icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Sygeplejefaglig koordinator til Lindebjerg

Vil du være med til at sikre, at vi leverer en sundhedsfaglig indsats på allerhøjeste niveau? Interesserer du dig for socialområdet, og har du flair for det pædagogiske arbejde? Vil du være med til at udvikle kvaliteten i det samlede tilbud til borgerne på Lindebjerg? Så er du måske vores nye kollega!

Info

Hos Lindebjerg søger vi en sygeplejerske til en stilling som sygeplejefaglig koordinator.

Stillingen på 37 timer om ugen fortrinsvis i dagvagt og med tiltrædelse 1. januar 2022.

Hvem er vi

Lindebjerg er et bo- og aktivitetstilbud for voksne med fysisk og psykisk funktionsnedsættelse. Lindebjerg har 64 lejligheder og ligger i Aarup i Assens Kommune.

Borgerne er i alderen 20 til 76 år og har betydelig og varig funktionsnedsættelse af forskellig karakter, herunder Downs syndrom, psykiatriske diagnoser, autismespektrum forstyrrelser, nonverbal kommunikation, immobilitet m.m. Fælles for alle er, at de har brug for individuel kompenserende social- og sundhedsfaglig støtte og vejledning i alle livets aspekter.

Medarbejdergruppen på Lindebjerg er bredt tværfaglig sammensat, dvs. vi har ansat pædagoger, SSA´er, ergoterapeut, socialrådgivere, SSH´er og omsorgsmedhjælpere.

Lindebjerg er i en udviklingsproces, hvilket bl.a. betyder, at alle medarbejdere deltager i supervision og temadage med henblik på social- og sundhedsfaglig fundering og metodeudvikling.

Vi arbejder efter Assens Kommunes personalepolitiske værdier, som indebærer, at vi bestræber os på at være ordentlige, åbne, engagerede, ambitiøse og tillidsfulde. Derudover har vi fokus på udvikling, respekt og arbejdsglæde samt en positiv og fleksibel tilgang til arbejdet

Hos os får du:

 • ledelse med fokus på rammesætning af de social- og sundhedsfaglige indsatser
 • stor indflydelse på eget arbejde
 • mulighed for udvikling og sparring
 • kollegaer med fagligt engagement
 • en arbejdsplads med fokus på arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel
 • supervision og fastlagte temadage

Om Jobbet

Du skal indgå i det daglige arbejde med og omkring borgerne, både social- og sundhedsfagligt. Herudover skal der i samarbejde med ledelsen aftales og afsættes den nødvendige tid til det sygeplejefaglige koordinator-arbejde.

Som sygeplejefaglig koordinator skal du i samarbejde med ledelsen sikre, at de sundhedsfaglige indsatser udføres på et højt fagligt niveau.

Du skal derfor i samarbejde med det øvrige sundhedsfaglige personale sikre, at de sundhedsfaglige forløb og indsatser er veltilrettelagte og velkoordinerede, herunder også sikre, at der følges op på indsatserne.

Du skal være med til at sikre, at vi lever op til målepunkterne fra Styrelsen for Patientsikkerhed i vores praksis, herunder skal du være med til at sikre, at vi er et medicinsikkert botilbud.

Du skal forestå undervisning, kompetenceudvikling, hverdagstræning og delegering af sundhedsfaglige opgaver og principper til det sundhedsfaglige personale i alle teams på Lindebjerg.

Du vil blive en del af et tværgående sparringsfællesskab for de sygepleje- og sundhedsfaglige koordinatorer på det samlede socialområde, hvor formålet bl.a. er faglig sparring, samt i samarbejde med ledelsen at udvikle og kvalificere funktionen og den samlede indsats.

Stillingen som sygeplejefaglig koordinator er under udvikling, da det er en nyoprettet funktion. Du skal derfor være indstillet på, at du i samarbejde med ledelsen skal udvikle på funktionen.

Arbejdstiden bliver tilrettelagt i en fast 12 ugers plan med hovedvægt på dagarbejde, men der forventes, at du er fleksibel ift., at der også vil forekomme aften- og weekendarbejde.

Hvem er du

Det er et krav, at du er uddannet sygeplejerske.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har praksisnær erfaring fra socialområdet eller anden tilsvarende erfaring
 • har en grundlæggende interesse for socialområdet med særligt fokus på voksenhandicapområdet
 • har indgående kendskab til lovgivningen på det sundhedsfaglige område
 • har erfaring med Nexus eller tilsvarende dokumentationssystem, herunder erfaring med FSIII og FMK
 • har flair og interesse for det pædagogiske relationsarbejde med mennesker med nedsat funktionsevne
 • kan understøtte og styrke det tværfaglige samarbejde, herunder sikre vidensdeling
 • kan tage ansvar og har en positiv tilgang til opgaven også når løsningen ikke ligger lige for
 • er systematisk og struktureret og kan planlægge og igangsætte
 • ser tværprofessionelt samarbejde som en styrke i de social- og sundhedsfaglige indsatser

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffeattest ved ansættelse.

Derudover gør vi opmærksom på, at vi har røgfri arbejdstid i Assens Kommune.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål eller har brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at henvende dig til leder Hans-Jørn Jessing på tlf. 29 49 38 51, leder Lena Orby på tlf. 20 54 77 89 eller leder Kathe Kielstrup på tlf. 29 64 74 21.

Ansøgningsfristen er den 6. december 2021, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 49.

Vi glæder os til at høre fra dig!