icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Familiekonsulenter med vilje og hjerte til Børne- og Familieindsatser

Brænder du for at arbejde med børn og unge, og har du vilje til at hjælpe dem og deres familier godt på vej? Vil du være en del af en innovativ arbejdsplads i konstant udvikling, hvor der er rum og plads til faglige kreative løsninger og ideer? Er du en god holdspiller, der trives med at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret? Så er det lige dig, vi søger!

Info

Hos Børne- og Familieindsatser søger vi to familiekonsulenter.

Stillingerne er på 37 timer om ugen og med tiltrædelse 1. oktober 2021 eller snarest muligt.

Hvem er vi

Hos Børne- og Familieindsatser arbejder vi med børn og unge fra 0 og op til 15 år og deres familier.

Vi har været gennem en ny organisering, hvor myndighed og udfører er rykket fysisk sammen. Vi arbejder alle tæt sammen i tværfaglige teams, som består af socialrådgivere, kontaktpersoner, familiekonsulenter og familiebehandlere.

Vi arbejder med vores opgave og ikke min opgave og ud fra et perspektiv, hvor ingen fagfagligheder er vigtigere end andre. Det handler om, at vi spiller familierne gode, og det gør vi bedst i et godt fagligt fællesskab. Vi har en tro på, at vores familier kan og ønsker en forandring og har derfor fokus på empowerment. Vi går med, ved siden af og enkelte gange også foran familierne.

Vi arbejder i helheder. Det vil sige, at vi ikke kun har fokus på barnet eller den unge, men på hele familien. Derfor arbejder vi også med at understøtte forældrenes beskæftigelsessituation, både når det gælder om at fastholde arbejde eller at få et, og vi samarbejder tæt med voksenindsatser og psykiatrien. Vi har fokus på at støtte børnene og de unge i at få en god skolegang og uddannelse.  

Familiekonsulenterne er placeret i vores fire tværfaglige teams sammen med socialrådgiverne.

Hos os får du:

 • En innovativ arbejdsplads med familien i centrum
 • Rum og plads til faglige, kreative løsninger og ideer
 • Et spændende job med stor afveksling
 • En afdeling med stor faglighed, fællesskab og humor
 • En afdeling, hvor monofaglighed og tværfaglighed bringes i spil i et helhedsfokus med familien og samarbejdspartnere
 • En afdeling, hvor du fysisk sidder sammen med alle dine nærmeste kollegaer og samarbejdspartnere

Om stillingerne

Et kort indblik i eksempler på opgaver:

 • Observationer og intervenering ude i en familie for at understøtte og udvikle forældrekompetencer og evner til at se, forstå og imødekomme barnets behov.
 • Forløb i en families hjem, hvor forældrene slås med misbrug eller psykisk sygdom.
 • Praktiske vejledning, guidning mv. ved opgaver i hjemmet, f.eks. struktur, rutiner, mv.
 • Gruppeforløb med sårbare børn, unge eller forældre måske efter at der er afholdt en familierådslagning, f.eks. ved kriminalitetstruede eller misbrugende børn og unge.
 • Opstartsmøder, hvor du og socialrådgiveren tager ud til familien og sammen udarbejder familiens handleplan. I er meget skarpe på, at der laves gode konkrete og målbare mål, som familien ”ejer” og er med på. Det gør din indsats i familien meget nemmere, da opgaven, formålet og målet med indsatsen er så tydelig, konkret og målbart, så du ved nøjagtig, hvad du skal ud og arbejde med, og hvornår I følger op og er i mål med indsatsen.
 • Opfølgningsmøder, hvor der følges op på familiens handleplanen ud fra de konkrete mål.
 • Statusmøde på skole. Her tages stilling til, om PPR skal udarbejde en PPV. Der planlægges et observationsforløb i klassen. Skoleleder, socialrådgiver, familiekonsulent, lærer og psykolog deltager.
 • Teammøder med de øvrige familiekonsulenter og socialrådgivere. Her gennemgås familierne og der tages generelle drøftelser ud fra overordnede problematikker, og drøftes om der skal gås nye veje, der hvor der ikke er den forventede progression i familien. 

I begge stillinger skal du være indstillet på at være fleksibel i forhold til opgaver, som kan ligge ud over normal arbejdstid, eksempelvis en eftermiddag eller aften.

Hvem er du

Vi forventer, at du:

 • har en socialfaglig grunduddannelse og måske yderligere kurser og uddannelser
 • evner at arbejde konkret ud fra de opstillede mål i handleplanen
 • har erfaring med at arbejde med børn, unge og familier  
 • har erfaring med grupper, eller er indstillet på at lære og praktisere gruppeforløb
 • er en god holdspiller, som trives med at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret
 • har gode samarbejdsevner, som betyder, at du kan spille andre gode i opgaveløsningen
 • evner at give plads- og rum til familiens og andres faglige perspektiver i opgaveløsningen, fordi du grundlægende tror på, at vi løfter opgaven bedre i fællesskab
 • er god til at skabe en god professionel relation til familierne
 • har kørekort

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse vil blive indhentet børne- og straffeattest. Straffeattesten skal du ved ansættelse selv indhente, hvilket du kan gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Ønsker du nærmere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder Theis Hjelmsted på telefon 64 74 73 36, teamleder Sabine Bostan på telefon 64 74 64 32 eller afdelingsleder Helle Brade Kreipke på telefon 64 74 64 04. 

Ansøgningsfristen er den 18. august og vi forventer at holde ansættelsessamtaler sidst i uge 34. 

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!