icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Ambitiøs og fagligt stærk viceskoleleder til Peter Willemoesskolen

Brænder du for ledelsesopgaven, og motiveres du af administrative såvel som pædagogiske ledelsesopgaver? Er du nysgerrig på læring og dannelse og optaget af, hvordan børn udvikles til livsduelige mennesker? Og kan du se dig selv bidrage til at udfordre alle skolens børn, så de bliver så dygtige, de kan? Kan du svare ja til disse spørgsmål, så har vi en rigtig god stilling til dig som viceskoleleder.

Info

Hos Peter Willemoesskolen søger vi en samarbejdsorienteret og administrativt stærk viceskoleleder med et glimt i øjet, som kan se sig selv arbejde, i et til tider hektisk miljø, med fokus på kontinuerligt at styrke samarbejdet mellem lærere, pædagoger, elever og forældre.

Hvem er vi

Peter Willemoesskolen er en mellemstor folkeskole i Assens by. Skolen består af en skoledel og en SFO-del og har ca. 300 elever, som er fordelt i 0.-9. klasse og en specialklasserække.

Vi lægger stor vægt på fællesskabet, ligesom værdierne; medbestemmelse, ligeværd og mangfoldighed fylder meget i vores hverdag. Skolen er netop blevet certificeret som UNICEF rettighedsskole – den første af sin slags i Assens Kommune.

Som UNICEF skole kæmper vi for, at børn kender deres rettigheder. Vi tror på, at børn, der kender deres rettigheder, står stærkere. Derfor arbejder vi målrettet på at gøre elevernes indflydelse endnu mere tydelig i hverdagen. Elevrådsarbejdet og rettighedsrådsarbejdet prioriteres således højt på vores skole. Vi tillægger det stor værdi, at eleverne inddrages i planlægningen af skolens forskellige aktiviteter.

Skolen har gode fysiske rammer og ligger tæt på mange grønne områder og havet, og vi har let og hurtig adgang til Bågø naturcenter og naturvejleder. Vi gennemfører udeskole for vores mindste elever og ser generelt naturen som en vigtig del af vores læringsmiljø, hvorfor vi indtænker byens naturskønne områder, skov og strand i den daglige undervisning. Det er vores vision at skolens naturprofil skærpes yderligere de kommende år.

Vi er så heldige, at vi rummer en mangfoldighed af elever og personale, der hver dag er med til at gøre Peter Willemoesskolen til noget helt særligt. 

Vi har et godt og tæt samarbejde med byens dagtilbud, Assens Bibliotek og Assens Musikskole, og vi samarbejder også med Assens Ungdomsskole om bl.a. valgfag og brandkadetter. Desuden gennemfører vi talentforløb i samarbejde med talentspejderne og byens erhvervsliv.

Sidst, men ikke mindst har et fantastisk samarbejde med vores forældre og vores skolebestyrelse.

Om jobbet

Skolens ledelse vil bestå af dig som viceskoleleder og skolens leder. Vi skal arbejde tæt sammen om at løse de pædagogiske ledelsesopgaver – både de daglige og mere langsigtede, ligesom vi skal stå for ledelsen af ca. 40 meget kompetente og engagerede medarbejdere.

I de kommende år skal vi i ledelsesteamet fortsætte vores arbejde med trivsel og dannelse – i tæt dialog med skolens medarbejdere og forældre, og med respekt for de eksisterende traditioner og værdier for skolen. Desuden skal vi have fokus på udviklingen af skolens professionelle læringsfællesskaber. Vi skal arbejde datainformeret i forhold til elevernes læring og trivsel ved at sætte fokus på indholdet af skolens læringskonferencer.

Jobbet vil indeholde en del opgaver af administrativ karakter vedr. både skole og SFO, herunder planlægning, skemalægning og personaleadministration.

Du vil få et netværk af dygtige sparingspartnere i kollegerne på de øvrige skoler i kommunen.

Hvem er du

Som en del af ledelsen på Peter Willemoesskolen skal du se muligheder i udvikling af et ”fælles vi” – børn, forældre og personale i mellem.

Vi forestiller os, at du er læreruddannet, fagligt velfunderet og har lyst til skoleledelse. Du har gerne en lederuddannelse eller er i gang med en uddannelse på diplomniveau. Hvis du ikke har påbegyndt lederuddannelse endnu, forventer vi, at du går i gang med en i løbet af efteråret.

Du formår at være synlig og tilgængelig for både personale, elever og forældre samt har interesse for lokalområdet. Desuden har du blik og respekt for alle medarbejderes kompetencer i forhold til børns læring og trivsel, og har dette for øje i den løbende planlægning af skolens dagligdag.

Derudover forventer vi, at du:

 • kan og vil stå på mål for skolens fortsatte arbejde som certificeret UNICEF Rettighedsskole
 • vil bidrage til at styrke skolens naturfaglige profil
 • er administrativt stærk og indstillet på at stå for vikardækning, skemalægning, fagfordeling o.l.
 • kan være tæt sparringspartner til skolens leder
 • vil udøve tydelig faglig ledelse
 • kan være nytænkende og se alternative muligheder i en travl hverdag
 • er god til at skabe relationer og kan få ting til at gro
 • har stærke kommunikative evner og er åben, tydelig og anerkendende i din kommunikationsform
 • er god til at samarbejde, samskabe og vise begejstring
 • er fleksibel og ordentlig.

Vi tilbyder

Til gengæld tilbyder vi dig:

 • en stilling med spændende og varierende udfordringer og mulighed for udvikling af dig som leder
 • et introduktionsforløb med en grundig introduktion til skolen, skolebestyrelsen, forvaltningen og kommunen
 • et tilbud om deltagelse i ledernetværk 
 • en flok dejlige og glade elever og et stolt og dedikeret personale, der leverer en god undervisningskultur.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen er med tiltrædelse den 1. oktober 2021. Løn og ansættelsesforhold er i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Er du blevet nysgerrig og har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte, skoleleder Thomas Lykkegaard Pedersen på tlf. 20 80 23 75 eller skolebestyrelsesformanden Charlotte Jorck Heide-Jørgensen på tlf. 30 24 43 61. Skoleleder Thomas Lykkegaard Pedersen kan kontaktes i løbet af uge 29.

Vi håber, at du vil aflægge skolen et besøg, inden du sender din ansøgning. Vi åbner skolen for besøg i uge 31. Besøg aftales med skoleleder Thomas Lykkegaard Pedersen.

Du kan også læse mere om Peter Willemoesskolen på vores hjemmeside: http://www.peterwillemoesskolen.dk/.

Ansættelsesproces

Vi skal have din ansøgning elektronisk senest den 10. august 2021.

Første samtale finder sted den 18. august 2021.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. Tilbagemeldingen gives personligt på Assens Rådhus den 25. august 2021.

Anden samtale finder sted den 30. august 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!