icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Udviklingskonsulent til stabsfunktion i Assens Kommune

Vil du være med til at udvikle og understøtte det aktive medborgerskab i Assens Kommune? Kan du skabe involverende processer og indgå i ligeværdig dialog med alle? Tænker du helhedsorienteret, er du god til at samarbejde, og går du til opgaverne med godt humør? Så er du måske vores kommende udviklingskonsulent i Organisation og Strategi!

Info

Med vedtagelse af Vision 2030 ”Med vilje og hjerte” har Byrådet sat retning for udviklingen af Assens Kommune. Visionen beskriver, hvordan vi sammen – borgere, virksomheder og kommune – skaber udvikling og det gode liv.

Visionen er pejlemærke for de initiativer, vi sætter i gang, og vi søger en udviklingskonsulent, der kan understøtte det aktive medborgerskab og andre strategiske indsatser, som udspringer af visionen.

Om jobbet

Som udviklingskonsulent skal du varetage en bred palet af opgaver. En del af opgaverne vil være centreret omkring aktivt medborgerskab. Aktivt medborgerskab og borgerinddragelse har en central rolle i Byrådets Vision 2030, og vi arbejder løbende med at udvikle og afprøve nye inddragelsesmetoder. Andre opgaver vil opstå løbende afhængig af organisationens fokus og behov.

Dine opgaver vil bl.a. indebære, at:

 • Varetage tværgående udviklingsprojekter- og opgaver, der understøtter Vision 2030, og de strategiske indsatsområder fx klimaindsatsen
 • Understøtte direktion og topledelse fx gennem udarbejdelse af skriftlige oplæg som notater og sagsfremstillinger
 • Bidrage til den strategiske udvikling af det aktive medborgerskab og borgerinddragelse i Assens Kommune, fx gennem indgåelse af strategiske partnerskabsaftaler mellem fagområder og de frivillige foreninger
 • Være ansvarlig for udmøntning af § 18 midlerne én gang årligt, herunder opfølgning på brug af midlerne, samt være kontaktperson for de frivillige sociale foreninger i kommunen og Medborgerrådet
 • Bidrage til opgaver forbundet med HR-teamets samlede opgaveportefølje fx lederforum, organisatoriske udviklingsprojekter mv.

Hvem er du

Vores ideelle nye kollega:

 • Har en relevant akademisk uddannelse fx samfundsvidenskabelig
 • Har nogle års erfaring fra en stabsfunktion i en kommune eller anden politisk styret organisation og kan navigere i en kompleks hverdag
 • Er stærk i projektledelse og kan planlægge et projekt fra ide til gennemførelse, og sikre inddragelse af relevante aktører
 • Har erfaring med aktivt medborgerskab, herunder gerne med udmøntning af § 18 midler, og kan indgå i ligeværdig dialog med de frivillige social foreninger
 • Har administrativt flair og formulerer sig godt både skriftligt og mundtligt
 • Arbejder godt på det strategiske plan, tænker helhedsorienteret og på tværs af organisationen
 • Kan skabe tillid til egen person og har udpræget gode samarbejdsevner
 • Er fleksibel, engageret og en holdspiller
 • Har et godt humør og bidrager aktivt til et godt arbejdsmiljø.

Hvem er vi

Du bliver en del af et ambitiøst og fagligt stærkt HR-team bestående af fem konsulenter, som varetager en bred palet af opgaver bl.a. organisationsudvikling, arbejdsmiljø, rekruttering, kompetenceudvikling, og lederudvikling.

Som stabsfunktioner arbejder vi på tværs i organisationen og løser vores opgaver i et tæt samspil med de forskellige fagområder, og vi samarbejder med ledere og medarbejdere på alle niveauer.

Du vil indgå i en travl hverdag med mange bolde i luften, hvor vi sparrer med hinanden, løfter i flok og er klar til at løse de store opgaver såvel som de mindre lavpraktiske opgaver, når det gælder. 

Vi har en uformel omgangstone og godt humør, og vi lægger vægt på, at der er balance mellem arbejde og privatliv.

Vi deler storrumskontor med kommunikationsteamet og vores nærmeste nabo er kommunens interne sundhedsordning – sammen udgør vi Organisation og Strategi.

Løn og ansættelsesvilkår

Der er tale om en fast stilling på 37 timer om ugen med ansættelse snarest muligt og senest den 1. juni 2021.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse.

Vi gør opmærksom på, at du ved ansættelse selv skal indhente straffeattest, inden ansættelse kan finde sted. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Hvis du ønsker yderligere information, er du velkommen til at kontakte organisation- og strategichef Anne Grønnegård på tlf.: 64 74 74 26 / 29 11 94 92 eller udviklingskonsulent Morten Wismar Nielsen på tlf.: 64 74 68 85.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021. Vi forventer at holde første samtale torsdag den 22. april 2021 og eventuelt anden samtale mandag den 26. april 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!