icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

To teamledere til Myndighed Social og Sundhed – helt nye stillinger – helt nye muligheder

Har du interesse og talent for ledelse? Vil du være en del af et område i rivende udvikling, hvor vi forsøger at løse vores opgaver med nytænkning og iderigdom, og hvor der ikke er langt fra ide til handling? Har du et indgående kendskab til myndighedsarbejdet, og besidder du et skarpt økonomisk blik? Så er det måske lige dig, vi søger!

Info

Hos Myndighed Social og Sundhed i Assens Kommune søger vi to teamledere.

Begge stillinger er på 37 timer om ugen og med tiltrædelse 1. juni 2021.

Hvem er vi

I Myndighed Social og Sundhed er vores fokus på kommunens borgere inden for det traditionelle ældre- og sundhedsområde, det specialiserede voksenområde, samt hjælpemidler og boligændringer.

Vores Social- og Sundhedsområde er i udvikling. Vi forsøger at løse opgaver og udfordringer med iderigdom og nytænkning, og her er det helt afgørende, at samspillet mellem myndighed og drift udvikles endnu mere. Der skal arbejdes tættere sammen i praksis. Samtidig inviterer vi lokalsamfundet ind i samskabelse om nye velfærdsløsninger. Vi tror på prøvehandlinger frem for tunge bureaukratiske processer.

Derfor opretter vi to nye teamlederstillinger i Myndighed Social og Sundhed, som skal spille en afgørende rolle i denne udvikling.

Tre ting tager overskriften, når du er teamleder hos os:

 • Vi står for god sagsbehandling, hvor borgerne er en aktiv del af egen sag, og hvor borgerens potentialer og ressourcer er i spil.
 • Vi karakteriseres ved en stærk faglig ledelse af vores engagerede medarbejdere, som trives med din nære ledelse, sparring og tydelige kurs, hvor det tværgående samspil med driftsenhederne er i højsædet.
 • Vi styrer økonomien på udfordrede områder, hvor sagsopfølgning og forhandling er nøgleord, og du skal derfor være tydelig i budgetstyring og tør udfordre vaner med alternative løsninger.

I Assens Kommune har vi en målsætning om, at vores ældre borgere har en høj livskvalitet med nem adgang til fællesskaber og aktiviteter. Det kan du læse mere om i Byrådets Vision 2030 samt vores Værdighedspolitik, Sundhedspolitik og Politik for Aktivt Medborgerskab.

Om stillingerne

Som teamleder vil du have ansvaret for personaleledelsen i dit team, og dine primære opgaver vil være at lede dygtige og selvstændige sagsbehandlere, samt optimere teamet og processerne på tværs af hele området, så vi konstant giver en sublim borgeroplevelse.

Vi stiller store krav til kvaliteten af vores myndighedsarbejde, både i sagsbehandling, mødet med borgeren, målsætning sammen med borgeren, afgørelse og opfølgning.

Du vil få det overordnede ansvar for:  

 • Personaleledelse
 • Økonomistyring
 • Kvalitet, koordinering og fremdrift i sagsbehandlingen
 • Udvikling af nye arbejdsgange og løsninger.

Du vil indgå i ledelsesteamet i Myndighed Social og Sundhed, som består af afdelingslederen for området samt i alt tre teamledere. Dertil vil du indgå i tæt samarbejde med ledelsen af vores driftsenheder. Du vil også indgå i det fælles lederforum Social og Sundhed, som mødes kontinuerligt med ledelse for øje.

Som leder vil du opleve at få et klart defineret ledelsesrum og ansvar. Vi er en organisation, som er klar til nytænkning og en afdeling, som ønsker stærk personale- og teamledelse med fagligt indblik og solid økonomisk styring.

Stilling 1: teamleder til Myndighed Social

Som teamleder i Myndighed Social varetages socialområdet voksen, hvor der b.la. visiteres til bostøtte, aktivitetstilbud, aflastning, botilbud, BPA, merudgifter, ledsagerordninger mv.

Vi er 11 medarbejdere fordelt i mindre teams/grupper, og der vil desuden løbende være studerende tilknyttet afdelingen.

Der er et stort fokus på kontraktindgåelse og løbende opfølgninger med borgere.

Vi samarbejder tæt med et dygtigt og dynamisk udførerniveau og er i gang med at udvikle og optimere mulighederne ved fremskudt sagsbehandling.

Stilling 2: teamleder til Myndighed Sundhed

Som teamleder i Myndighed Sundhed varetager du området med visitering til personlig og praktisk hjælp, sygepleje, aflastning, ældre- og plejeboliger, hjælpemidler, biler, kropsbårne hjælpemidler, plejeorlov m.fl. Vi har et tæt samarbejde med vores hjælpemiddeldepot, som har egen teamleder.

Vi er 21 medarbejdere fordelt i mindre teams/grupper. Vi arbejder tæt sammen med hjemme- og sygeplejen, men der vil også være et kontinuerligt samarbejde med træning, rehabilitering og ikke mindst vores områder for aktivitet, forebyggelse og demens.

På tværs af social og sundhed arbejder vi derudover sammen med områderne magtanvendelse, overgangen ung til voksen, boligvisitation og på sigt flere områder, hvor opgaverne fordrer det. 

Hvem er du

Vi søger en teamleder, der vil være med til at sætte kursen og tegne en fremtid, der rummer høj faglighed og god relation mellem borgere og kommune, solid økonomistyring og ikke mindst god sagsbehandling. 

Vi forventer, at du kan være med til at fremme trivsel og motivation blandt medarbejdere, samtidigt med at du kan sikre faglig kvalitet gennem nytænkning og smartere arbejdsgange.

Derudover forventer vi, at du:

 • har en relevant faglig uddannelse i forhold til ansvarsområdet
 • har en lederuddannelse eller lyst til at starte på en
 • har ledelseserfaring, ledelsestalent og mod på ledelse
 • kan sætte kurs for et stærkt myndighedsarbejde
 • er vedholdende, balanceret og inspirerende
 • kan opbygge solide samarbejdsrelationer på tværs i en helhedsorienteret organisation.

Du kan læse mere i kompetenceprofil for teamledere.

Vi ønsker teamledere, der:

 • i tæt samarbejde evner at samle og motivere personalet samt kommunikere forståeligt, åbent, ærligt og handlingsorienteret
 • fremtræder med en personlig udstråling og medvirker til at skabe ro og finde løsninger, også i de komplekse situationer
 • vægter dialog og inddragelse højt og forstår vigtigheden af at kommunikere tydeligt og være nærværende for medarbejderne i dagligdagen
 • tør sætte egen personlighed i spil og arbejde med relationel koordinering
 • tænker tværorganisatorisk i opgaveløsning og på koncernniveau
 • bevarer overblikket i pressede situationer og ser muligheder, også hvor de ikke ligger lige for.

Løn og ansættelsesvilkår    

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest ved ansættelse. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere   

Har du spørgsmål til stillingerne, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder for Myndighed Social og Sundhed Signe Plats på tlf. 64 74 71 69. 

Ansøgningsfristen er den 13. april 2021, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 19. eller 21. april.

I din ansøgning skal det tydeligt fremgå, hvilken af de to stillinger du søger.

Vi glæder os til at høre fra dig!