icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Pædagog til Overmarksgårdens børnehave

Edderkopper, skrubtudser og snegle - er du nysgerrig på livet omkring dig, og inddrager du børn i din udforskning af naturen? Brænder du for et aktivt udeliv med natur og dyr som pædagogiske redskaber? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv? Ser du forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere? Og vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!

Info

Hos Overmarksgården søger vi en pædagog til en stilling i vores børnehave på 35 timer om ugen og med tiltrædelse den 1. oktober 2022 eller hurtigst muligt.

Hvem er vi

Overmarksgården er et børnehus for børn i aldersgruppen 0-6 år. Vi arbejder hver dag på at give børnene masser af gode oplevelser, hvor udeliv og udepædagogik er det bærende element. Vi har dyr på gården, som indgår som en naturlig del af vores pædagogiske hverdag. Sammen med børnene oplever vi sammenhæng mellem årstiderne og gårdens daglige gøremål.  

Vores profil er udeliv i børnehøjde, og naturen er vores overordnede ramme. Vi lever i og med naturen, og vores skønne udeområde på ca. syv tønder land har dyrefolde, køkkenhave, orangeri, skov, bålpladser og meget mere.  

Vi har til huse i en moderne institution, som sammen med vores gamle gård understøtter vores profil og pædagogiske værdier. Der er plads til 125 børnehavebørn og 36 vuggestuebørn. Huset er indrettet, så vi arbejder i mindre teams, som både kan værne om det lille fællesskab og dyrke det store fællesskab.

Vi er en del af Dagtilbuddene i Tommerup-området, som omfatter den kommunale dagpleje i hele 5690-området, Børnehuset Himmelrummet, Himmelrummets vuggestue og den integrerede institution Overmarksgården.

Vores pædagogiske arbejde baserer sig på de nye styrkede læreplaner og den relationelle pædagogik i samspil med vores profil.

Vi tilbyder dig

 • Skønne børn, der er aktivt medskabende i deres eget liv
 • En veletableret børnehave med gode rammer både ude og inde
 • Fokus på, at rutiner er grundpillerne i hverdagen og i barnets læring
 • Engagerede og aktive forældre, der interesserer sig for deres børns liv i institutionen
 • Kollegaer i hele området, der vil hinanden det bedste, og som har et højt fagligt niveau
 • En hverdag, der er præget af struktur, og hvor der også er plads til spontanitet og udfoldelse.

Hvem er du

 • Du er uddannet pædagog med en god faglig viden
 • Du formår at omsætte din faglighed til hverdag sammen med børnene
 • Du har stor interesse i at arbejde med børn i alderen 3-6 år og deres udvikling og trivsel
 • Du har masser af omsorgslyst og møder børnene på deres udviklingstrin
 • Du har gode relationskompetencer og kan tage ansvar for relationerne
 • Du er positiv og anerkendende, og kan involvere dig i børnenes lege og aktiviteter som den gode rollemodel  
 • Du er at finde sammen med børnene i leg, aktiviteter og samvær
 • Du har lyst til at indgå i et forpligtende fællesskab med forældre, kolleger og ledelse
 • Du har overblik og er ansvarsbevidst 
 • Du har en ressourceorienteret tilgang og går til hverdagens udfordringer med højt humør 
 • Du evner at bevare det positive og anerkendende børnesyn, selv i pressede situationer
 • Du har gode samarbejdskompetencer og ser teamsamarbejdet som en styrke, hvor du arbejder loyalt og positivt med de beslutninger, der træffes i fællesskab
 • Du trives med at sige "vi" og ikke "jeg"
 • Du er fleksibel og mødestabil.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, inden ansættelsen kan finde sted. Du skal selv indhente straffeattest ved ansættelse. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.    

Vil du vide mere

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Lisbeth Wehner Rasmussen på tlf. 24 61 84 14 eller faglig leder Pernille Josiasen på 30 53 74 92.
Har du lyst til at komme på besøg, er du velkommen fra kl. 17.00 til 18.00, tirsdag den 2. august eller onsdag den 10. august 2022.

Ansøgningsfristen er den 14. august 2022, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 22. august fra kl. 15.30.

Vi glæder os til at høre fra dig.