icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Fagligt dygtige socialrådgivere søges til Børn-og Familieindsatser

Vil du være med til at sikre udsatte børn og unges trivsel, udvikling og uddannelse? Har du en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til mennesker? Og trives med en afvekslende arbejdsdag? Så er det dig, vi søger!

Info

Hos Assens Kommunes Børne- og Familieindsatser søger vi to socialrådgivere med hjerte for udsatte børn og familier og vilje til at hjælpe dem godt videre.

Stillingerne er fastansættelser på 37 og 32 timer om ugen med tiltrædelse 1. oktober 2021 eller snarest derefter.

Om jobbet

En arbejdsdag hos os kunne se sådan ud: 

Stærkt flerfagligt fælleskab - Side om side
Når du møder på kontoret på Assens Rådhus, får du et smil og godmorgen fra dine kollegaer. Din arbejdsplads er indrettet, så du sidder sammen med dit nærmeste distriktsteam. I teamet er også Karsten med handicapsager og Pernille, som er familiekonsulent.
Nogle af kollegaerne er startet dagen hos en familie eller til møder. Du åbner pc’en, og skimmer kalenderen for den kommende uge. Du ser, du har et par igangværende børnefaglige undersøgelser, og du trives fint med at være struktureret og systematisk. Du har et møde senere på dagen og vælger at få sparring hos Elly, som er familiebehandler, og som sidder lige om hjørnet.

Tværfagligt samarbejde, kollegaskab og sparring – Sammen kan vi mere
Efter mødet skal du i din bil til forpostmøde på en af skolerne. Her deltager en sundhedsplejerske og PPR psykolog og for bordenden en skoleleder og barnets forældre. Da forældrene går ud af døren, føler de, at der er gode aftaler med læreren og god sparring fra de andre fagpersoner om barnets problemer. På vej ud fra skolen møder du din kollega fra Ungeenheden, og I koordinerer jeres kalendere, da I samarbejder med en familie, hvor der er børn både under og over 15 år. I holder en opfølgning sammen, så alt bliver sammenhængende for alle. 

Borgeren i centrum – Dialog og inddragelse er kerneordene
Du lander igen på kontoret. Afdelingen summer, kollegaer er på vej ind og andre ud. Du henter en kop kaffe og journaliserer dagens møder og den børnesamtale, du havde i går på en skole, samt svarer på mails. Inden dagen slutter, svarer du på de telefonopkald, der har været den dag. Et af dem er fra Sundhedsplejen, som beder dig tage med på et besøg. Du finder plads i kalenderen, da forældrene har brug for at tale med jer begge.  Du slutter dagen med at tjekke kalenderen for i morgen. Først er der tavlemøde, hvor dit team og leder får overblik over opgaver. Så ugens teammøde, hvor hele teamet er samlet med teamlederen. Du har allerede noget i tankerne, som du gene vil drøfte. Familiekonsulenterne deltager, og du inviterer barnets kontaktperson Harry med. En SMS tikker ind på din arbejdsmobil. Det er en besked fra en forældre, som siger ja til den tilbudte Familierådslagning. Du sætter en post-it på skærmen: ”Husk at ringe til samordner i morgen”.

Hvem er vi

Børn og Familieindsatser er en del af Børn, Unge og Uddannelse i Assens Kommune, som består af Ungeenheden, Børnesundhed, Dagtilbud og Skole samt PPR.

I Børne- og Familieindsatser har vi fire mindre tværfaglige teams. Teamet arbejder helt tæt sammen om ”vores” sag i et ligeværdigt fagligt fællesskab. Familierne oplever, at der altid er en i teamet at henvende sig til, og samtidig er der altid en sparringspart i teamet. Vores kerneopgave er at: ”sikre udsatte børn og unges trivsel, udvikling og uddannelse ved at inddrage familien og netværk”.

Vi står desuden på tærsklen til implementering af helt nye tværfaglige- og helhedsorienterede metoder, der har fokus på også at inddrage forældrenes perspektiv og som udspringer af projektet Job og Familie.

Vi har fokus på systematik og faglighed i sagsbehandlingen, så vi med familierne er skarpe på gode og målbare handleplaner og indsatser. Vi arbejder systematisk med at inddrage netværket, bruge familierådslagning, har forposter sammen med skoler og daginstitutioner og benytter generelt dialogbaserede metoder.

Hos os får du:
• tilknyttet en mentor ved din ansættelse, som sikrer en god introduktion
• en spændende, udfordrende og afvekslende dag
• en arbejdsplads, som på flere områder er ”first-mover”
• sagssupervision, faglig sparring, sagsgennemgang og dialog om prioritering af opgaver
• metodeudvikling og et højt fagligt niveau
• højt til loftet og mulighed for nytænkning og kreativitet i opgaveløsning
• engagerede kolleger og et arbejdsmiljø, hvor der er fokus på ordentlighed

Hvem er du

Vi ser gerne, at du kan vinge de fleste af følgende punkter af. Du
• er uddannet socialrådgiver
• kan arbejde struktureret og systematisk, så du når dine frister og kan sætte mål
• er psykisk robust og kan bevare roen og overblikket i en til tider uforudsigelig hverdag
• har myndighedserfaring med udsatte børn og unge, herunder børnefaglige undersøgelser, handleplaner mv.
• har erfaring med brugen af DUBU og ICS og har viden eller ideer om tværgående samarbejde, og hvordan det kan bruges i hele løsninger for familien
• tror på inddragende og dialogbaserede metoder og familierådslagning
• har gode kommunikative og skriftlige kompetencer
• er kreativ i forhold til opgaveløsning og har økonomisk forståelse
• er god til at tilbyde din hjælp til kollegaer og yde faglig sparring
• har en positiv, anerkendende og respektfuld tilgang til mennesker og bidrager til et godt arbejdsmiljø, hvor vi taler til hinanden og ikke om hinanden


Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der indhentes børne- og straffeattest, og at disse skal være tilfredsstillende for, at ansættelsen fuldføres. Straffeattesten skal du selv hente ved ansættelse. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Theis Hjelmsted på telefon 64 74 73 36 (uge 31 og 32) eller teamleder Sabine
Christensen Bostan tlf. 64 74 64 32.

Ansøgningsfristen er den 15. august 2021. Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 33 og evt. 2. samtalerunde i uge 34. Samtalerne vil finde sted i Assens.

Vi glæder os til at høre fra dig!