icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Pædagoger til Center for senhjerneskade

Brænder du for at arbejde med og understøtte indsatsen for borgere med senhjerneskade, så de får så høj livskvalitet som overhovedet muligt? Kan du arbejde målrettet og struktureret efter indsatsmål udarbejdet i samarbejde med borgeren? Formår du at arbejde selvstændig, samtidigt med du forstår og anerkender betydningen af samarbejde? Og har du lyst til at blive en del af en velfungerende arbejdsplads og et tværfagligt arbejdsmiljø, hvor vi arbejder ud fra en neuropædagogisk og rehabiliterende tankegang? Så har vi et spændende job til dig.

Info

Til Center for senhjerneskade søger vi to pædagoger på 30 timer ugentligt med tiltrædelse pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter. Vagterne fordeler sig på dag- og aftenvagter og hver 3. eller 4. weekend.

Hvem er vi  

Center for senhjerneskade (CSA) er et specialiseret botilbud for borgere over 18 år, som har pådraget sig en senhjerneskade efter ulykke eller sygdom. Borgerne har ofte et stort behov for struktur, pleje, kompenserende vedligeholdelsestræning og aktiviteter grundet fysiske og kognitive følgevirkninger. CSA er normeret til 9 borgere.

Borgerne er bosat på botilbuddet, og flere har enten arbejde i nærmiljøet, eller benytter kommunens aktivitetstilbud.

Vores personalegruppen er tværfagligt sammensat og består af pædagoger, fysioterapeut, ergoterapeut, social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

Vi arbejder efter en rehabiliterende og neuropædagogisk tilgang, og indsatserne foregår individuelt og i grupper.

Du bliver en del af en velfungerende personalegruppe, som har fokus på udvikling og tværfagligt samarbejde, og som understøtter hinanden i at blive gode. Ledelsen får ros for at være tillidsbaseret og nærværende.

Om jobbet 

Din opgave er at sikre, at borgerne får den hjælp og støtte, de har behov for og krav på. Du skal sikre, at borgernes livskvalitet bliver så god som overhovedet muligt. Fremskridt for borgeren afhænger derfor af, at du tilpasser indsatsen og reflekterer over praksis.

Vi er organiseret i teams, som står for den daglige beboerkontakt og planlægning af aktiviteter for beboerne i teamet. Teamet har ansvaret for at være i dialog med beboerne om at skabe en god dagligdag med indhold, trivsel og livskvalitet.  

Vi har et stort fokus på struktur som middel til højere faglighed og samarbejde og på at gøre det bedst mulige for vores beboere.  

Det er teamets opgave og ansvar at sætte god retning på arbejdet med beboerne – herunder at der udarbejdes pædagogiske og sundhedsfaglige handleplaner med mål og indsatser, samt at der foretages dokumentation og evalueringer.  

Hvem er du  

Vi forventer, at du:

  • er uddannet pædagog eller har anden relevant uddannelse, herunder har du praksiserfaring fra området
  • har erfaring med neuropædagogik og den rehabiliterende tilgang
  • har kendskab til lovgivning på området og har fagligt overblik
  • arbejder struktureret og selvstændigt
  • har flair for samarbejde på tværs af sektorer og faggrupper
  • kan bevare overblikket ved høj kompleksitet i borgernes sager
  • har empati og etik i arbejdet med mennesker
  • er imødekommende og understøtter det gode arbejdsmiljø
  • er kommunikativt stærk i både skrift og tale
  • har god forståelse for it-baserede dokumentationsværktøjer og systemer.

Løn og ansættelsesforhold   

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest, inden ansættelse kan finde sted. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.    

Vil du vide mere 

Vi vil meget gerne fortælle dig mere om jobbet og arbejdspladsen og opfordrer dig derfor til at kontakte leder af Center for senhjerneskade Thomas Roesbjerg-Simonsen på tlf. 23 60 52 18, hvis du er interesseret i stillingen.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021, og samtaler forventes afholdt den 19. april 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!