icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Social- og sundhedsassistent til Center for Senhjerneskade

Vil du bidrage til, at vores beboere får et liv med så høj livskvalitet som muligt? Har du lyst til at være en del af et tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder ud fra en neuropædagogisk og rehabiliterende tilgang? Er du samtidig en bidragende holdspiller med en positiv tilgang og et godt humør? Så er det måske lige dig, vi søger!

Info

Hos Center for Senhjerneskade søger vi en social- og sundhedsassistent til vores botilbud med tiltrædelse 1. november 2022.

Stillingen er på 30 timer om ugen med både dag- og aftenvagt samt arbejde hver fjerde weekend.

Hvem er vi  

Center for Senhjerneskade er et specialiseret bosted for senhjerneskadede med plads til ni beboere.

Vi står foran en udvidelse af vores bosted med 4-6 pladser forventeligt medio 2023, så vi samlet vil have 14-16 pladser.

Vores beboere er kendetegnet ved, at de i voksenalderen har pådraget sig en hjerneskade som følge af kranietraume, apopleksi eller neurologisk sygdom af ikke fremadskridende karakter. Vores beboere er over 18 år.

Beboerne har typisk et stort behov for struktur, pleje, kompenserende vedligeholdelsestræning og aktiviteter pga. såvel fysiske som kognitive følgevirkninger efter hjerneskaden.

Vi er en velfungerende enhed med pædagoger, fysioterapeut, ergoterapeuter, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, som samarbejder med og om vores beboere. Vi har fokus på vores beboere, og vores mål er, at de har en høj livskvalitet.

Du bliver en del af en velfungerende personalegruppe, som spiller sammen som et hold. Vi har et tværfagligt og udviklende fokus, og du vil opleve at blive inddraget, få ansvar og selvstændigt skulle løse opgaver. Vi får ros for at have en tillidsbaseret og nærværende ledelse.

Hos os er det et vilkår at arbejde på tværs af faggrupper, så du skal kunne gå i dialog med kolleger og samarbejde om vores opgaveløsning.

Om jobbet 

Du skal medvirke til at beboerne får et liv med så høj livskvalitet som muligt. Rehabilitering er derfor en vigtig del af arbejdet og udviklingen af vores tilgang og praksis er hele tiden i fokus. Fremskridt for den enkelte beboer kan derfor afhænge af din tilpassede indsats og refleksion over praksis.  

Vi er organiseret i teams, som står for den daglige beboerkontakt og planlægning af aktiviteter. Teamet har ansvaret for at være i dialog med beboerne om at skabe en god dagligdag med indhold, trivsel og livskvalitet.  

Vi har et stort fokus på struktur som middel til højere faglighed og samarbejde og på at gøre det bedst muligt for vores beboere.  

Det er teamets opgave og ansvar at sætte god retning på arbejdet med beboerne, herunder at der udarbejdes pædagogiske og sundhedsfaglige handleplaner med mål og indsatser, samt at der foretages dokumentation og evalueringer.  

Hvem er du

Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedsassistent, og det er en fordel, hvis du har kendskab til fælles sprog III (FSIII).

Du er fagligt og etisk velovervejet og vil det samlede arbejde med vores beboere. Desuden kan du planlægge, udføre, dokumentere og evaluere ud fra selvstændigt initiativ.

Du kan bevare overblikket - også når det går stærkt. Og samtidigt er du indstillet på, at gå konstruktivt til forandringer.  

Det er vigtigt, at du kan forholde dig analytisk til opgaven og din egen praksis.

Derudover lægger vi vægt på, at du er en bidragende holdspiller med en positiv tilgang og et godt humør.

Løn og ansættelsesforhold   

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest, inden ansættelse kan finde sted. 

Vil du vide mere 

Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Center for Senhjerneskade Thomas Roesbjerg-Simonsen på tlf. 23 60 52 18. 

Ansøgningsfristen er den 4. september 2022, og vi forventer at holde samtaler den 14. september 2022.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!