icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Demenskoordinator til Aktivitet, Forebyggelse og Demens

Vil du være med til at gøre en forskel for mennesker med demens og deres pårørende og bidrage til den fortsatte udvikling af en demensvenlig kommune? Har du en sundhedsfaglig baggrund og en demensfaglig uddannelse? Og formår du at skabe gode relationer og samarbejder? Så kan vi tilbyde dig at et spændende job i et team, hvor vi hjælper hinanden.

Info

I Assens Kommune målsætter vi, at vores ældre borgere har en høj livskvalitet med nem adgang til fællesskaber og aktiviteter. Det tydeliggøres i Byrådets Vision 2030 samt vores værdighedspolitik, Sundhedspolitik og Politik for Aktivt medborgerskab. Byrådet har med den seneste budgetaftale afsat midler til udvikling af flere aktive fællesskaber i samspil med frivillige og foreninger.

Assens Kommune har med Demensstrategien fra 2017 besluttet at ville være en demensvenlig kommune, hvor borgere med demens og deres pårørende oplever tryghed, kan have en meningsfuld hverdag, møder sammenhængende, fleksible og vidensbaserede forløb og føler sig inkluderet i samfundet.

Vores ene demenskoordinator har valgt at gå på efterløn, og derfor søger vi pr. 1. juni 2021 en ny demenskoordinator 37 timer om ugen.

Om jobbet

Som demenskoordinator opnår du, i de daglige møder med mennesker i hjemmene og på arbejdspladserne, en stor viden om både ønsker, behov og ressourcer blandt mennesker med demens og deres pårørende.

Demenskoordinatorens opgave er således, med afsæt i viden om demens og om det konkrete menneskes liv, at dele viden og yde sparring, så man med en demenssygdom kan opretholde et aktivt og meningsfuldt hverdagsliv i kendte rammer længst muligt.

Dine opgaver er desuden at:

 • medvirke til at ny viden bliver implementeret og forankret i hverdagen
 • deltage i arbejdet omkring udvikling af aktivitetstilbud til borgere med demens
 • iværksætte nye tiltag og ”trække” dig igen 
 • sammen med kolleger sikre udvikling af en demensvenlig kommune, herunder indgå nye fælleskaber i samarbejdet med frivillige foreninger, borgerforeninger, handelstandsforeninger osv.
 • kontakte, rådgive og vejlede borgere med demens og deres pårørende 
 • tilbyde sparring, rådgivning og supervision til medarbejdere på tværs af organisationen 
 • tilegne dig kendskab til kommunens struktur, opgaver, mål, organisering, økonomi og politikker samt er loyal over for dette
 • være en del af den daglige sparring i teamet.

Hvem er vi

I Aktivitet, Forebyggelse og Demens arbejder vi med forebyggende hjemmebesøg, demenskoordination, Plustid og rehabilitering i hjemmeplejen, samt udvikling og synliggørelse af aktivitetstilbud i samarbejde med civilsamfundsaktører.

Alle har fokus på at skabe muligheder for et aktivt ældreliv for den enkelte borger, blandt andet ved at bygge bro og skabe synlighed om de muligheder, der findes eller mangler i lokalsamfundet.

Teamet har administrativ arbejdsplads på Assens Rådhus.

Hvem er du

Vi lægger vægt på, at du:

 • har en mellemlang videregående sundhedsfaglig uddannelse
 • har en demenskoordinatoruddannelse
 • mestrer vekselvirkningen mellem administrativt arbejde samt den direkte borgerkontakt
 • evner at arbejde selvstændigt, selvtilrettelæggende og struktureret
 • har kørekort

Vi forventer, at du:

 • kan definere dit eget menneskesyn
 • er nysgerrig og forstår mennesket bag problemet og søger efter årsager før løsninger
 • er god til at se muligheder og finde anderledes, kreative veje og ikke står tilbage for at udvikle på egen praksis
 • kan skabe en god relation til og et godt samarbejde med pårørende og andre samarbejdspartnere
 • er en aktiv holdspiller i et team, hvor vi hjælper hinanden.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne for lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at du selv skal indhente straffeattest digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Du er velkommen til at kontakte leder for Aktivitet, Forebyggelse og Demens, Anne Grete Pilgaard, på tlf.: 24 45 99 17, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Du kan også finde mere information om Assens Kommune på www.assens.dk.

Ansøgningsfristen er onsdag den 14. april 2021, og ansættelsessamtaler bliver afholdt mandag den 19. april 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!