icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Teamleder med personaleansvar til Børn, Unge og Familieindsatser (Genopslag)

Brænder du for teamledelse i en helhedsorienteret organisation og i samarbejde med familierne? Har du ambitioner i den daglige drift og mod på at tænke nyt sammen med gode tværfaglige teams og lederkolleger? Er du en nærværende, lyttende og motiverende leder? Så kan vi tilbyde dig et spændende og udfordrende job!

Info

Hos Børn, Unge og Familieindsatser søger vi en dygtig og ambitiøs teamleder med uddannelsesbaggrund som socialrådgiver.

Stillingen er på 37 timer om ugen med ansættelse pr. 1. januar 2023.

Hvem er vi

Der er cirka 7000 børn i Assens Kommune, og vi har fokus på at levere de bedste indsatser for de mest sårbare og udsatte børn, unge og deres familie.

I Børn, Unge og Familieindsatser har vi samlet både socialrådgivere og familiekonsulenter i tværgående teams for børn og unge op til 30 år. Herudover har vi uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser op til 30 år. I afdelingen er også familiebehandlere, -plejekonsulenter, -kontaktpersoner og et sekretariat.

Vi er placeret på Rådhuset i Assens og i Glamsbjerg, og som noget nyt er vi pr. 1. september 2022 samlet under samme chef. Ansættelsesprocessen for denne chefstilling er igangværende.

Vi har store ambitioner på området. Vi arbejder helhedsorienteret, og vi tror på, at familien og netværket er den vigtigste del af løsningen, og at indsatser udarbejdes i tæt samarbejde med familien.

Vi lægger stor vægt på forebyggende og tidlige indsatser i forhold til børn og unges trivsel og udvikling. Vi tør gå forrest med nye metoder, som inddrager hele familien og alle perspektiver sammen med andre faggrupper - fx Jobcenter, Psykiatrien og voksenindsatser. Det gør vi ud fra de erfaringer vi har høstet fra projekt Job og Familie, hvor vi har organiseret os i tværfaglige teams og igangsætter metoder herfra.

Vores præmisser er faglighed og samarbejde og at være i stand til at give og modtage konstruktiv kritik.

Du bliver teamleder for socialrådgivere og familiekonsulenter i tværfaglige teams samt børnehandicap fra 0 til 15 år (børnehandicap til 18 år), hvor der også indgår familiekonsulenter og studentermedhjælpere. Du har to teamlederkolleger, som er leder for teams - den ene for de unge fra 15 til 30 år. Du bliver en vigtig del af vores lederteam, som udover teamledere består af vores dygtige fagkoordinatorer samt chefen på området. 

Du får den daglige, faglige og personalemæssige ledelse med fokus på driften helt tæt på rådgivere og familiekonsulenter, men vil også være med i udviklingen og understøttelsen af tværfaglige og inddragende metoder. 

Vi tilskynder til, at man som medarbejder selv tager ansvar og løser opgaverne fleksibelt. Blandt andet er hjemmearbejde en mulighed.

Assens Kommune understøtter medarbejdere og ledere til at dygtiggøre sig gennem videreuddannelse og kompetenceudviklingsforløb. Vi vil derfor være imødekommende over for et eventuelt ønske om at tage en lederuddannelse.

Hvem er du

Du skal stå til rådighed med den daglige faglige og personalemæssige sparring. Det er derfor et krav, at du har en uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver, og at du har et godt kendskab til lovgivning, indsatser, metoder og tilgange på det børnesociale område. Det er desuden en fordel, men ikke et krav, at du har ledelseserfaring. Kendskab til DUBU er en fordel.

Du er motiveret af og har talent for at få den daglige drift til at hænge godt sammen i tæt samspil med fagpersonerne i afdelingen og din teamlederkollega, samtidig med at du også kan se sammenhænge og tør udfordre det ”vi plejer”.

Du er god til at prioritere, er struktureret, omstillingsparat og kan stå solidt på begge ben, hvis det går stærkt. Du er inddragende i din ledelse, nærværende og lyttende. Og du sætter medarbejdernes trivsel og arbejdsmiljøet højt.

Vi forventer at du:

  • Har ambitioner om at bidrage til en god afdeling og stabil drift
  • Er god til at kommunikere og har stærke relationelle kompetencer
  • Tænker i helheder og i tværgående/tværsektorielle sammenhænge
  • Har en åben, venlig og uformel omgangsform og er klar på at tage sparringen og dialogen
  • Er synlig og har fokus på fællesskabet i hele afdelingen
  • Tror på inddragende metoder som familierådslagning, dialogbaserede netværksmøder og metoder der inddrager børnene, de unge og familien
  • Har et godt blik for kvalitet og økonomi

Vi vil sørge for at du modtager et godt introprogram, og du vil være med i den fremtidige fordeling og prioritering af opgaver.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, for at ansættelsen kan finde sted. 

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte direktør Jan Præstholm på telefon 28 72 52 48 for at høre mere om stillingen. Du er også velkommen til at kontakte en af dine måske kommende teamleder-kolleger, Mette Sarsgaard Gramm Bjerring på telefon 64 74 73 83 eller Theis Emil Hjelmsted på telefon 64 74 73 36.

Ansøgningsfristen er onsdag den 12. oktober 2022, og vi forventer at holde samtaler i uge 43.

Vi ser frem til at høre fra dig!