icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Fagligt velkvalificeret pædagog/-medhjælper til Aarupskolens helhedstilbud

Har du gode pædagogiske erfaringer og kompetencer samt et godt blik for børn og unge i udsatte positioner? Er du tydelig i din kommunikation og god til at skabe relationer? Kan du håndtere pædagogiske problemstillinger og løse konflikter konstruktivt, anerkendende og inkluderende? Så er du måske vores nye kollega.

Info

Aarupskolen søger en fagligt velkvalificeret pædagog eller pædagogmedhjælper pr. 1. marts 2021 og gerne før.

Hvem er du

Vi lægger vægt på, at du: 

 • har gode pædagogiske erfaringer og kompetencer
 • har et godt blik for børn og unge i udsatte positioner
 • arbejder fagligt og målrettet med det pædagogiske arbejde og ligeledes kan dokumentere det både skriftligt og mundtligt
 • er tydelig, rummelig, robust og nærværende
 • arbejdet ud fra en fagligt pædagogisk viden/teori og anvender den i det pædagogiske praksis i både skole og fritid
 • kan anvende observationer og iagttagelser struktureret
 • mestrer at arbejde på tværs af opgaver og personalegrupper og ind i teams
 • kan håndtere pædagogiske problemstillinger og løse konflikter konstruktivt, anerkendende og inkluderende
 • prioriterer et tæt forældresamarbejde
 • har kompetencer til at samarbejde tværfagligt og sætte din viden i spil i forhold til andre faggrupper
 • har gode samarbejdsevner, tålmodighed og humor. 

Hvem er vi

Helhedsafdelingen
Eleverne i helhedsafdelingen er kendetegnet ved at være normaltbegavede børn i følelsesmæssige, adfærdsmæssige og sociale vanskeligheder. For disse børn/elever gælder komplekse familiemæssige udfordringer, som kræver en helhedsorienteret indsats mellem skole, myndighed, PPR og familieindsatser. Det betyder, at eleverne i en periode ikke kan profitere af folkeskolens tilbud. Ved målrettet specialpædagogisk, undervisningsmæssig og behandlende indsats skal der igangsættes og fastholdes en positiv udvikling for eleverne, således at de bliver i stand til at vende tilbage til undervisningen i folkeskolen, eller evt. til en anden tilsvarende skolegang.

Helhedsafdelingen er normeret til 14 elever fra 0. - 7. klasse. Vi har fokus på, at samværet og kvaliteten, i de relationer børn og voksne indgår i, har afgørende betydning for trivsel og udvikling, og vi arbejder efter, at relationer, anerkendelse og tryghed er fundamentet for en god hverdag.

Aarupskolen
Heldagsafdelingen ligger i en længe af Aarupskolen. Aarupskolen ligger centralt placeret på Højfyn, nær motorvej og togstation, i skønne grønne omgivelser med megen udenomsplads og specielt gode lege-, opholds-, idræts- og bevægelsesmuligheder. Skolen er overvejende tresporet fra 0. - 9. klasse, og 526 elever og 60 medarbejdere har deres daglige gang på skolen. I vores skolefritidsordning, som kaldes Kridthuset, beskæftiger vi dagligt ca. 140 børn. På Aarupskolen er nøgleordene trivsel, bevægelse og læring. Nøgleordene er tæt forbundne og er en integreret del af skolens hverdag, såvel i fagene som i de mange andre tilrettelagte dage, der afvikles i løbet af skoleåret.

På Aarupskolen er nøgleordene trivsel – bevægelse og læring. Tre tæt forbundne begreber, der er en integreret del af skolens hverdag, såvel i fagene, som i de mange andre tilrettelagte dage, der afvikles i løbet af skoleåret. 

Løn og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra reglerne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at straffe- og børneattest skal indhentes, før ansættelse kan finde sted.

Vil du vide mere

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skoleleder Poul Erik Svendsen på tlf. 29 20 12 00 eller Aarupskolens kontor på tlf. 64 74 79 00. Du kan også besøge vores hjemmeside på www.aarupskolen.dk for yderligere information om Aarupskolen.

Ansøgningsfristen er den 31. januar 2021, og ansættelsessamtaler afholdes i uge 6.

Vi glæder os til at høre fra dig!