icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Leder til Lindebjerg i Aarup

Er du klar på at udvikle og sikre kvalitet i vores tilbud til borgere med nedsat psykisk og fysisk funktionsniveau? Vil du være med til at understøtte og sikre, at borgerne får den hjælp og støtte, de har behov for og krav på? Og har du lyst til at være en del af en organisation, hvor samarbejdet bygger på gensidig respekt og tillid til den faglighed og professionalisme, vi hver især besidder. Så kan vi tilbyde dig et spændende job.

Info

Hos Lindebjerg søger vi en leder på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Hvem er vi

Lindebjerg er et bo- og aktivitetstilbud for 64 borgere over 18 år med varig fysisk og psykisk funktionsnedsættelse af forskellig karakter, herunder Downs syndrom, psykiatriske diagnoser, autismespektrum forstyrrelser, nonverbal kommunikation, immobilitet m.m.

Der er stor spredning i borgernes funktionsniveau, og en del har udfordringer i form af lav impulsstyring og manglende sociale kompetencer.

Vi anvender relevante faglige tilgange og metoder i arbejdet med at sikre borgernes trivsel og udvikling i henhold til borgerens mål, ønsker og behov.

Lindebjerg er organiseret med tre ledere, fire medarbejderteam og et aktivitetscenter.

Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Du bliver leder for et af medarbejderteamene på botilbuddet og for aktivitetscenteret, og du vil indgå i en velfungerende ledergruppe, som får ros for at have en tillidsbaseret og nærværende ledelse.

Om jobbet

Jobbet som leder på Lindebjerg kræver solid faglig ledelse af praksis, idet du som leder skal sikre, at borgerne får den hjælp og støtte, de har behov for og krav på.

Derfor skal du være tydelig på de mål, rammer og vilkår, som definerer det samlede arbejde og den mere konkrete indsats. Du skal ligeledes sikre, at udmeldte politiske mål og ambitioner på området indfries, samtidigt med du skal sikre økonomisk effektivitet og overholdelse af budgettet.

Du skal understøtte medarbejderne i at gøre dem gode, og du skal tilpasse din ledelsesstil, så opgave og udfordring løses hensigtsmæssigt. Samtidig skal du være nærværende, dialogsøgende og påtage dig ansvaret for at være rammesættende og inddragende.

Hvem er du

Vi forventer, at du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller lignende, og at du kender til det specialiserede socialområde.

Desuden har du erfaring med ledelsesrollen, og du kan lede og udvikle mennesker, der arbejder med mennesker. Du kan stimulere arbejdet med fælles faglige normer og værdier, herunder understøtte forpligtende faglige fællesskaber.

Du formår og har lyst til at indgå i en ledelsesgruppe og samarbejde om at skabe konsensus i den samlede indsats på Lindebjerg.

Samtidig er du fagligt velfunderet og har erfaring med at arbejde inden for det kommunale regi med samarbejde på tværs af sektorer. Du arbejder struktureret og selvtilretteliggende, og du har stærke kommunikative kompetencer både mundtligt og skriftligt. 

Udover at være fagligt velfunderet, er du også personligt velfunderet. Derfor bevarer du roen og overblikket i situationer med pres, ligesom du er selvstændig i din opgaveløsning, samtidigt med du forstår og anerkender betydningen af samarbejde med den omgivende organisation.

Endelig er du imødekommende og har empati, og du ser det enkelte menneske – borger såvel som medarbejder.

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest, inden ansættelse kan finde sted. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, eller vil du gerne vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder Kathe Nelander Kielstrup på tlf. 29 64 74 21 eller leder Hans-Jørn Jessing på tlf. 29 49 38 51.

Ansættelsessamtaler afholdes i 1-2 runder.

Vi glæder os til at høre fra dig.