icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Pædagoger til aldersintegreret daginstitution

Kan du skabe relationer, og har du god energi, gåpåmod og lyst til at gøre en forskel for de helt små? Og besidder du mod til dialog i skabelsen af professionelle læringsmiljøer? Så er du måske en af vores to nye relationskompetente pædagoger i den aldersintegrerede daginstitution Krummeluren!

Info

I den aldersintegrerede daginstitution Krummeluren i Assens søger vi to hjertevarme pædagoger med øje for at udvikle og skabe de bedste deltagelsesmuligheder for de mindste børn i vuggestuen.

Der er tale om to faste fuldtidsstillinger med tiltrædelse hurtigst muligt. 

Hvem er vi

Vi er en del af Dagtilbuddene i Assens-området, og vi fungerer som en kommunal aldersintegreret daginstitution med plads til 30 vuggestuebørn og 60 børnehavebørn.

Fælles for Krummeluren er en stærk naturprofil og det Grønne Spire-koncept.

Vores institution er beliggende centralt i Assens By i et dejligt område tæt på skov, grønne områder og strand. Det samlede dagtilbudsområde består af en stor børnegruppe fordelt mellem flere børnehuse og dagpleje.

Dagtilbuddene i Assens-området rummer en fagligt stærk personalegruppe på omkring 55 ansatte med forskellige specifikke funktioner og kompetencer.

Vi har vores egen dagplejepædagog, en administrativ medarbejder, en arabisktalende kulturpædagog, en ergoterapeut, en audiologopæd., to sprogvejledere, en motorikvejleder, vækstvejledere, to faglige ledere samt en masse andre gode professionelle folk med forskelligartede kompetencer. Vi vægter at være et helt område og du skal derfor se dig selv som værende en del af det stor fælleskab.

Fælles er, at vi alle brænder for at skabe de bedste rammer og betingelser for alle børns deltagelsesmuligheder med et skarpt øje for omsorg, trivsel, leg, læring og dannelse. Vores ledelse samarbejder omkring fælles mål og retning i det samlede område.

Vi ved, at kvalitet i dagtilbud gør en forskel. Vi arbejder målrettet med endnu tidligere forebyggelse i et tæt professionelt tværfagligt samarbejde ud fra Assens Kommunes Vision 2030 – Med vilje og hjerte, som bl.a. beskriver, at ”vores børn og unge lykkes”.

Vi tilbyder:

 • En skøn og mangfoldig børnegruppe
 • Høj faglighed og et stærkt kollegialt fællesskab 
 • En hverdag, der er præget af struktur, og hvor der også er plads til kreativ tænkning og udfoldelse
 • Et stærkt og målrettet tværfagligt samarbejde med b.la. sundhedsplejen og PPR.
 • Fokus på det gode samspil og kvaliteten i de relationer vi indgår i med børn, forældre og hinanden
 • Bevidst og målrettet arbejde med sprog og sang, og vi deltager i Sanglad MINI for de 0-2 årige
 • Masser af fokus på natur, motorik, krop og bevægelse
 • Lækker nyrenoveret gymnastiksal 
 • Høj grad af medindflydelse, sparring og udvikling samt faglig ledelse tæt på
 • Grundkursus i Vækstmodellen – vejen til den gode samtale

Hvem er du

Vi søger pædagoger, der:

 • Besidder evnen til at samarbejde tværprofessionelt internt og eksternt
 • Brænder for arbejdet med de 0-2 årige børn, og som også gerne har lyst til arbejdet med flersprogede børn
 • Har en masse omsorgslyst og mod til dialog i skabelsen af professionelle læringsmiljøer
 • Har en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang
 • Er bevidst om positioneringens betydning, og som kan involvere sig i børnenes lege
 • Kan håndtere, at hverdagen er foranderlig
 • Besidder gode skriftlige kompetencer
 • Evner at få ting til at ske og kan tage lederskab for børnegruppen

Løn og ansættelsesforhold 

Løn og ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Måske har du fået lyst til at vide mere? Det håber vi! Vi sætter i hvert fald stor pris på, at du kontakter faglig pædagogisk leder Mette Vie i uge 31 og frem på mobil: 21 27 38 07 eller områdeleder Karin Ladefoged i uge 32 på mobil: 30 57 88 23, så du har mulighed for at høre mere om stillingerne og evt. aftale et besøg.

Der er ansøgningsfrist søndag den 14. august 2022, og vi forventer at afholde samtaler tirsdag den 23. august 2022.

Vi glæder os til at høre fra dig!