icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Social- og sundhedshjælperelever - januar 2022

Banker dit hjerte for at arbejde med og gøre en forskel for mennesker, som har brug for hjælp? Drømmer du om en meningsfuld uddannelse, hvor du endda får løn undervejs? Er du ansvarsbevidst, motiveret og nysgerrig? Og har du mod på en hverdag med spændende pleje- og omsorgsopgaver med fokus på rehabilitering og Eden Alternatives principper? Så bliv en af fremtidens social- og sundhedshelte og vær med til at øge livskvalitet for mennesker i mange forskellige livssituationer.

Info

Hos Assens Kommune søger vi social- og sundhedshjælperelever til opstart i januar 2022, der er klar på at udvikle sig og dagligt gøre en forskel for vores borgere gennem pleje og omsorg.   

Om uddannelsen

Uddannelsen som social- og sundhedshjælperelev varer 14 måneder og veksler mellem teori på Social- og Sundhedsskolen i Odense og praksis på praktikstedet i Assens Kommune. 

Du er garanteret en praktikplads under hele dit uddannelsesforløb, og i Assens Kommune kommer du både i praktik i en plejebolig og i en hjemmeplejegruppe. Dermed får du en bred uddannelse, så du efterfølgende står med gode kort på hånden.

På hvert praktiksted får du en vejleder, som følger dig og er ansvarlig for din praktik. Vejlederen støtter dig, følger op og evaluerer på dine oplevelser og de mål, som du skal opfylde under praktikforløbet.

I løbet af uddannelsen lærer du at udføre pleje, omsorg og praktisk hjælp, samt at vejlede vores borgere i forhold til at få hverdagen til at fungere. Du vil løbende få mere ansvar og flere selvstændige arbejdsområder, som du kan udvikle dig gennem. I takt med denne udvikling vil du gradvist indgå på lige fod med dine øvrige kolleger.

Du må forvente, at der vil være noget hjemmearbejde, også i praktikperioderne.

Vi tilbyder dig

 • Praktikpladsgaranti og to spændende praktiksteder
 • En vejleder på hvert praktiksted, som følger og støtter dig 
 • Elevløn under hele uddannelsen
 • Inddragelse af velfærdsteknologi i dagligdagen 
 • Fokus på tværfagligt samarbejde med gode og dygtige kolleger
 • Fokus på rehabilitering og Eden Alternative
 • Gode muligheder for ansættelse efter endt uddannelse.

Hvem er du

Social- og sundhedshjælperuddannelsen er en uddannelse, hvor du især arbejder med ældre mennesker. Derfor lægger vi vægt på, at du interesserer dig for mennesker og har lyst til at udvikle dine evner inden for kommunikation, motivation og samarbejde.

Vi vægter også, at du er frisk på at arbejde med nye velfærdsteknologier, tværfagligt og med borgeren som partner. Du skal være klar på at sætte borgeren i centrum, således at borgerens behov og oplevelser af plejen er dine vigtige pejlemærker i hverdagen.

Vi forventer, at du er motiveret og nysgerrig, og at du aktivt og engageret tager ansvar for din egen udvikling og dine opgaver. Det er et ekstra plus, hvis du også har gode idéer og tør at tænke kreativt.

Ud over den praktiske del, skal du kunne omsætte den teoretiske viden, du får i skoleperioderne, til praksis og arbejde med vores IT-værktøj. Du skal kunne gøre dine egne iagttagelser, reflektere over dem og skrive dem ned.

Optagelses- og ansættelsesvilkår

Assens Kommune er din arbejdsgiver gennem hele uddannelsen, og du får en uddannelsesaftale. Arbejdstiden er 37 timer ugentligt, og du må regne med weekendarbejde. Du skal selv dække udgiften til bøger.

Adgangskrav

 • Du skal have gennemført 9. klasse med mindst 02 i dansk og matematik.
 • Du skal have gennemført Grundforløb 2.
 • Hvis du har en anden uddannelse eller er over 25 år, skal du have lavet en realkompetencevurdering på SOSU-skolen. Du skal i den forbindelse selv tage kontakt til en uddannelsesvejleder på SOSU-skolen. Find kontaktoplysninger på: http://sosufyn.dk/kontakt/uddannelsesvejledning/.

Løn
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation FOA.

Du ansættes på almindelig elevløn, medmindre du kan opnå voksenelevløn eller voksenlærlingeløn.

Krav til voksenelevløn:

 • Du skal være fyldt 25 år og minimum have et års erhvervserfaring inden for overenskomstensområde med min. 24 t/uge inden for de sidste 4 år.
 • Du må ikke have været i gang med uddannelsen før.

Voksenlærlingeløn:

Hvis du er over 25 år, beder vi Jobcentret i din hjemkommune om at undersøge, hvorvidt du er berettiget til voksenlærlinge løn. Når du søger elevpladsen, giver du os samtykke til dette.

Sådan søger du

VIGTIGT:
Læs denne vejledning, inden du udfylder ansøgningsskemaet, så du får alle oplysninger og dokumenter med.  

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål eller brug for vejledning, er du velkommen til at kontakte uddannelseskoordinator, Reila Frost, på tlf. 64 74 71 76.

Du kan læse mere om uddannelsen og dens opbygning på www.assens.dk/elev og på http://sosufyn.dk/uddannelser-2/social-og-sundhedshjaelper/.

Der er ansøgningsfrist den 12. december 2021, og vi forventer at holde samtaler i uge 50.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

Du kan kun søge stillingen som elev ved at klikke på ansøgningslinket eller ved at gå ind på www.assens.dk/job og søge via stillingsopslaget.