Kraftig storm på vej - Husk at sikre løse genstande

Der er kraftig storm med vindstød op til orkanstyrke på vej, når Malik rammer Fyn i eftermiddag fra kl. 14.00. DMI varsler, at stormen fortsætter indtil søndag kl. 14.00.

Læs mere om stormen og hvordan du sikrer din ejendom
icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Faglig koordinator til natteamet på Lindebjerg

Er du sundhedsfagligt uddannet, og har du pædagogisk erfaring fra handicapområdet? Har du mod på at varetage funktionen som faglig koordinator i vores natteam, hvor du skal sikre sammenhæng og kvalitet i den borgerrettede indsats? Kan du understøtte og vejlede kollegaer i social- og sundhedsfaglige tilgange og metoder? Så kan du meget vel være den, vi søger!

Info

Hos Lindebjerg søger vi en social- og sundhedsfaglig koordinator til natteamet med tiltrædelse pr. 1. marts 2022 eller snarest muligt derefter.

Stillingen er på 37 timer om ugen i nattevagt samt enkelte dagvagter til det arbejde, som følger med stillingen som faglig koordinator, såsom samarbejde og koordinering med leder.

Hvem er vi

Lindebjerg er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Vi har 64 lejligheder og ligger i Aarup i Assens Kommune.

Borgerne er i alderen 20 til 76 år og har betydelig og varig funktionsnedsættelse af forskellig karakter herunder Downs syndrom, psykiatriske diagnoser, autismespektrum forstyrrelser, nonverbal kommunikation, immobilitet m.m. Fælles for alle er, at de har brug for individuel kompenserende social- og sundhedsfaglig støtte og vejledning i alle livets aspekter.

Vi arbejder efter Assens Kommunes personalepolitiske værdier, som indebærer, at vi bestræber os på at være ordentlige, åbne, engagerede, ambitiøse og tillidsfulde. Derudover har vi fokus på udvikling, respekt og arbejdsglæde samt en positiv og fleksibel tilgang til arbejdet.

Hvis du vælger os, kan vi udover et spændende job tilbyde dig:

 • god ledelse og rammesætning
 • skønne kollegaer med fagligt engagement og fleksibilitet
 • en arbejdsplads i konstant bevægelse og udvikling, hvor vi hele tiden har fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel
 • supervision

Om jobbet

Den faglige koordinator skal forstås som et supplement til ledelsen, og skal varetage, udvikle og sikre den social. og sundhedsfaglige indsats omkring den samlede borgergruppe. Det betyder, at den faglige koordinator har en vejledende, trænende og udviklende funktion i forhold til personalegruppen, således at der arbejdes fortløbende med at sikre udvikling af tilbuddet.

Som faglig koordinator i natteamet skal du i samarbejde med leder:

 • sikre sammenhæng, struktur og kvalitet i indsatsen
 • koordinere den borgerrettede indsats og sikre opfølgning på aftaler
 • understøtte og vejlede teamet i udførsel af den social- og sundhedsfaglige indsats
 • sikre, at der arbejdes fokuseret med sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse for den enkelte borger, samt på bostedet som helhed
 • understøtte teamet i at anvende faglige tilgange og metoder og følge de fastlagte arbejdsgange i arbejdet med risikovurderinger, anvendelse af magt, utilsigtede hændelser, registrering af krænkelser mv. 
 • understøtte og koordinerer den tværfaglige indsats og samarbejdet i natteamet, herunder understøtte samarbejdet med de fire bo-teams på Lindebjerg
 • understøtte en faglig kvalificeret og systematisk dokumentationsmetode

Derudover skal du deltage i relevante møder og supervision.

Du indgår i vagtplanen, som kører over et 12 ugers rul med nattevagter og dagvagter til mødeaktivitet og koordinering med leder.

Hvem er du 

Vi forventer, at du:

 • har en sundhedsfaglig uddannelse og erfaring fra handicapområdet
 • er solidt funderet personligt og fagligt og kan være i et spænd mellem ledelse og medarbejdere
 • kan arbejde i og formidle rammerne, hvor under den samlede social- og sundhedsfaglige indsats skal driftes
 • har kendskab til den gældende lovgivning
 • er fleksibel i tankegang og opgaveløsning, har gode samarbejdsevner og kan indgå i en åben dialog
 • har gode formidlingsevner og kan formulere dig tydeligt og klart i skrift og tale
 • har en rehabiliterende tilgang til de borgerrettede indsatser
 • kan bevare overblikket som faglig koordinator og være en del af teamet i en foranderlig dagligdag  
 • er robust, kan arbejde selvstændigt og tør gå forrest
 • kan og vil arbejde med personlig omsorg og pleje
 • kan arbejde med borgere, som kan have en udfordrende adfærd

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at straffeattest indhentes, inden ansættelsen kan finde sted.

Assens Kommune kræver gyldigt coronapas af alle ansatte i arbejdstiden, så længe Covid-19 klassificeres som en samfundskritisk sygdom.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål eller ønsker yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Hans J. Jessing på tlf. 29 49 38 51.

Du kan også læse mere om Assens Kommune på www.assens.dk.

Ansøgningsfristen er den 7. februar 2022, og vi holder samtaler løbende.

Vi glæder os til at høre fra dig!