icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Administrativt stærk viceskoleleder til Pilehaveskolen

Er du administrativt stærk, og brænder du for det pædagogiske arbejde? Kan du sammen med ledelse, bestyrelse og personale skabe de bedste rammer for den pædagogiske praksis? Og kan du se dig selv arbejde efter vores fælles værdigrundlag, hvor alle børn har udviklingspotentiale? Så er du måske vores nye viceskoleleder!

Info

På Pilehaveskolen søger vi en administrativt stærk og pædagogisk viceskoleleder, som i tæt samarbejde med ledelsesteamet, bestyrelsen og personalet vil være med til at skabe de bedste rammer for skolens pædagogiske praksis.

Der er tale om en fuldtidsstilling med tiltrædelse den 1. oktober 2022.

Hvem er vi

Pilehaveskolen er Assens Kommunes specialskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Vi er et skoletilbud fra børnehaveklasse til og med 10. klasse med et SFO-tilbud om morgenen, eftermiddagen og på skolelukkede dage.

Elevgruppen er karakteriseret ved en stor spredning i forhold til kognitiv udvikling, praktiske færdigheder, følelsesmæssig og social modenhed og kommunikative evner. 

Hos os bliver du viceskoleleder på en specialskole, hvor der i vores fælles værdigrundlag er fokus på, at vi har et helhedssyn på barnet. Alle børn har et udviklingspotentiale, og de skal udvikle sig og lære ud fra deres forudsætninger.

Du bliver viceskoleleder for 70 engagerede og kreative medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde. Fælles for alle er en høj faglighed og et stærkt tværfagligt fokus. Hverdagen er præget af omsorg og godt humør.

Som viceskoleleder kommer du til at indgå i et ledelsesteam, som ud over dig består af pædagogisk afdelingsleder og skoleleder. I skal arbejde tæt sammen om at løse de korte og langsigtede pædagogiske/administrative opgaver, ligesom I skal stå for ledelsen af personalegruppen.

Vi kan tilbyde:

 • En kultur, hvor den enkelte medarbejders kompetencer anerkendes og anvendes med udgangspunkt i et helhedssyn på eleven.
 • En skole, der er inde i en god og spændende udvikling i forhold til at skabe bedst mulig trivsel og læring for vores meget forskellige elever.
 • Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi har fokus på vores fælles kerneopgave.
 • 85 dejlige elever, der alle er noget helt særligt.
 • 70 engagerede kolleger, der brænder for at skabe den bedst mulige læring for vores elever.
 • En engageret forældregruppe og skolebestyrelse.
 • Kompetente eksterne samarbejdspartnere.

Hvem er du

 • Du har en læreruddannelse som baggrund.
 • Du har en relevant lederuddannelse.
 • Du har lyst til at arbejde inden for specialområdet.
 • Du kan være mødeleder.
 • Du kan arbejde struktureret og bevare overblikket – også i pressede situationer.
 • Du har en anerkendende tilgang til arbejdet med børn, familier og personale.
 • Du er tydelig i din kommunikation og har gode relationskompetencer.
 • Du har meget gerne erfaring fra en lignende stilling.
 • Du er parat til at give noget af dig selv i styrkelse af ledelsesteamet.
 • Du har gode IT-kompetencer.
 • Du har administrativt og organisatorisk overblik.
 • Du har erfaring/ kendskab til personaleadministration, arbejdstid, fravær og opgavebeskrivelser.
 • Du har god økonomiforståelse og erfaring med at arbejde med indkøb, budgetter og regnskaber.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse.

Der skal ved ansættelse forevises straffeattest og indhentes børneattest. Ansættelse vil være betinget af, at disse er tilfredsstillende.

Vil du vide mere

For yderligere oplysninger kan der rettes henvendelse til skoleleder Anders Dyregaard Jensen på telefon 20 27 59 98, eller du kan ringe til pædagogisk afdelingsleder Britt Schødts på telefon 29 44 50 23.

Der kan endvidere indhentes oplysninger om skolen på skolens hjemmeside www.pilehaveskolen.dk og om Assens Kommune på www.assens.dk.

Der er ansøgningsfrist mandag den 1. august 2022. Vi afholder samtaler torsdag den 11. august 2022 og eventuelt anden samtalerunde mandag den 22. august 2022.