icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Social- og sundhedsassistent/-hjælper til natteamet på Lindebjerg

Er du sundhedsfagligt uddannet, og har du måske erfaring fra handicapområdet? Vil du have en spændende job, hvor du sammen med dine kolleger skal sikre, at vores borgere oplever sammenhæng og kvalitet i den social- og sundhedsfaglige indsats i nattetimerne? Er du rummelig, og har du pædagogisk indsigt og interesse? Så kan du meget vel være vores nye kollega!

Info

Hos Lindebjerg søger vi en ny kollega til vores natteam.

Vi søger en social- og sundhedsassistent eller en social- og sundhedshjælper til en stilling på 30 timer om ugen og med tiltrædelse 1. marts 2022 eller snarest muligt.

Hvem er vi

Lindebjerg er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Lindebjerg har 64 lejligheder og ligger i Aarup i Assens Kommune.

Borgerne er i alderen 20 til 76 år og har betydelig og varig funktionsnedsættelse af forskellig karakter herunder Downs syndrom, psykiatriske diagnoser, autismespektrum forstyrrelser, nonverbal kommunikation, immobilitet m.m. Fælles for alle er, at de har brug for individuel kompenserende social- og sundhedsfaglig støtte og vejledning i alle livets aspekter.

Vi arbejder efter Assens Kommunes personalepolitiske værdier, som indebærer, at vi bestræber os på at være ordentlige, åbne, engagerede, ambitiøse og tillidsfulde. Derudover har vi fokus på udvikling, respekt og arbejdsglæde samt en positiv og fleksibel tilgang til arbejdet.   

Alt skriftlig dokumentation er it-baseret.

Om jobbet

Dine overordnet opgaver vil være at sikre formålet i Assens Kommunes Sundhedsaftale, herunder at:

 • borgerne også om natten oplever sikkerhed, kvalitet og kontinuitet i opgavevaretagelsen
 • de sundhedsfaglige opgaver udføres efter Sundhedsloven
 • være opmærksom på og tage del i sundhedsindsatser, herunder f.eks. medicindosering

Vi kan tilbyde dig:

 • skønne kollegaer med fagligt engagement og fleksibilitet
 • god ledelse og rammesætning
 • en arbejdsplads i konstant bevægelse og udvikling, hvor der er fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel
 • supervision

Hvem er du

Vi forventer, at du er uddannet social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper eller tilsvarende.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har pædagogisk indsigt og interesse
 • kan og vil indgå i det natlige pleje- og omsorgsarbejde omkring borgerne
 • kan koordinere, iværksætte og lave opfølgning på sundhedsfaglig indsatser
 • både kan og vil samarbejde tværfagligt
 • ser de pårørende som vigtige samarbejdspartnere
 • er ansvarsbevist, robust og kan arbejde selvstændigt
 • kan formulere din faglighed og indsats – både mundtligt og skriftligt
 • kan arbejde med borgere, som kan have en udfordrende adfærd
 • arbejder ud fra, at det er borgerens ønsker og behov, der i høj grad definerer din indsats
 • tør undres og italesætte din undren, så det skaber læring for alle

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest, inden ansættelsen kan finde sted.

Assens Kommune kræver gyldigt coronapas af alle ansatte i arbejdstiden, så længe Covid-19 klassificeres som en samfundskritisk sygdom.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at henvende dig til leder Hans J. Jessing på tlf. 29 49 38 51.

Du kan også læse mere om Assens Kommune på www.assens.dk.

Der er ansøgningsfrist den 7. februar 2022, og vi holder samtaler løbende.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!