icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Visionær og fagligt dygtig viceskoleleder til Tallerupskolen

Brænder du for ledelsesopgaven i samarbejde med et stærkt ledelsesteam? Trives du med både administrativ og pædagogisk ledelse? Motiveres du af at skabe de bedste rammer for alle elevers læring og dannelse, så de bliver så dygtige, de kan, både fagligt, socialt og personligt? Og har du mod og lyst til at lede vores fantastiske udskoling med 175 elever i 7.-9. klasse? Hvis du kan svare ja til ovenstående, så har vi en rigtig god stilling til dig som viceskoleleder.

Info

Hos Tallerupskolen søger vi en samarbejds- og udviklingsorienteret viceskoleleder, der har lyst til at bygge videre på skolens værdigrundlag og kultur. Vores kultur er præget af faglige ambitioner, en lyst til at gå nye veje – hos os er der højt til loftet. Vi har fokus på at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan, fagligt, socialt og personligt.

Hvem er vi

Tallerupskolen er en folkeskole beliggende i Tommerup Stationsby tæt ved motorvejen og med tog til døren. Skolen danner rammen for pt. 454 elever fra 0.-9. klasse samt en SFO for 0.-3. klasse. Vi er overbygningsskole for elever fra Brylle Skole, så vi tager hvert år imod nye elever i 7. klasse. Vores personalegruppe består af ca. 45 medarbejdere med forskellige fagligheder, som hver dag står på tæer for, at vores børn og unge får de bedste betingelser for at lykkes. 

Vores grundlæggende værdier er:

 • Udvikling
 • Trivsel for elever og ansatte
 • Højt fagligt niveau
 • Stor rummelighed
 • Samarbejde på alle planer.

Det betyder, at vi i samarbejde med elever, forældre og medarbejdere, hver dag arbejder med at skabe størst mulig trivsel og læring for alle elever. Vi har fx ugentlige læringssamtaler med eleverne, vi har et stærkt ressourceteam med mange forskellige kompetencer i spil, vi arbejder med at videreudvikle PLF på forskellige niveauer i huset – og vi er ikke bange for at prøve nyt til gavn for løsningen af kerneopgaven.

Skolen har rigtig gode fysiske rammer både inde og ude. I udskolingen er centralrummet omdrejningspunkt for et godt socialt ungeliv med plads til både fysisk aktivitet og hyggesnak i de mange hyggelige kroge. Udenfor har vi en parkourbane, multibane og sportsplads.

Vi har en velfungerende og engageret skolebestyrelse, som sammen med skolens ledelse er med til at sætte retning for skolens virke.

Vi har et rigtig godt samarbejde med diverse eksterne aktører – både de mere formelle som PPR, dagtilbud, UU-vejleder og SPP, men også med lokalsamfundet. Vi har for eksempel netop afviklet fagdage i idræt for udskoling og indskoling i samarbejde med den lokale fodboldklub. Hvert år har udskolingen en job- og uddannelsesdag, hvor vi i samarbejde med de lokale virksomheder præsenterer eleverne for forskellige uddannelser og jobmuligheder. Derudover er vi ved at implementere MOT, og vi deltager i First Lego League og Science Talenter.

Om jobbet

Skolens ledelse består af dig som viceskoleleder, en pædagogisk afdelingsleder og en skoleleder. I fællesskab skal vi arbejde tæt sammen om at løse opgaverne – både de opgaver, der opstår i dagligdagen og de mere langsigtede. Vi er optaget af at implementere professionelle læringsfællesskaber i vores pædagogiske praksis, så vi derigennem sammen kan finde de gode løsninger til gavn for alle elever.

Et særligt indsatsområde i dette skoleår er Tallerupskolens DNA; vi ønsker at levendegøre vores værdigrundlag ved at sætte spot på, hvad der fungerer godt, og hvad vi kan blive dygtigere til.

I jobbet som som viceskoleleder vil der være en del opgaver af administrativ karakter, fx vikardækning, skemalægning og opgaveoversigter. Derudover vil du også skulle lede udskolingen i forhold til den pædagogiske og faglige ledelse.

Du vil få et stærkt netværk af kolleger på de øvrige skoler i kommunen, som er guld værd til sparring om stort og småt.

Hvem er du

Vi forestiller os, at du er læreruddannet og fagligt velfunderet – gerne med undervisningserfaring fra udskolingen. Du har meget gerne en lederuddannelse eller er godt i gang med en. Desuden vil det være en fordel, hvis du har ledelseserfaring, fx som afdelingsleder, afdelingskoordinator eller lignende.

Du formår at være synlig for både elever, forældre og medarbejdere, og du har mod på at omsætte skolens strategi til praksis via din faglige og pædagogiske ledelse.

Derudover forventer vi, at du:

 • Vil bidrage positivt til at videreudvikle Tallerupskolen, så den bliver ved med at være attraktiv for elever, forældre og medarbejdere
 • Er administrativt stærk og indstillet på at stå for vikardækning, skemalægning, fagfordeling og opgaveoversigter
 • Er en stærk sparringspartner for både skoleleder og pædagogisk afdelingsleder, som er åben, ærlig og siger sin mening
 • Vil udøve tydelig og vedholdende pædagogisk og faglig ledelse
 • Er god til at skabe relationer
 • Er innovativ og udviklingsorienteret
 • Er vedholdende i at følge en opgave helt til dørs
 • Har stærke kommunikative evner i både tale og skrift.

Vi tilbyder

Tilgengæld tilbyder vi dig: 

 • En spændende stilling på en rigtig velfungerende skole med god mulighed for, at du kan udvikle dig som leder
 • En hverdag med interessante og varierede arbejdsopgaver
 • God sparring med skoleleder og med ledelsesteamet
 • En dygtig administration bestående af to sekretærer
 • En flok glade og dygtige børn samt et dedikeret personale, der har fokus på at lykkes bedst muligt med kerneopgaven: elevernes læring og dannelse
 • Et godt og ligeværdigt samarbejde med forældrene og god opbakning fra lokalsamfundet – vi er den lokale skole for områdets børn og unge.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse den 1. januar 2022. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Er du blevet nysgerrig og vil vide mere, så er du velkommen til at kontakte skoleleder Lone Wrøbell på telefon 40 24 38 98. Vi opfordrer meget til, at du også aflægger skolen besøg, inden du sender din ansøgning. Besøg aftales med skoleleder Lone Wrøbell.

Ansættelsesproces

Ansøgningsfrist: den 31. oktober 2021.

Første samtale: den 10. november sidst på eftermiddagen.

Anden samtale: den 22. november sidst på eftermiddagen.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtalerunde en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. Tilbagemeldingen gives den 17. november 2021 på Assens Rådhus. 

Vi glæder os til at høre fra dig!