Kraftig storm på vej - Husk at sikre løse genstande

Der er kraftig storm med vindstød op til orkanstyrke på vej, når Malik rammer Fyn i eftermiddag fra kl. 14.00. DMI varsler, at stormen fortsætter indtil søndag kl. 14.00.

Læs mere om stormen og hvordan du sikrer din ejendom
icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Social- og sundhedsassistenter til Lindebjerg

Sætter du borgeren i centrum, og vil du indgå i det daglige pleje- og omsorgsarbejde omkring borgeren? Kan du bidrage med god energi og faglige indsatser? Og vil du være med til at præge og udvikle Lindebjerg? Så kan du meget vel være vores nye kollega!

Info

Hos Lindebjerg søger vi to social- og sundhedsassistenter med tiltrædelse 1. marts 2022 eller snarest muligt.

Stillingerne er på 30-37 timer ugentligt med skiftende arbejdstider fordelt på dag, aften og hver anden weekend.

Hvem er vi

Lindebjerg er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse, der er beliggende i stationsbyen Aarup i Assens Kommune. Lindebjerg rummer 64 lejligheder, som er fordelt på fire personaleteams, hvor du vil blive tilknyttet et enkelt team.

Borgerne er i alderen 20-70 år og har betydelig og varig funktionsnedsættelse af forskellig karakter, herunder Downs syndrom, psykiatriske diagnoser, autistiske træk, nonverbal, immobilitet m.m. Fælles for alle er, at de har brug for individuel kompenserende støtte og vejledning i alle livets aspekter.

Der er stor spredning i borgernes funktionsniveau og en del har udfordringer i form af lav impulsstyring og manglende sociale kompetencer. Alle har i høj grad brug for pædagogisk støtte og vejledning for at få hverdagen til at fungere og kunne indgå i sociale fælleskaber. Der er særligt fokus på tværprofessionelt samarbejde og rehabiliterende tilgange.

Du vil blive medansvarlig for at etablere, vurdere og evaluere sundhedsfaglige og pædagogiske tiltag og aktiviteter, der understøtter borgeren.

Lindebjerg er i en udviklingsproces, hvilket bl.a. betyder, at alle medarbejdere deltager i supervision og temadage med henblik på fundamentering og metodeudvikling.

Vi arbejder efter Assens Kommunes personalepolitiske værdier, hvor vi bestræber os på at være tillidsfulde, engagerede, ordentlige, ambitiøse og åbne. Derudover har vi fokus på udvikling, respekt og arbejdsglæde samt en positiv og fleksibel tilgang til arbejdet.

Alt skriftlig dokumentation er it-baseret.

Om jobbet

Som social- og sundhedsassistent på Lindebjerg vil dine opgaver overordnet være at sikre formålet i Assens Kommunes Sundhedsaftale, herunder, at:

 • borgerne oplever sikkerhed, kvalitet og kontinuitet i opgavevaretagelsen
 • de sundhedsfaglige opgaver udføres efter Sundhedsloven
 • være ansvarlig for opdatering af FMK, medicindosering m.m.
 • dine kollegaer, via introduktion og delegering med afsæt i Sundhedsloven, kan varetage de daglige opgaver, herunder medicinhåndtering

Hos os får du:

 • en arbejdsplads i konstant bevægelse
 • en arbejdsplads under udvikling
 • kurser og supervision
 • tværfagligt samarbejde
 • medindflydelse på udvikling af tilbuddet

Hvem er du

Vi forventer, at du:

 • kan koordinere, iværksætte og lave opfølgning på sundhedsfaglig indsatser
 • kan og vil indgå i det daglige pleje- og omsorgsarbejde omkring borgerne
 • sætter borgerne i centrum og ser de pårørende som vigtige samarbejdspartnere
 • både kan og vil samarbejde tværfagligt
 • har pædagogisk indsigt og interesse, og lyst til at arbejde med de socialfaglige indsatser hos borgerne
 • kan bevare overblikket i en travl hverdag
 • er ansvarsbevist, robust og kan arbejde selvstændigt
 • kan formulere din faglighed og indsats – både mundtligt og skriftligt
 • kan arbejde med borgere, som kan have en udfordrende adfærd
 • er i stand til at arbejde i en konstant foranderlig dagligdag
 • arbejder ud fra, at det er borgerens ønsker og behov, der i høj grad definerer din indsats
 • tør undres og italesætte din undren, så det skaber læring for alle

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest, inden ansættelsen kan finde sted.

Assens Kommune kræver gyldigt coronapas af alle ansatte i arbejdstiden, så længe Covid-19 klassificeres som en samfundskritisk sygdom.

Vil du vide mere

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at henvende dig til leder Kathe Nelander Kielstrup på tlf. 29 64 74 21 eller leder Hans J. Jessing på tlf. 29 49 38 51.

Du kan også læse mere om Assens Kommune på www.assens.dk.

Der er ansøgningsfrist den 30. januar 2022, og vi holder samtaler løbende.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!