icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Kontaktperson for børn og unge på kant med loven til Børne- og Familieindsatser

Er du god til at arbejde med udsatte børn og unge, og vil du være med til at gøre en forskel i deres hverdag? Kan du støtte og vejlede børn og unge, som er på kant med loven, så de ikke kommer ud i en kriminel løbebane? Vil du have et spændende og udfordrende job på en arbejdsplads, hvor vi arbejder helhedsorienteret og tværfagligt, og hvor der er plads til at tænke ud af boksen? Så har vi jobbet til dig!

Info

Hos Børne- og Familieindsatser i Assens Kommune søger vi en kontaktperson til Projekt Fremad, der er et projekt for børn og unge på kant med loven.

Stillingen er en midlertidig ansættelse på 37 timer om ugen fra 1. september eller hurtigst muligt og frem til udgangen af januar 2022, men med mulighed for forlængelse.

Hvem er vi

Børne- og Familieindsatser består af socialrådgivere, familiebehandlere, familiekonsulenter, familieplejekonsulenter og kontaktpersoner og arbejder med indsatser for børn og unge fra 0 til 15 år. Vi koordinerer og arbejder tæt sammen med Ungeenheden, som har unge fra 15 og opefter.

Vi arbejder helhedsorienteret og i tværfaglige i teams. Familien er altid i centrum, og alle indsatser udarbejdes i tæt samarbejde med familien. Kontaktpersonerne indgår i de tværfaglige teams, når de er en del af indsatsen.

Ved start af en konkret opgave deltager kontaktpersonerne altid i et opstartsmøde med familien og socialrådgiveren, hvor der i fællesskab udarbejdes den konkrete handleplan. Her er skarphed på konkrete og målbare mål for indsatsen, så det er nemt for familien at følge effekten af indsatsen, og så alle ved, hvornår målet er nået. 

Om jobbet

Der er i jobbet et særligt fokus på det kriminalpræventive arbejde omkring udsatte børn og unge, som er i eller på vej til Ungdomskriminalitetsnævnet. Her vil du skulle indgå i en tæt koordineret indsats med andre fagligheder omkring familien. Din opgave bliver at støtte og vejlede barnet eller den unge, som er i risiko for at begå kriminalitet eller begå yderligere kriminelle handlinger. Det kræver en stærk tværprofessionel indsats, hvor du og dine kolleger arbejder tæt sammen om familien for at få barnet eller den unge i en positiv udvikling.

Vi kan tilbyde dig:

 • en spændende hverdag i en tværfaglig organisation 
 • et godt og udfordrende job, hvor der er plads til at tænke "ud af boksen" i et åbent arbejdsmiljø
 • et job, hvor du både kan arbejde selvstændigt, men også tværfagligt med opgaver
 • en arbejdsplads, hvor vi vægter tillid, nysgerrighed, faglighed og sparring højt 
 • mulighed for at arbejde med det, som du er god til, nemlig at skabe positive forandringer og få ting til at lykkes
 • forskelligartede arbejdsopgaver, men hvor størstedel af tiden vil være sammen med og hos børnene og de unge

Hvem er du

Vi forventer, at du kan nikke ja til mange af disse: 

 • Du har faglig viden, erfaringer eller lyst til arbejdet med børn og unge
 • Du har erfaring med eller lyst til det kriminalpræventive arbejde 
 • Du har gode samarbejdsevner
 • Du er fleksibel og omstillingsparat
 • Du kan arbejde procesorienteret og ud fra konkrete mål
 • Du har en anerkendende tilgang, hvor du har et særligt øje for, hvor, hvornår og hvorfor handlinger går forud for den bagvedliggende årsag
 • Du bidrager til en faglig kultur, hvor der er fokus på at arbejde med børnenes og de unges ressourcer og udviklingsmuligheder og til at udvikle fagligheden på tværs af afdelingerne

Derudover er det nødvendigt, at du har kørekort. Afdelingen har to delebiler, som kan benyttes.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse vil blive indhentet børne- og straffeattest, og at disse skal være tilfredsstillinde, inden ansættelsen kan fuldføres. Ved ansættelse skal du selv indhente straffeattest, hvilket du kan gøre digitalt på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder for kontaktpersonerne Theis Emil Hjelmsted på telefon 64 74 73 36 eller afdelingsleder Helle Brade Kreipke på telefon 64 74 64 04. Her kan ligeledes fås en projektbeskrivelse. 

Ansøgningsfristen er den 18. august, og vi holder samtale i uge 34.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!