icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Faglig dygtig pædagog til Specialbørnehaven Solsikken i Aarup

Vi glæder os over at kunne slå denne unikke stilling op i Aarup, hvor du som pædagog har mulighed for og plads til at lære og udvikle dig. Stillingen er både for dig, der har erfaring og vil skifte arbejdsfelt og dig, som er helt nyuddannet.

Info

I specialbørnehaven Solsikken i Aarup søger vi en pædagog, som gerne har erfaring fra det specialiserede børneområde.

Stillingen er på 37 timer om ugen med tiltrædelse fra den 1. oktober 2022.

Det er nemt at komme til og fra Aarup med bil, bus og tog, da Børnehuset Møllebakken, som rummer Solsikken, ligger i gåafstand til stoppested og togstation. 

Åbningstiderne i Solsikken er 7.30 - 15.30.

Hvem er vi

Vores værdier er ’glæde, mangfoldighed og udvikling’, og vi arbejder for, at det skal skinne igennem både for forældre, som barn i Solsikken og i personalegruppen.

Solsikken, som ligger i Børnehuset Møllebakken, har snart 18 børn i alderen 0-6 år med fysiske- og psykiske udviklingshandicap. Derudover rummer Møllebakken også vuggestuen Solstrålen med 30 børn.

Børnehuset Møllebakken er en del af områdeinstitutionen Dagtilbuddene i Aarup-området, som tillige har 2 børnehavegrupper og dagplejen i Aarup. Solsikken er en integreret del af områdeinstitutionen med samarbejde på tværs, samt deltagelse i 2 årlige fællesmøder, pædagogisk weekend og sommerfest.

I Solsikken etablerer vi børnehaveliv med fælleskaber og læring, der tager afsæt i børnenes individuelle handleplaner.

Børnene har meget forskellige behov, og vi understøtter udviklingen med en genkendelig hverdag med mange gode oplevelser.

Personalegruppen er tværfagligt sammensat, så der ud over pædagoger er en ergoterapeut og en fysioterapeut. Der er rig mulighed for sparring både internt og eksternt med supervisor eller specialrådgivningen.

Vi har rigtig gode faciliteter med udfordrende legeplads, varmtvandsbassin, lyse og hyggelige lokaler samt egen minibus. Vi bruger lokalområdet med skov, å og forretninger til ugentlige ture, og vi tilbyder ridning til en gruppe af børnene i 2 perioder hvert år.

Vores børn er fordelt i 3 meget forskellige grupper, hvor den ene har børn med autisme, den anden de børn, der har mest behov for et skærmet miljø og den tredje gruppe er placeret i egne lokaler i vores almen-børnehave, med mulighed for at børnene kan spejle sig i børn med bedre legekompetencer.

Vi vægter en høj faglighed og kvalitet og er bevidste om, at vi sammen kontinuerligt må udvikle praksis for at tilgodese børnenes behov.

Om jobbet

Hvad kan vi tilbyde:

 • Et §32-tilbud for børn i alderen 0-6 år
 • En børnegruppe med alsidige udviklingsbehov
 • Et spændende job i et fagligt inspirerende miljø
 • Jævnlig sparring med psykolog og tale/hørekonsulent fra specialrådgivningen i Odense
 • Mulighed for på sigt at få relevante kurser og kompetenceudvikling
 • Plads til at du kan udvikle dig fagligt og personligt; du skal ikke kunne det hele, men have lyst til at udfordre dig selv
 • Gode og inspirerende fysiske rammer samt et kollegafællesskab, som er helt unikt.

Hvem er du

Vi ønsker at du:

 • er pædagoguddannet og gerne har erfaring med at arbejde specialpædagogisk med børn
 • har kendskab til forældresamarbejde og kan samarbejde ydmygt og respektfuldt med forældrene
 • har kendskab og/eller indsigt ift. børn med autisme
 • kan formidle dig fagligt og præcist både mundtligt og skriftligt og til flere forskellige målgrupper, og kan benytte digitale arkiverings systemer
 • er en inspirerende kollega, der kan agere i et tværfagligt miljø, og kan bidrage med gode og relevante aktiviteter og ærlige refleksioner
 • måske har svømning, ridning, sproglig udvikling, musik, motorik eller udeliv som områder, som du ønsker at udvikle på?
 • hviler i den, du er, og møder ind på arbejde med godt humør

Til sidst, men ikke mindst, skal det falde dig naturligt at reflektere over læringsmiljøer og egen praksis, og du skal ønske at udvikle dig og lære mere, bl.a. ved at sætte dig ind i relevant faglitteratur.

Hvis du kan se dig selv i ovennævnte rammer, håber vi inderligt på en ansøgning fra dig!

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Hvis vi har vakt din interesse, og du vil høre lidt mere, er du mere end velkommen til at kontakte faglig koordinator Lene Jakobsen 29 65 72 24 eller områdeleder Synnøve Traasdahl 24 61 78 76. Du kan ligeledes tilmelde dig et infomøde, som finder sted den 18. august kl. 15-16.

Du kan læse mere om Solsikken og Dagtilbuddene i Aarup på vores hjemmeside https://bh-aarup.assens.dk, som dog er under revidering.

Ansøgningsfristen er søndag den 21. august, og vi afholder ansættelsessamtaler i uge 34 eller 35.

Vi glæder os meget til at modtage en ansøgning fra dig!