icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Pædagog til Overmarksgården

Brænder du for at inddrage børn i et aktivt udeliv med natur og dyr som pædagogiske redskaber? Kan du være leder af børnefællesskaber og etablere meningsfulde læringsmiljøer med udgangspunkt i barnets perspektiv, såvel ude som inde? Ser du forældrene som de vigtigste samarbejdspartnere? Og vil du være med til at skabe rammerne om en tryg og struktureret hverdag præget af omsorgsfulde og nærværende voksne? Så er det måske dig, vi søger!

Info

Hos Overmarksgårdens børnehave søger vi en pædagog med tiltrædelse 1. marts 2021. Stillingen er er på 35 timer om ugen, og tidsbegrænset frem til den 9. juli. 2021. 

Hvem er vi

Overmarksgården er et børnehus for børn i aldersgruppen 0-6 år. Vi arbejder hver dag på at give børnene masser af gode oplevelser, hvor udeliv og udepædagogik er det bærende element. Vi har dyr på gården, som indgår som en naturlig del af vores pædagogiske hverdag. Sammen med børnene oplever vi sammenhæng mellem årstiderne og gårdens daglige gøremål.  

Vores profil er krop, kreativitet og science, og naturen er vores overordnede ramme. Vi lever i og med naturen, og vores skønne udeområde på ca. syv tønder land understøtter dyrefolde, køkkenhave, orangeri, skov, bålpladser og meget mere.  

Vi har til huse i en moderne institution, som sammen med vores gamle gård understøtter vores profil og pædagogiske værdier. Der er plads til 125 børnehavebørn og 30 vuggestuebørn. Huset er indrettet, så vi arbejder i mindre teams, som både kan værne om det lille fællesskab og dyrke det store fællesskab.  

Vores pædagogiske arbejde baserer sig på de nye styrkede læreplaner og den relationelle pædagogik i samspil med vores profil.

Hvem er du   

Vi forventer, at du fagligt:   

 • har erfaring med og indsigt i udviklingen hos børn i aldersgruppen 3-6 år
 • har styr på, hvilken betydning naturpædagogik har for børns udvikling og kan tænke små børn ind i et aktivt udeliv
 • har gode relationskompetencer og kan anvende dem i mødet med børn, forældre, kolleger og samarbejdspartnere  
 • kan lede de pædagogiske processer og læringsmiljøer i børnegruppen selvstændigt og i samarbejde med andre
 • kan tage ansvar for en børnegruppe og samarbejde med dine kolleger
 • er bevidst om din positionerings betydning og involverer dig i børnenes lege og aktiviteter som den gode rollemodel   
 • er opmærksom på vigtigheden i at anvende pædagogiske metoder og værktøjer i det pædagogiske arbejde  
 • har en systematisk og struktureret pædagogisk praksis baseret på didaktiske refleksioner
 • evner at bevare børnesynet, selv i pressede situationer
 • anvender evaluering og refleksion i forhold til den pædagogiske praksis- både egen og andres praksis – og tør dele det, så faglig nysgerrighed understøtter den pædagogiske udvikling
 • indgår i et forpligtende forældresamarbejde, som bygger på dialog og involvering
 • er tydelig og sikker i skrift og tale.

Derudover forventer vi, at du personligt:   

 • er anerkendende i din tilgang og tydelig og opsøgende i din kommunikation til både børn, forældre, kolleger og ledelse
 • kan leve op til vores profil, som er fundamentet i hele institutionen og livsnerven i at udvikle livsglade og livsduelige børn     
 • har en ressourceorienteret tilgang og går til hverdagens udfordringer med højt humør og en positiv indstilling     
 • har gode samarbejdskompetencer, kan lytte og ser teamsamarbejdet som en styrke, hvor du arbejder loyalt og positivt med de beslutninger, som træffes i fællesskab
 • trives i forhold til forandringer og løbende udviklingsprocesser
 • trives med at sige "vi" og ikke "jeg"
 • er fleksibel, robust og mødestabil   
 • har overblik og kan organisere dit arbejde til gavn for børnenes udvikling.

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, inden ansættelsen kan finde sted. Du skal selv indhente straffeattest ved ansættelse. Dette kan du gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.    

Vil du vide mere

Hvis du har yderligere spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte områdeleder Lisbeth Wehner Rasmussen på tlf. 24 61 84 14. 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 26. januar fra kl 16.   

Vi glæder os til at høre fra dig.