icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Tværfaglig koordinator til Myndighed Sundhed

Vil du være med til at bygge bro mellem kommunale indsatsområder og understøtte det gode borgerforløb for borgere med fysiske, psykiske og sociale udfordringer? Og kan du se dig selv udvikle helt nye samarbejdsformer og skabe sammenhængende borgerforløb sammen med erfarne, dygtige og hjælpsomme kolleger? Så er du måske vores nye medspiller!

Info

I Myndighed Sundhed søger vi en ny kollega med en bred sundhedsfaglig og administrativ viden til en nyoprettet stilling som tværfaglig koordinator med tiltrædelse den 1. oktober 2022. 

Om jobbet

Jobbet er forankret i Myndighed Sundhed, hvilket betyder, at din base vil være på Assens Rådhus. Men med en udekørende funktion kan du også forvente at have mange timer ude af huset hos borgerne, og det er derfor nødvendigt, at du har kørekort.

Dit arbejde består af at støtte og hjælpe borgeren med at afklare, hvad de rette indsatser er for den pågældendes samlede situation og livsvilkår.

Dette sker med forankring i Myndighed Sundhed, hvorfra der visiteres til indsatser på ældreområdet, herunder bl.a. personlig og praktisk bistand, ældre- og plejebolig og til hjælpemidler og boligindretninger.

Som tværfaglig koordinator bliver du tovholder på komplekse borgersager, og du vil møde borgere med fysiske, psykiske og sociale udfordringer, der gør, at de ofte ”lander mellem to stole”. Du sætter borgeren i centrum, og kan via dit overblik og indsigt i kommunale tilbud finde de rette løsninger for borgerens situation. Du kan bidrage med at skabe flow i eget hjem, når borgeren kommer hjem fra sygehusindlæggelse eller funktionsniveauet forværres, så borgeren ikke længere kan klare sig selv uden hjælp.

Helt konkret kan dine arbejdsopgaver bestå af at hjælpe i forbindelse med tilskudsansøgninger, flytning, handlemuligheder, økonomiske forhold osv.

Vi tilbyder 

Det kan vi tilbyde:

 • Mulighed for selv at være med til at forme stillingen
 • Et spændende, varieret og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer og stor selvstændighed, hvor to dage aldrig er ens
 • Et fagligt fællesskab med erfarne, dygtige og hjælpsomme kolleger
 • En arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag og krav
 • Mulighed for at være selvtilrettelæggende, så du har medindflydelse på, hvordan din arbejdsdag ser ud.

Hvem er vi

Myndighed Sundhed består af 22 medarbejdere, og vi er en dynamisk og ambitiøs afdeling, hvor vi forventer, at du er åben for sparring med dine kolleger, idet vi har stort fokus på kollegial supervision i vores visitationspraksis, som er præget af stor kompleksitet.

I Assens Kommune vægter vi den rehabiliterende tilgang i samarbejdet med borgerne højt.

Desuden vægter vi et højt fagligt niveau samt et indgående kendskab til relevant lovgivning for området. Vi samarbejder tæt med kommunens jurister.

Hvem er du

Din faglige baggrund er ikke afgørende, men vi forestiller os, at:

 • Du har en relevant uddannelse, fx som sygeplejerske, socialrådgiver, SSA, SSH, terapeut eller andet
 • Du har meget gerne erfaring med borgere med fysiske, psykiske og sociale udfordringer
 • Du arbejder selvstændigt og kan agere tovholder i en ofte kompleks livssituation
 • Du kan bevare overblikket i kaosfyldte situationer og er god til at skabe struktur, forudsigelighed og tryghed
 • Du er robust, har gennemslagskraft og kan træffe beslutninger i pressede situationer
 • Du har kendskab til kommunale sagsgange og erfaring med dokumentation
 • Du er udadvendt, opsøgende og god til at kommunikere
 • Du er fleksibel, motiveres af udfordringer og søger kreative og smarte løsninger
 • Du er rummelig og udviser tillid og respekt i mødet med borgeren
 • Du har gode organisatoriske kompetencer, særligt i forhold til tværsektorielle forløb og samarbejder.

Løn og ansættelse

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest inden ansættelse kan finde sted. Straffeattesten henter du selv digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, eller er du blevet nysgerrig på stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Myndighed Sundhed, Mai-Britt Tingsager på telefon 64 74 66 12 eller mobil 40 49 61 45.

Ansøgningsfristen er søndag den 21. august 2022, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler torsdag den 25. august 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig!