icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

To pædagoger/assistenter savnes til Krummelurens naturbørnehave- og vuggestue

Brænder du for at skabe et stærkt alment dagtilbud, og vil du være med til at skabe endnu mere leg, omsorg, læring og dannelse i vores områdeinstitution? Kan du sikre en varm og tryg pædagogisk ramme og skabe gode understøttende sociale samt følelsesmæssige læringsprocesser? Er inklusion din grundtanke, og ser du alle børn som betydningsfulde? Så kom og vær en del af vores område og få en unik mulighed for at gøre en forskel for alle børn!

Info

Hos verdens bedste naturbørnehave- og vuggestue, Krummeluren, har vi øget tilgang af børn, og derfor søger vi to kompetente og naturglade pædagoger eller pædagogiske assistenter. Der er tale om en fast stilling i børnehaven og et barselsvikariat i vuggestuen. Begge stillinger er på 35 timer om ugen og til besættelse snarest muligt.

Hvem er vi

Dagtilbuddene i Assens-området består af dagpleje, naturvuggestue, naturbørnehave, sangprofilbørnehave og en ”udflytter børnehave” med de ældste børn. Vi rummer en stor og mangfoldig børn og forældregruppe og har pt. ca. 220 børn.

Området har en fagligt stærk og velfungerende personalegruppe på omkring 55 ansatte med forskellige specifikke funktioner og kompetencer. Vi har vores egen dagplejepædagog, en administrativ medarbejder, en arabisktalende kulturpædagog, en ergoterapeut, en audiologo pæd., to sprogvejledere, kollegaer under uddannelses som motorikvejledere samt en masse andre gode professionelle folk med forskelligartede kompetencer.

Fælles er, at vi alle brænder for at skabe de bedste rammer og betingelser for alle børn, med et skarpt øje for omsorg, trivsel, leg, læring og dannelse. Vi ved, at kvalitet i dagtilbud gør en forskel.

Derfor er vi ambitiøse på alle børns vegne, og vi arbejder målrettet med endnu tidligere forebyggelse i et tæt professionelt tværfagligt samarbejde ud fra Assens Kommunes Vision 2030 – Med vilje og hjerte, som bl.a. beskriver, at ”Vores Børn og Unge lykkes”.

Hvem er du

Som vores nye kollega er du uddannet pædagog eller pædagogisk assistent og har erfaring fra dagtilbudsområdet. Du kan holde fokus på kerneopgaven og har hjerte, vilje og mod til at gøre en forskel.

Desuden lægger vi vægt på, at du:

 • kan involvere dig i legen og er stærk i relationer
 • optræder empatisk og åben i dit relationsarbejde
 • kan inddrage naturen og udepædagogiske aktiviteter
 • investerer i åbent og tæt forældresamarbejde båret af gensidig respekt
 • kan arbejde selvstændigt, tage ansvar, skabe struktur og forudsigelighed i planlagte forløb
 • kan bevare roen og overblikket i en travl og uforudsigelig hverdag
 • har en dialogbaseret tilgang og en professionel kommunikation
 • ser muligheder frem for begrænsninger
 • er forandringsparat, udviklingsorienteret, kreativ og nysgerrig
 • er fortrolig med brugen af IT og iPad og er klar i både skrift og tale.

Om jobbet

Som medarbejder i Krummelurens naturbørnehave- og vuggestue bliver du en del af en stor områdeinstitution, og du skal bidrage aktivt til udvikling af vores naturprofil. Du skal kunne tænke naturen og naturfænomener ind og være en aktiv del af pasning og pleje af vores dyr.

Du indgår i en fast mødeplan, og du skal være aktiv deltagende og opsøgende på og i forældresamtaler, personalemøder, dialogmøder, refleksionsmøder, kompetenceudviklingsforløb samt personaledage.

Vi tilbyder

 • Et udviklende og udfordrende fagligt miljø.
 • En organisation med løbende fokus på kompetenceudvikling samt udvikling af det professionelle samarbejde på tværs.
 • En kultur med fokus på udvidet forældresamarbejde, didaktik og inkluderende læringsmiljøer.
 • Et kompetent og godt team af kollegaer med stærke ambitioner på alle børns vegne.
 • En stærk organisation med øget fokus på tidlig opsporing og forebyggelse.
 • En aktiv og engageret forældrebestyrelse, som understøtter den gode udvikling af områdeinstitutionen.
 • En masse gode kollegaer og godt humør.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelsen kan finde sted. Straffeattesten skal du hente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Har du brug for yderligere oplysninger, eller har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte områdeleder Karin Ladefoged på tlf.: 30 57 88 23 eller pædagogisk faglig leder Mathilde Børnsen Ravn tlf.: 23 43 12 94.

Ansøgningsfristen er den 4. november 2021, og ansættelsessamtaler forventes afholdt den 9. november 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!