icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Leder til Center for senhjerneskade i Vissenbjerg

Brænder du for at udvikle og sikre kvalitet i vores tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade? Vil du være med til at understøtte og sikre, at borgerne får den hjælp og støtte, de har behov for og krav på? Og har du lyst til at være en del af en organisation, hvor samarbejdet bygger på gensidig respekt og tillid til den faglighed og professionalisme, vi hver især besidder. Så er det måske dig, vi søger.

Info

Til Center for senhjerneskade søger vi en leder på fuld tid med tiltrædelse pr. 1. maj 2021 eller snarest derefter.  

Hvem er vi

Center for senhjerneskade (CSA) er et specialiseret botilbud for borgere over 18 år, som har pådraget sig en senhjerneskade efter ulykke eller sygdom.

Hos CSA arbejder vi ud fra en rehabiliterende tilgang. Vores borgerne deltager i forløb på Duedalen og i nærmiljøet samt i kommunens øvrige rehabiliteringstilbud. Indsatserne foregår individuelt og i grupper.

Vi arbejder tæt sammen med jobcenter, terapeuter, sundhedsvæsen, visitationen og myndighed, hjerneskadeteam, pårørende, CSV, CKV samt højtspecialiserede tilbud inden for hjerneskadeområdet.  

Vores personalegruppe er tværfagligt funderet og består af pædagoger, fysioterapeut, ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Du bliver leder for en velfungerende personalegruppe, hvor faglig respekt og nysgerrighed er en af grundstenene. Vi får ros for at have en tillidsbaseret og nærværende ledelse.  

Om jobbet

Jobbet som leder af CSA kræver solid faglig ledelse af praksis, idet du som leder skal sikre, at borgerne får den hjælp og støtte, de har behov for og krav på.  

Derfor skal du være tydelig på de mål, rammer og vilkår, som definerer det samlede arbejde og den mere konkrete indsats. Du skal ligeledes sikre, at udmeldte politiske mål og ambitioner på området indfries, samtidigt med du skal sikre økonomisk effektivitet og overholdelse af budgettet.  

Du skal understøtte medarbejderne i at gøre dem gode, og du skal tilpasse din ledelsesstil, så opgave og udfordring løses hensigtsmæssigt. Samtidig skal du være nærværende, dialogsøgende og påtage dig ansvaret for at være rammesættende og inddragende.   

Hvem er du

Vi forventer, at du er uddannet pædagog, socialrådgiver eller lignende, og at du kender til det specialiserede socialområde.

Desuden har du erfaring med ledelsesrollen, og du kan lede og udvikle mennesker, der arbejder med mennesker. Du kan stimulere arbejdet med fælles faglige normer og værdier, herunder understøtte forpligtende faglige fællesskaber.

Samtidig er du fagligt velfunderet og har erfaring med at arbejde inden for det kommunale regi med samarbejde på tværs af sektorer. Du arbejder struktureret og selvtilretteliggende, og du har stærke kommunikative kompetencer både mundtligt og skriftligt.  

Udover at være fagligt velfunderet, er du også personligt velfunderet. Derfor bevarer du roen og overblikket i situationer med pres, ligesom du er selvstændig i din opgaveløsning, samtidigt med du forstår og anerkender betydningen af samarbejde med den omgivende organisation.  

Endelig er du imødekommende og har empati, og du ser det enkelte menneske – borger såvel som medarbejder.  

Løn og ansættelsesforhold

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest, inden ansættelse kan finde sted. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk. 

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, eller vil du gerne vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder for socialområdet Carsten Petterson på tlf. 64 74 77 32. 

Ansættelsessamtaler afholdes i 1-2 runder.

Vi glæder os til at høre fra dig.