icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Social- og sundhedsassistentelever – juni 2022

Har du altid gået med drømmen om at gøre en forskel for andre mennesker? Så har du nu muligheden for realisere din drøm og samtidig tage en uddannelse med gode fremtidsmuligheder. I Assens Kommune søger vi nemlig social- og sundhedsassistentelever med opstart i juni 2022, som har lyst til og mod på at uddanne sig til fremtidens social- og sundhedshelte og være med til at gøre en stor forskel for mennesker i mange forskellige livssituationer.

Info

Vi søger vi social- og sundhedsassistentelever med opstart i juni 2022, som har mod på udfordringer inden for social- og sundhedsområdet og er nysgerrige på læring og personlig udvikling.

Vi tilbyder dig

Hos Assens Kommune kan vi tilbyde dig en social- og sundhedsassistentuddannelse med:

 • Praktikgaranti i hele forløbet
 • Løn under hele uddannelsen – både i skole og praktik
 • Mulighed for udlandspraktik m.m.
 • Engagerede praktikvejledere og udviklende læringsmiljøer
 • Samtaler og opfølgning på dit uddannelsesforløb
 • Samarbejde mellem skole og Assens Kommune
 • Gode jobmuligheder efter endt uddannelse.

Om social- og sundhedsassistentuddannelsen 

Uddannelsen varer op til 2 år, 9 måneder og 3 uger og veksler mellem skole og praktik. Uddannelsesforløbet afkortes, hvis du er over 25 år og/eller har gennemført en pædagogisk eller sundhedsfaglig uddannelse.

En social- og sundhedsassistent er en autoriseret sundhedsperson og en vigtig nøgleperson i det danske sundhedsvæsen.

Som social- og sundhedsassistentelev uddannes du til selvstændigt at løse praktiske og sundhedsfaglige opgaver hos mennesker med behov for helhedspleje og omsorg. Du lærer at strukturere, tilrettelægge og udføre rehabiliterende tiltag, der kan fremme sundhed og trivsel for borger/patient i et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde. Desuden arbejder du med assistentens rolle i kvalitetsudvikling på arbejdspladsen.

Du er garanteret en praktikplads under hele dit uddannelsesforløb, og vil i løbet af din uddannelse komme i praktik i ældreplejen, i psykiatrien og på sygehuset. Dermed får du en bred uddannelse, så du efterfølgende står med gode kort på hånden.

På hvert praktiksted får du en praktikkoordinator, som følger dig og er ansvarlig for din praktik. Koordinatoren støtter dig, følger op og evaluerer på dine oplevelser og de mål, som du skal opfylde under praktikforløbet.

Efter endt uddannelse kan du arbejde inden for hjemmepleje/plejecentre, på handicapområdet, på sygehuse og det psykiatriske område. Du kan også læse videre på de mellemlange videregående uddannelser inden for de sundhedsfaglige områder, fx som sygeplejerske eller fysioterapeut.

Om dig

 • Du er klar til at investere energi og kræfter i din uddannelse.
 • Du er uddannelsesparat og motiveret for at være elev.
 • Du er fagligt nysgerrig og reflekterende.
 • Du er robust og har lyst til at indgå i relationer med syge og sårbare mennesker.
 • Du har gode samarbejdsevner og kan indgå i professionelle relationer.
 • Du har overblik, situationsfornemmelse og handlekraft.
 • Du har forståelse for de aftaler, der følger med en elevansættelse, herunder at du har stabilt fremmøde, kan færdes på cykel og kan transportere dig og være til arbejdstids begyndelse og afslutning.

VIGTIGT:
Læs denne vejledning, inden du udfylder ansøgningen, så du får det hele med.                                                   

Ansættelseskriterier

Hvis du er i gang med eller har bestået Grundforløb 2
Er du allerede i gang med grundforløb 2, eller har du tidligere bestået det, kan du søge ansættelse på Hovedforløbet til juni 2022.

Hvis du ikke har Grundforløb 2
Er du 25 år eller derover, har du mulighed for at blive ansat som elev allerede fra begyndelsen af grundforløb 2 (GF2). Du skal blot opfylde adgangskravene til uddannelsen og være optaget på en social- og sundhedsskole. Dermed får du løn under både grundforløb og hovedforløb.

Inden du ansøger om, at blive ansat som social- og sundhedsassistentelev på grundforløb 2, skal du have udarbejdet et optagelsesbrev på Social- og sundhedsskolen Fyn, som du skal vedhæfte din ansøgning. Du skal henvende dig til Social- og sundhedsskolen Fyn for at booke en vejledningstid på www.sosufyn.dk eller telefon nr. 63 10 27 00 tast 1.

Derudover skal du have bestået både dansk og matematik på 9. klasses niveau med mindst 02 i karakter.

Hvis du har gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen eller tilsvarende
Har du gennemført social- og sundhedshjælperuddannelsen skal du have udarbejdet en realkompetencevurdering på en SOSU-skole, med henblik på evt. merit på Hovedforløbet.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.

Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Du skal påregne skiftende arbejdstider og hjemmeforberedelse i både skole og praktik.

Du vil blive bedt om at aflevere en straffeattest forud for ansættelse.

Desuden kræver Assens Kommune gyldigt coronapas af alle ansatte i arbejdstiden, så længe Covid-19 klassificeres som en samfundskritisk sygdom.

Voksenelevløn
Er du over 25 år og opfylder kriterierne, kan du søge om voksenelevløn. Ansøgningsskemaet skal vedlægges ansøgningen.

Voksenlærlingeløn
Hvis du er over 25 år, kan du kontakte Jobcentret i din hjemkommune for at undersøge, hvorvidt du er berettiget til voksenlærlingeløn. 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte Uddannelsesafdelingen i Assens Kommune på www.assens.dk/uddannelsesafdelingen.

Du kan læse mere om uddannelsen på www.assens.dk/elev og på https://sosufyn.dk/uddannelser-2/social-og-sundhedsassistent/.

Ansættelsesprocessen

Vi glæder os meget til at modtage din ansøgning senest den 9. februar 2022.

Du afgiver alle dine oplysninger i ansøgningen på tro og love mht. indhold og rigtighed.

Dit materiale behandles af et ansættelsesudvalg, der består af repræsentanter fra hjemmepleje, plejecentre samt uddannelseskoordinatoren. Ansættelsesudvalget læser ansøgninger, vælger kandidater til samtale, afholder samtaler og træffer beslutning om ansættelse.

Vi forventer at afholde samtaler i uge 9 og 10. Du vil blive indkaldt til samtale via mail, så vær opmærksom på, at mailen kan havne i ”uønsket post”. 

Du kan kun søge stillingen som elev ved at klikke på ansøgningslinket eller ved at gå ind på www.assens.dk/job og søge via stillingsopslaget.