icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Fagligt stærke flersprogsvejledere til skoleområdet

Brænder du for at styrke flersprogede elevers sprog, faglighed og trivsel, og står du på et solidt sprogfagligt fundament? Kan du guide og inspirere kollegaer i sprogstimulering og selv varetage undervisning i dansk som andetsprog? Og vil du være en del af et nyetableret team og sætte dit fingeraftryk på flersprogsområdet i Assens Kommune? Så har vi et spændende job til dig.

Info

I Assens Kommune er vi ambitiøse på alle elevers vegne. Vi søger flersprogsvejledere til et nyetableret team af vejledere, som skal være med til at udvikle undervisningen i dansk som andetsprog og styrke den samlede indsats for flersprogede elever på kommunens skoler. 

Om jobbet

Flersprogsvejlederne skal fungere som et mobilt modtagelsestilbud og som sparringspartnere for kollegaer i et professionelt lærende samarbejde på og mellem skoler.

Du vil som flersprogsvejleder komme til at arbejde tæt sammen med skolerne, og din primære arbejdstid vil være på skolerne.

Dine primære opgaver vil være at:  

 • Foretage afdækning af de flersprogede elevers ressourcer, forudsætninger og behov 
 • Vejlede lærere om, hvilken sprogunderstøttende undervisning, der bør igangsættes på baggrund af afdækningen
 • Planlægge, gennemføre, evaluere basisundervisning i dansk som andetsprog for nyankomne elever og understøtte supplerende undervisning i dansk som andetsprog
 • Rådgive om didaktiske metoder, materialevalg, brug af IT og digitale læremidler og metoder til løbende opfølgning på elevernes sproglige udvikling 
 • Holde dig ajour med ny viden og forskning inden for flersprogsområdet og bidrage til, at denne viden formidles og anvendes i praksis med blik for elevernes læring.

Hvem er du

Du er læreruddannet og har lyst til at arbejde praksisnært med flersprogsområdet. Samtidig har du praksiserfaring med undervisning i dansk som andetsprog og gerne en efteruddannelse inden for flersprogsområdet.

Vi lægger desuden vægt på, at du:

 • Har lyst til og erfaring med at rådgive kollegaer og trives i rollen som vejleder 
 • Har mod på at gå forrest i udviklingen af flersprogsområdet 
 • Har praksisnær erfaring med at organisere forskellige typer af sprogstøtteindsatser
 • Har gode samarbejdskompetencer og evner at arbejde selvstændigt og struktureret
 • Kan understøtte en videnskultur i kommunen og arbejde systematisk med data i forhold til at udvikle elevernes sprog, så viden og erfaringer omsættes til praksis
 • Har i samarbejdet med andre respekt for forskellighed og er relationel stærk.

Hvem er vi

Som flersprogsvejleder bliver du ansat i afdelingen for Dagtilbud og Skole under Uddannelse, Børn og Familie.

Som led i en omorganisering af flersprogsområdet bliver der etableret et nyt team af flersprogsvejledere. Teamet vil samarbejde tæt med både skoler og forvaltning, herunder afdelingerne PPR og Sundhedsfremme samt Børne- og Familieindsatser.

Det meste af arbejdstiden vil foregå på skolerne med undervisning og vejledning i dansk som andetsprog og øvrige sprogunderstøttende aktiviteter. Du vil blive tilknyttet en skole, men dine opgaver vil gå på tværs af kommunens skoler med udgangspunkt i, hvilke elever der får undervisning i dansk som andetsprog og i øvrigt har behov for sprogstøtte. 

Du vil indgå i et arbejdsfællesskab med de øvrige flersprogsvejledere, og I vil som team løbende mødes i faste fora, hvor faglig sparring og høje ambitioner skal være med til at udvikle kommunens praksis for flersprogede elever. 

Løn og ansættelsesvilkår

Du har mulighed for ansættelse på enten fuldtid eller deltid, og vi har brug for, at du tiltræder senest den 1. august 2021.

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at børneattest indhentes, inden ansættelse kan finde sted. Straffeattest skal du indhente digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vicedirektør Esben Krægpøth på tlf. 64 74 64 46 eller konsulent Kirsten Thingholm på tlf. 64 74 68 69.

Vi skal have din ansøgning og dit CV senest den 14. april 2021. Vi forventer at holde samtaler den 22. og 23. april 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!