icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Skoleleder til Pilehaveskolen

Drømmer du om at blive skoleleder på en skole med et stærkt fagligt fællesskab? Har du børn med særlige behov på sinde, og er du optaget af at skabe de bedste læringsmiljøer for netop den gruppe af elever? Så har vi en ledig stilling til dig, da vores engagerede skoleleder igennem mange år går på pension.

Info

Hos Pilehaveskolen søger vi en ny ambitiøs skoleleder pr. 1. december 2021.

Hvem er vi

Pilehaveskolen er en kommunal specialskole. Vi er et skoletilbud fra børnehaveklasse til og med 10. klasse med et SFO-tilbud både morgen, eftermiddag og på skolelukkede dage.

Skolen ligger i Assens by og rummer pt. 81 elever. Elevgruppen er karakteriseret ved stor spredning i forhold til kognitiv udvikling, praktiske færdigheder, følelsesmæssig og social modenhed og kommunikative evner.

I vores fælles værdigrundlag på Pilehaveskolen vægtes helhedssynet på barnet højt. Alle børn har et udviklingspotentiale, de skal være livsduelige og mestre eget liv.

Du bliver leder for en personalegruppe på 70 engagerede og kreative medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde. Fælles for alle er en høj faglighed og et stærkt tværfagligt fokus. Der er stor omsorg for hinanden blandt personalet. Humor og godt humør præger vores hverdag.

Som skoleleder kommer du til at stå i spidsen for skolens ledelsesteam, som ud over dig består af en viceskoleleder og en pædagogisk afdelingsleder. Sammen skal I arbejde tæt sammen om at løse de daglige og mere langsigtede pædagogiske ledelsesopgaver, ligesom I skal stå for ledelsen af personalet.

Du vil også indgå i et stærkt netværk af dygtige ledelser på dagtilbuds- og skoleområdet, ligesom du vil få adgang til vejledning og sparring fra forvaltningen i forhold til faglige strategier, økonomi m.m.

Hvem er du

Faglige kompetencer
Som vores nye skoleleder forventer vi, at du er uddannet lærer og er fagligt velfunderet. Du har viden om og erfaring inden for det specialpædagogiske felt.

Vi ser gerne, at du har ledelseserfaring, og at du har en lederuddannelse eller er i gang med en uddannelse på diplomniveau. Hvis du ikke har en lederuddannelse endnu, forventer vi, at den påbegyndes.

Derudover forventer vi, at du:

 • Har gode kompetencer i forhold til økonomi, personale og pædagogisk udvikling og kan både udfordre og udvikle inden for alle tre områder
 • Har indsigt i arbejdsgange i komplekse sager og kendskab til lovgivning inden for området
 • Har forståelse for og viden om etablering af udviklende læringsmiljøer med fokus på relationer.

Personlige kompetencer
Vi lægger vægt på, at du er en synlig og lydhør leder, som kan inspirere, motivere og skabe både følgeskab og fællesskab. Du har stærke kommunikative evner og er åben, tydelig og anerkende i din kommunikation.

Du ser forældrene som en ressource i samarbejdet omkring børnene, og du forstår at inddrage dem i den fælles opgave omkring børnene med en professionel tilgang.

Desuden har vi brug for, at du:

 • Er visionær og ser det værdifulde i at inddrage ledelsesteamet og medarbejdere i udvikling af skolen
 • Er empatisk, rummelig og god til at skabe relationer
 • Kan holde hovedet koldt og har mod til at træffe de svære beslutninger og stå fast ved dem
 • Er tillidsfuld og evner at se den enkeltes potentialer og understøtte det
 • Er nærværende og har blik for den gode trivsel og det gode arbejdsmiljø.

Vi tilbyder

Til gengæld tilbyder vi dig:

 • En skole, der har gennemgået en spændende udvikling og fortsat har fokus på at skabe bedst mulig læring for vores elever
 • Et professionelt læringsfællesskab, hvor vi har fokus på vores fælles kerneopgave
 • En flok dejlige elever, der alle er noget helt særligt
 • En dedikeret og dygtig medarbejdergruppe, der brænder for at skabe den bedst mulige læring for vores elever
 • En positiv og engageret forældregruppe og skolebestyrelse, som bakker op om skolen.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse den 1. december 2021. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Er du blevet nysgerrig og har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Dagtilbud og Skole Simone de Lemos på 21 73 08 94 eller formanden for skolebestyrelsen Ann Baunbæk Hansen på mobil 91 89 20 90.

Vi håber, at du vil aflægge os et besøg, inden du sender din ansøgning. Besøg aftales med viceskoleleder Henrik Djurhuus på mobil 21 71 71 76 eller pædagogisk afdelingsleder Anders Dyregaard Jensen på mobil 20 27 59 98.

Du kan også læse mere om Pilehaveskolen på vores hjemmeside: https://pilehaveskolen.dk/.

Ansættelsesproces

Vi skal have din ansøgning elektronisk senest den 3. oktober 2021.

Første samtale finder sted den 11. oktober 2021.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. Tilbagemeldingen gives personligt den 25. oktober 2021.

Anden samtale finder sted den 27. oktober 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!