fælles for alle vores enheder er, at vi har en anerkendende tilgang til børnene. Omsorg, nærvær og engagement for og til det enkelte barn og dets familie er essentielt. Vi arbejder med en fuldstændig tæt, åben dialog, som redskab for et reelt og ligeværdigt forældre og kollegialt samarbejde.

Desuden har vi et formaliseret og tæt samarbejde med Vissenbjerg Skole omkring overgangen fra børnehave til skole hele det sidste år inden skolestart. Tilsvarende har vi et struktureret samarbejde fra overgangen fra dagpleje til børnehave. Vi har et målrettet tvær professionelt samarbejde ift. tidlig indsats og Assens Kommunes visioner med sundhedsplejersker, fysioterapeuter, PPR o.l.

Vi er pt. fast ansat 55 dygtige personaler, som, med hver deres unikke kompetencer, gør vores område fagligt stærkt. For at skabe et dagtilbudsområde af høj kvalitet har flere medarbejdere efteruddannelser i fx sprog, motorik og inklusion.

Vi har værdibaseret personaleledelse og fordrer faglighed, fleksibilitet og engagement.

Om jobbet

Du bliver en del af et ledelsesteam, som består af en områdeleder, en stedfortræder/faglig pædagogisk leder og dig som faglig pædagogisk leder.

Det er vigtigt, at du befinder dig godt i arbejdet med at give faglig sparring/vejledning, gå forrest og danne følgeskab, da det er hele omdrejningspunktet for din position som faglig pædagogisk leder.

Du skal understøtte pædagogernes arbejde "hands on" via rammesætning, kvalificering og videreudvikling, ligesom du, i samarbejde med de faglige fyrtårne og ledelsesteamet, skal sikre den fortsatte realisering af dagtilbudsloven, læreplan, børne og unge politik, samt andre forskellige kommunale indsatser. Derfor skal du være drevet af et brændende ønske om høj kvalitet i det pædagogiske arbejde, have et stærkt pædagogisk værdisæt, og kunne bevæge dig fleksibelt i mellem alle vores enheder.

I dit arbejde skal du sikre loyalitet i forhold til fælles værdier, mål og indsatser – både fra decentral og centralt hold.

Du vil i Assens Kommune indgå i et netværk med andre faglige pædagogiske ledere på 0-6 års området.

Hvem er du

 • Du er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse, erfaring med sparring, feedback og faglig vejledning.
 • Du har mod på evt. at tage relevant efteruddannelse.
 • Du formår at skabe sammenhæng i ord og handling og gå forrest i det daglige pædagogiske arbejde.
 • Du har en værdibaseret ledelsesstil, der bygger på åbenhed og tillid  og naturligvis i overensstemmelse med Assens Kommunes ledelsesgrundlag.
 • Du kan opsøge og omsætte ny faglig viden på 0-6 års området.
 • Du er anerkendende, nærværende, tillidsskabende og engageret i mødet med børn, forældre og personaler.
 • Du kan arbejde struktureret med handleplaner, læreplaner og digitale medier efter gældende lovgivning.
 • Du er lydhør og bevidst fagligt nysgerrig, samt udviser fleksibilitet.
 • Du har gode formidlingsevner og er tydelig i både i skrift og tale.

Vi tilbyder

Til gengæld kan vi tilbyde dig: 

 • Et spændende, dynamisk og ansvarsfuldt job med mange forskellige facetter
 • En engageret personalegruppe, som rummer gode kolleger med stærke kompetencer, varme hjerter og godt humør
 • En områdeleder, som ser frem til at byde ind i et nyt progressivt ledelsesteam med fokus på kvalitet i kerneopgaven og værdibaseret ledelsesstil
 • Et område i faglig forandring og forankring med fokus på kerneopgaven og pædagogisk kvalitetsudvikling
 • Et spændende udviklingsarbejde med implementeringen af den nye styrkede læreplan, lokal kompetenceudvikling for faglige fyrtårne i dagplejen og børnehusene, samt børns overgange
 • Et tæt samarbejde med forældre og en aktiv forældrebestyrelse.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er på fuldtid med ansættelse snarest muligt for den rette. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Du er velkommen til kontakte områdeleder Birgitte Buur på tlf. 23 28 37 30, hvis du har spørgsmål eller gerne vil aftale et besøg. Vi vil nemlig rigtig gerne hilse på dig og vise vores dejlige område frem. 

Der er ansøgningsfrist den 9. oktober 2022.

Flyt til Vestfyn

Tænker du på at søge dette job i Assens Kommune? Så går du måske også med tanker om at flytte til Vestfyn.

Har du brug for hjælp til at finde dit nye hjem, så kan du finde mere info om alt det, Vestfyn har at byde på, her: www.flyttilvestfyn.dk.

Vi glæder os til at høre fra dig!