icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Dagplejer til Brylle, Verninge, Tommerup eller Tommerup Stationsby

Drømmer du om at give helt små børn og deres familier tryghed og omsorg i hjemlige omgivelser? Ønsker du en selvstændig hverdag, hvor du selv planlægger dagens program? Kan du holde hovedet koldt og hjertet varmt i en travl hverdag? Og har du lyst til at blive en del af en velfungerende dagpleje og få gode kolleger, både i dagplejen og i hele dagtilbuddet? Ja? Så kan jobbet som dagplejer være noget for dig.

Info

Hos Dagplejen i Tommerup-området er vi i den glædelige situation, at der kommer flere og flere børn til, og derfor har vi pr. 1. oktober 2021 og gerne tidligere brug for endnu en engageret kollega. Vi søger en dagplejer i hele 5690-området, der i samarbejde med leder og kolleger vil være med til at give børn i alderen 0-3 år en stabil start på livet, i trygge og udviklende rammer. 

Hvem er vi

Dagplejen i Tommerup-området er en del af Dagtilbuddene i Tommerup, som foruden dagplejen i hele 5690-området består af Børnehuset Himmelrummet i Tommrup Stationsby og den integrerede instituion Overmarksgården i Knarreborg. 

Dagplejen er en spændende arbejdsplads i udvikling, hvor børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse er i fokus. Der er ansat 18 dagplejere i området (1 mand og 17 kvinder), og der er ca. 75 børn i dagplejen. Herudover er der ansat en dygtig og motiverende dagplejepædagog, som har et tæt samarbejde med dagplejerne.

Om jobbet

Som dagplejer arbejder du med små mennesker i de år af deres liv, hvor de er mest påvirkelige, og du kommer derfor til at spille en vigtig rolle, som en af de nærmeste omsorgspersoner i barnets hverdag. 

Jobbet kræver, at du er god til at strukturere din egen hverdag, og at du trives med at arbejde selvstændig. Dit hjem skal have gode rammer, både ude og inde, og det skal kunne rumme 4-5 børn og være røgfrit i åbningstiden. Det er vigtigt, at familien er indstillet på, at hjemmet bliver din arbejdsplads.

Vi vægter det gode og udviklende børneliv højt. Her skal være plads til at se det enkelte barn, samt fællesskabet i børnegruppen, og der skal ydes omsorg og tryghed i hjemlige omgivelser. Vi vægter også forældresamarbejdet højt, og det vil være en vigtig del af det daglige arbejde. Derudover arbejder vi med afsæt i læreplanstemaer og dagtilbudsloven.

Arbejdet som dagplejer er meget selvstændigt, men du står ikke alene. Du bliver tilknyttet en legestuegruppe med 3-5 dagplejere, som fast en gang om ugen er i heldagslegestue. Samtidig vil du indgå i et fagligt og forpligtende samarbejde med sparring og fællesskab med både dagpleje- og institutionskolleger, dagplejepædagog og ledelse. Du får også en iPad stillet til rådighed, så kommunikationen mellem dig, dine kolleger og ledelsen bliver nemmere. 

Du vil få mulighed for deltagelse i kurser, og der bliver afholdt møder om aftener ca. fire gange årligt, hvor enkelte er sammen med institutionspersonalet.

Nedenfor kan du læse, hvorfor nogle af dine kommende kolleger er glade for arbejdet som dagplejer: 

"I mit job er der aldrig langt fra tanke til handling – jeg kan tage nye beslutninger og føre dem ud i livet med det samme".

"Jeg følger det enkelte barn og dets udvikling tæt, da jeg er der hele dagen. Det er dejligt at vise dem vej og se dem udvikle sig".

"Det giver værdi i min egen familie, at både min mand og mine børn er ”med” i mit arbejde, og der er altid nogen hjemme".

"Jeg har ingen transport til og fra job – vi har sparret den ene bil væk".

Hvem er du

Din uddannelsesmæssige baggrund er ikke afgørende for, om du er den rette til jobbet – det er din lyst til at arbejde pædagogisk, dine menneskelige kompetencer og dit engagement i børnes trivsel og udvikling derimod. 

Vi lægger vægt på, at du:

 • brænder for at arbejde med børn i alderen 0-3 år og gerne har erfaring med aldersgruppen
 • har lyst til at åbne dit hjem hver dag for børn og forældre
 • er positiv og anerkendende i din tilgang til alle mennesker
 • har lyst til at blive en del af og samarbejde med Dagtilbuddene i Tommerup-området
 • kan arbejde selvstændig og struktureret
 • har en professionel tilgang til jobbet og kan reflektere over dig selv og egen praksis
 • har viljen og evnen til tæt, åbent og tillidsfuldt samarbejde med alle forældre.

Vi tilbyder

Hos os får du:

 • en spændende og afvekslende arbejdsdag
 • et arbejde med fokus på børns trivsel, udvikling, læring og dannelse
 • ansvar for og stor indflydelse på egen arbejdsdag – og en stor grad af frihed inden for de givne rammer
 • et arbejde med stort fokus på forebyggende indsatser og gode overgange mellem hjem, dagpleje og børnehave
 • sparring, rådgivning og samvær med kollegaer
 • støtte, kurser og rådgivning af pædagog og ledelsesteam, både i hverdagen og i forhold til faglig personlig udvikling
 • legetøj, barnevogn, højstole m.m. ved opstart
 • et særligt skattefradrag, som bl.a. dækker børnenes forplejning og den øgede slitage på hjemmet.

Løn og ansættelsesvilkår

Arbejdstiden udgør max 48 timer ugentlig i tidsrummet kl.06.00-17.00 afhængig af forældrenes behov. De 48 timer udløser 6 ekstra fridage om året.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.Vi gør opmærksom på, at der indhentes straffe- og børneattest på alle myndige personer i husstanden, ligesom hjemmet skal endelig godkendes, inden en ansættelse kan finde sted. 

Vil du vide mere

Er du blevet nysgerrig og har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dagplejepædagog Camilla Melson på camel@assens.dk eller tlf. 21 81 57 75 eller områdeleder Lisbeth Wehner Rasmussen på lwras@assens.dk eller tlf. 24 61 84 14. Vi holder ferie i uge 29 -31.

Ansøgningfristen er onsdag den 11. august 2021, og vi forventer at afholde samtaler onsdag den 18. august 2021 fra kl. 18.30.

Går du videre i processen, kommer vi på besøg hos dig mandag den 23. august efter kl. 15 til godkendelse af hjemmet.

Vi glæder os til at høre fra dig!