icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Pædagogisk afdelingsleder til Verninge Landsbyordning

Står børns udvikling, trivsel, læring og dannelse højt på din dagsorden? Kan du inspirere og lede pædagogisk personale i faglig udvikling og gå forrest? Formår du at etablere meningsfulde læringsmiljøer for børn i alderen 0-9 år i samarbejde med personalet? Og er du anerkendende i din tilgang? Så har vi et spændende og givende job til dig!

Info

Vuggestuen, børnehaven og skolen i Verninge Landsbyordning søger en pædagogisk afdelingsleder, som vil være rammesættende for det daglige pædagogiske arbejde og fagligt fyrtårn for medarbejderne. Samtidig skal du gå forrest og være synlig i det pædagogiske arbejde for såvel forældre som medarbejdere.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. januar 2023.

Hvem er vi

I smukke naturskønne omgivelser på Vestfyn ligger Verninge Landsbyordning.

Landsbyordningen består af to matrikler; Fuglekilden er vores naturvuggestue og –børnehave med børn i alderen 0-6 år. Skolen har klassetrin fra 0. – 6. klasse med en SFO, som elever fra 0. – 3. klasse benytter. Tilsammen er der 15 pædagoger tilknyttet Verninge Landsbyordning.

Vi tager udgangspunkt i det enkelte barn og den enkelte familie. Vi vægter samarbejdet højt og tror på, at en åben og tæt dialog er bærende for et godt forældresamarbejde. Samtidig vægter vi nærvær, omsorg, anerkendelse og engagement for både det enkelte barn og for fællesskabet.

Vi er stolte af vores fællesskab, hvor den røde tråd giver vores børn og forældre en tryg overgang fra vuggestue til børnehave og fra børnehave til skole.

Vi er ambitiøse og stiller høje krav til os selv og hinanden. Vi tror på, at trivsel og læring går hånd i hånd, og at et tæt samarbejde mellem forældre og personale højner det enkelte barns læring.

Vi søger en pædagogisk afdelingsleder, der skal være robust i den kulturforandring, der naturligt vil komme, når afdelingslederen gennem de sidste 21 år takker af og går på pension.

Om jobbet

Som pædagogisk afdelingsleder vil du være tæt på medarbejdere, børn og familier i hverdagen, og du skal være rammesættende for det daglige pædagogisk arbejde.

Du formår at være synlig og tilgængelig for både forældre, børn og personale. Desuden har du blik for og respekt for alle medarbejderes kompetencer i forhold til understøttelse af det enkelte barns udvikling, udvikling af fællesskaber og ikke mindste meningsgivende læringsmiljøer. Du har øje for dette i den løbende planlægning af Fuglekildens og SFO’ens dagligdag.

Du er god til at samarbejde, samskabe og begejstre i dit arbejde som pædagogisk leder for vuggestue, børnehave og SFO.

Du skal være drivkraften, der møder os, der hvor vi er, og ønske at fortsætte vores pædagogiske udvikling samt implementeringen af de styrkede pædagogiske læreplaner og AULA.

Du skal stå i spidsen for implementeringen af Assens Kommunes nyeste tiltag ”Professionelle Læringsfællesskaber” for det pædagogiske personale i dagtilbud og skolens SFO.

Du vil blive en afgørende medspiller i et udviklingsorienteret ledelsesteam, hvor kerneværdierne er gensidig respekt, høj faglighed og vidensdeling.

Som pædagogisk afdelingsleder vil du være med til at videreudvikle den pædagogiske praksis samt definere, dagsordensætte og udvikle Landsbyordningens profil – både på kort og lang sigt.

Jobbet indebærer mødeledelse og facilitering af både personalemøder, forældremøder/samtaler, møder med tværfaglige samarbejdspartnere, bestyrelsesarbejde m.m.

Hvem er du

Vi forventer at du er uddannet pædagog, er fagligt velfunderet og har erfaring med 0-9 års-området.

Derudover drømmer vi om, at du:

 • Har ledelseserfaring/uddannelse – eller mod på at få det
 • Er synlig og nærværende blandt familier, personale og ledelse, og at du kan indgå i anerkendende, involverende og konstruktivt samarbejde
 • Vil udøve tydelig faglig ledelse, og at du kan sætte retningen i forhold til Verninge Landsbyordnings profil, kerneopgaven og den faglige kvalitet
 • Kan se potentiale i de enkelte medarbejdere og understøtte deres videre udvikling
 • Ikke er bange for at tænke nyt, lave prøvehandlinger og være åben over for at justere og ændre undervejs
 • Kan organisere og bevare overblik, både for dig selv og andre – også i pressede situationer
 • Er god til at observere og har gode kommunikative evner
 • På sigt kan omsætte institutionens og kommunens strategier og målsætninger til pædagogisk praksis i samarbejde med ledelsesteamet
 • Samarbejder loyalt med den lokale og centrale ledelse i overensstemmelse med Assens Kommunes ledelsesgrundlag

Hos os får du til gengæld:

 • et spændende og ansvarsfuldt job med mange facetter på en værdibaseret arbejdsplads
 • en landsbyordning med en engageret og aktiv fællesbestyrelse, forældrekreds og lokalsamfund
 • en gruppe engagerede medarbejdere, som har fokus på fællesskab og nærvær
 • en stilling med spændende og varierende udfordringer og mulighed for udvikling 
 • en landsbyordning, som vægter lethed og godt humør i samarbejdet
 • samarbejde i et udviklingsorienteret partnerområde
 • en organisation, der trives med at sige VI og ikke JEG
 • en landsbyordning, som glæder sig til at byde dig velkommen.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at børne- og straffeattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte stedfortræder Jette Uldall Juhl på telefon 28 78 22 64, hvis du har spørgsmål til stillingen.

Vi vil også rigtig gerne have dig på besøg hos os. Besøg kan ske i uge 40 – ring i forvejen til vores sekretær Lene Enggaard på 64 74 65 00 og aftal en tid for besøg.

Fra uge 40 er det ligeledes muligt at kontakte landsbyordningsleder Hanne Marquardtsen på telefon 23 72 20 20, som er tilbage efter 2 måneders orlov.

Der er ansøgningsfrist søndag den 9. oktober 2022, og vi forventer at afholde første ansættelsessamtale onsdag den 12. oktober fra kl. 16. Anden samtale bliver afholdt mandag den 24. oktober fra kl. 16.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Tænker du på at søge dette job i Assens Kommune? Så går du måske også med tanker om at flytte til Vestfyn.

Har du brug for hjælp til at finde dit nye hjem, så kan du finde mere info om alt det, Vestfyn har at byde på, her: www.flyttilvestfyn.dk.