icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Visitator til Myndighed Sundhed

Vil du være en del af en ambitiøs afdeling, hvor vi har mange bolde i luften? Er du en holdspiller, der altid er klar med en hjælpende hånd, og kan du samtidig arbejde selvstændigt og struktureret? Vil du have et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer, hvor ikke to dage er ens? Så er du måske vores nye kollega!

Info

Hos besøgsteamet i Myndighed Sundhed søger vi en ny kollega til en stilling som visitator.

I visitationen har vi håndteret en del ekstra opgaver i forbindelse med Covid-19, og vi har derfor behov for en midlertidig hjælp til at kunne løse visitationsopgaver i besøgsteamet. Der er derfor tale om en midlertidig stilling på 6 måneder.

Stillingen er på 37 timer om ugen og med tiltrædelse 1. august 2021 eller hurtigst muligt derefter.

Om jobbet

Myndighed Sundhed er en velfungerende afdeling, hvor du vil få yderst dygtige kollegaer.

Vi arbejder med stor fleksibilitet i opgavefordelingen, så vi hele tiden er beredt til at klare en travl hverdag. Du skal derfor være fleksibel i forhold til at kunne varetage nye opgaver, hvis omstændighederne byder det.

I besøgsteamet varetages visitationsbesøg i borgerens eget hjem ved ansøgning om personlig og praktisk hjælp. Efterfølgende behandles de oplysninger, man har indhentet i forbindelse med besøget sammen med evt. øvrige oplysninger fra samarbejdsparter som f.eks. træning, hjemmepleje, sygepleje m.fl., og der træffes en afgørelse. I teamet visiteres ligeledes til pleje- og ældreboliger, samt andre mindre specialeområder.

Hele Myndighed Sundhed er en travl afdeling, og du skal således være afklaret med, at man i perioder arbejder under stort tidspres. Det er derfor vigtigt, at du trives med et stort flow af opgaver, og at du i disse situationer kan bevare overblikket.

Vi kan tilbyde dig:

 • En arbejdsplads med erfarne, fagligt dygtige og hjælpsomme kolleger
 • Udfordrende og udviklende arbejdsopgaver
 • Et spændende og ansvarsfuldt job med faglige udfordringer
 • En arbejdsplads i konstant udvikling med nye faglige og organisatoriske tiltag og krav
 • Afvekslende arbejdsdage, hvor du ikke kommer til at kede dig

Hvem er vi

Besøgsteamet er en del af Myndighed Sundhed, som er en dynamisk og ambitiøs arbejdsplads, der er placeret på rådhuset i Assens. Vi er i alt ca. 22 medarbejdere i afdelingen.

I afdelingen varetages vurderinger jf. serviceloven §§83, 83a, 84, 112, 113, 114, 116, 119, 122 m.fl. samt sundhedsloven §138.

Afdelingen er inddelt i flere undergrupper, herunder:

 • Besøgsteam visitation: som er beskrevet ovenfor
 • Koordineret visitation: visiterer til både servicelov og sundhedslov. Visiteringen sker på baggrund af samarbejdspartneres beskrivelser af borgere. Opgaverne løses administrativt. Øvrige opgaver: visitering til aflastningspladser.
 • Hjælpemiddelgruppen: varetager sagsbehandling og afgørelser i forhold til hjælpemidler, forbrugsgoder, biler og boligindretning. I gruppen er nogle specialiseret til at varetage bilsager, store boligsager, forflytning og børnesager mv.
 • En Taskforce medarbejder, som varetager forskellige projektorienterede specialeopgaver, som har til formål at optimere driften på plejeområdet, bl.a. ved hjælp af hjælpemidler og velfærdsteknologi
 • To sagsbehandlere, som varetager sagsbehandling af kropsbårne hjælpemidler
 • En administrativ sagsbehandler, som varetager udvalgte sagsbehandlingsopgaver, administrerer regninger, boliger og meget andet
 • En IT-systemadministrator, der varetager opgaver vedr. Nexus

I Assens Kommune vægter vi den rehabiliterende tilgang i samarbejdet med borgerne højt.

Vi vægter desuden et højt fagligt niveau samt et indgående kendskab til relevant lovgivning for området. Vi samarbejder tæt med kommunens jurister.

Hvem er du

Du opfylder sandsynligvis nogle af følgende parametre:

 • Du har en relevant sundfaglig uddannelsesmæssig baggrund inden for et autoriseret område og kan fremvise autorisationsbevis
 • Du er faglig ambitiøs og er på en gang både teamspiller og selvstændigt arbejdende
 • Du er robust, har gennemslagskraft og kan tage beslutninger ud fra en juridisk vurdering
 • Du er vant til at arbejde med it-værktøjer og er god til både mundtlig og skriftlig formidling (vi benytter KMD Nexus) 
 • Du har et grundlæggende positivt livssyn og kan bidrage positivt til udvikling af det fælles arbejdsmiljø
 • Du er loyal overfor beslutninger, herunder forståelse for at arbejde i en politisk ledet organisation
 • Du har sandsynligvis praktisk erfaring fra minimum et af de områder, som skal varetages

Det er desuden en fordel, hvis du har kendskab til sagsbehandling jf. Serviceloven.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at du ved ansættelse selv skal indhente straffeattest, hvilke du kan gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller på www.politi.dk.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder af Myndighed Sundhed Mai-Britt Tingsager på tlf 64 74 66 12.

Du kan også finde mere information om Assens Kommune på www.assens.dk.

Ansøgningsfristen er den 24. juni 2021, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler mandag den 28. juni.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!