icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Visitator med sygeplejefaglig baggrund til Myndighed Sundhed

Har du lyst til at afprøve nye veje, og tror du på, at vi kan gøre det lidt bedre i morgen, end vi gjorde i går? Vil du være med til at udvikle "Morgendagens Hjemmepleje", hvor vi gør op med den traditionelle myndighedsforståelse, skaber tætte tværfaglige teams, og hvor din rolle som visitator bliver afgørende? Så er her en fantastisk mulighed!

Info

Hos Myndighed Sundhed i Assens Kommune søger vi en visitator med sygeplejefaglig baggrund.

Der er tale om en tidsbegrænset stilling gerne fra 1. september 2022 til 30. september 2023.

Stillingen er som udgangspunkt på 37 timer, men der kan efter ønske aftales andet.

Morgendagens Hjemmepleje

I Assens Kommune udvikler vi nu ”Morgendagens Hjemmepleje”, som betyder nye roller for mange.

Vi gør op med den traditionelle myndighedsforståelse og skaber tætte tværfaglige teams, hvor opgaven som visitator er afgørende

Beslutninger og visitationer til sundhedsfaglige indsatser skal træffes så tæt på borgeren som muligt og gennem størst mulig relation til de udførende i sygeplejen.

Vi vil skabe sammenhængende borgerforløb med udgangspunkt i borgerens ønsker og behov med de rette faglige kompetencer på rette tid og sted.

Desuden vil vi have fokus på den rette dokumentation og på at undgå unødig bureaukrati.

Dette gælder både i hjemmepleje og sygepleje. Det er en ændring, som skal sikre, at vi i fremtiden har et tæt tværfagligt samarbejde om borgeren, og på alle måder støtter op om borgerens selvstændighed.

Det er en stor omstillingsproces, hvor visitator er en vigtig katalysator for fremdrift og refleksion i borgerforløb. Det betyder, at mange arbejdsgange skal ændres og alle borgere skal revisiteres.

Derfor har vi brug for din hjælp!

Om Jobbet

Som visitator i tæt samarbejde med sygeplejen vil du hovedsagelig varetage koordinering i forhold til sundhedsindsatser, når borgere udskrives fra sygehuset, udfylde og opdatere helbredstilstande, bestille sundhedsindsatser hos såvel sygepleje som hjemmepleje og sikre opfølgning.

Dette sker med forankring i Myndighed Sundhed, hvor ansvar for visitation til indsatser på ældreområdet er placeret, herunder bl.a. sygepleje, personlig og praktisk bistand, ældre- og plejeboliger, samt til hjælpemidler og boligindretning.

Du vil være en del af et team, der visiterer til sygeplejefaglige indsatser. Teamet består af to kolleger, der forankret i sygeplejen, og tre kolleger, der er forankret i Myndighed Sundhed.

I vil være decentralt placeret hos sygeplejen, det betyder, at indmødested de fleste dage er hos sygeplejen i Tommerup.

En til to dage om ugen møder visitatorerne sammen ind på Assens Rådhus, bl.a. for sikre løbende videndeling, erfaringsdeling og sparring.

Hvem er vi

Myndighed Sundhed består af 22 medarbejdere, og vi er en dynamisk og ambitiøs afdeling.

Vi forventer, at du er åben for sparring med dine kolleger, idet vi har stort fokus på kollegial sparring i vores visitationspraksis, som er præget af stor kompleksitet.

I Assens Kommune vægter vi den rehabiliterende tilgang i samarbejdet med borgerne højt.

Vi vægter desuden et højt fagligt niveau samt et indgående kendskab til relevant lovgivning for området.

Vi kan tilbyde dig:

  • et fagligt fællesskab med erfarne, dygtige og hjælpsomme kolleger, såvel på Rådhuset som i sygepleje og hjemmepleje
  • et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer
  • en arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag og krav

Hvem er du

Vi forventer, at du:

  • er uddannet sygeplejerske og gerne med erfaring fra den kommunale sygepleje
  • er faglig velfunderet og ambitiøs
  • er på en gang både teamspiller og selvstændigt arbejdende
  • har et grundlæggende positivt livssyn og bidrager til udvikling af det gode fælles arbejdsmiljø, både på rådhuset og i sygeplejen.
  • er loyal over for beslutninger, herunder forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation

Derudover lægger vi vægt på, at du har øje for helheder, og at du ser det naturligt at medinddrage relevante samarbejdspartnere i borgerforløb med udgangspunkt i borgers og pårørendes ønsker og behov.

Det er en fordel, hvis du har kendskab til visitationsopgaven jf. sundhedslovens §138.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Myndighed Sundhed Mai-Britt Tingsager på tlf. 64 74 66 12 eller sygeplejerske og visitator Marlene Lykke Udsen på tlf. 64 74 67 50.

Du kan også finde mere information om Assens Kommune på www.assens.dk.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2022, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i uge 33.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!