icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Erfaren og udviklingsorienteret skoleleder til Aarupskolen

Vil du påtage dig lederskabet for en stor skole med gode rammer, stor lokal opbakning samt et yderst engageret personale, og er du klar på at repræsentere skolen både udadtil og indadtil? Kan du sætter en fælles retning for de pædagogiske, faglige og sociale udviklingsprocesser, samtidig med at du prioriter den daglige drift? Er du synlig, tydelig og beslutningsstærk, og har du en positiv og empatisk tilgang til både børn og voksne? Så har vi en rigtig spændende stilling til dig!

Info

Efter mange år på posten har vores skoleleder på Aarupskolen valgt at gå på pension. Derfor søger vi pr. 1. april 2021 en nærværende, synlig og engageret skoleleder, der kan føre vores velfungerende skole videre og fortsætte den gode udvikling, der karakteriserer Aarupskolen.

Hvem er vi

Aarupskolen er centralt beliggende på Højfyn tæt på motorvejen og togstation, i en driftig stationsby i vækst og udvikling.

Aarupskolen er en af Assens Kommunes største skoler med 526 elever, som er fordelt på 2-3 spor fra 0.-9. klasse og i vores Helhedsafdeling. Skolen er afdelingsopdelt fra 0.-5. årgang og fra 6-9. årgang. Vores SFO har dagligt besøg af ca. 140 børn i fritidspasning.

Skolen har gode rammer både inde og ude. Vi er omgivet af skønne, grønne omgivelser med megen udenomsplads og specielt gode lege-, opholds-, idræts- og bevægelsesmuligheder.

Gennem årene har vi opbygget et stærkt tværfagligt og lokalorienteret samarbejde med lokalområdet, hvilket har været medvirkende til, at skolen har et godt ry og nyder stor opbakning og høj tilfredshed blandt forældre og elever i lokalområdet.

Vi er 60 velkvalificerede, erfarne og engagerede medarbejdere, som hver dag står på tæer for, at vores børn og unge får de bedste betingelser for at lykkes. Medarbejderne er både udviklingsorienteret og omstillingsparat og er garanter for, at trivsel og faglighed går hånd i hånd.

Ledelsesteamet består, foruden dig, af en viceskoleleder, en SFO-leder samt en afdelingsleder for Helhedsafdelingen.

I skolens værdigrundlag vægtes begreberne Din og min skole samt Trivsel, bevægelse og læring, og de er bærende elementer for vores kultur.

Begreber, der er særligt fokus på i dagligdagen, er:  

 • Høj faglighed – kendetegnet via vores faste placering i toppen af kommunens årlige ranking.
 • Inklusion – kendetegnet ved en øget inklusionsindsats, der bygger på et velfungerende solidt lærer- og pædagogsamarbejde.
 • Den åbne skole – kendetegnet ved et mangfoldigt etableret netværk, der bidrager med læring og gensidigt samarbejde med lokalsamfundet.

Assens Kommunes skole- og dagtilbud er organiseret i fire partnerområder, der samarbejder om en række temaer. Aarupskolen indgår i Partnerområde Nord.

Skoleledergruppen referer til lederen af Dagtilbud og Skole og mødes ca. 1 gang om måneden på Rådhuset i Assens.

Hvem er du

Som vores ny skoleleder lægger vi vægt på, at du har erfaring med skoleledelse og også gerne har erfaring med inklusion, heldagsklasser eller lignende. Du har en lederuddannelse eller er i gang med en uddannelse på diplomniveau.

Derudover forventer vi, at du:

 • er synlig og god til at repræsentere skolen både indadtil og udadtil
 • kan fastholde skolen som en attraktiv arbejdsplads for engagerede og visionære medarbejdere
 • vil og kan samarbejde med et erfarent, stærkt og udviklingsorienteret ledelsesteam samt med en yderst engageret skolebestyrelse
 • er parat til at være et kendt ansigt i lokalsamfundet og har øje for samarbejde, der rækker ud over skolen
 • evner at se skolen i samspil med dens omgivelser og samarbejdspartnere
 • er optaget af skolens udvikling udadtil for lokalsamfundet og indadtil for den kommunale organisation
 • formår at vægte barnets og forældrenes perspektiv – og skabe størst mulig læring for eleverne både fagligt, socialt og personligt og dermed ruste dem bedst muligt til fremtidens kompetencer
 • har stærke kommunikative evner, så du evner at begejstre, motivere og gøre dine budskaber tydelige for folk omkring dig
 • har erfaring med økonomistyring og besidder et langsigtet økonomisk fokus.

Løn og ansættelsesforhold

Stillingen er med tiltrædelse den 1. april 2021. Du vil blive ansat som tjenestemand og din årsløn udgør som udgangspunkt ca. 555.000 kr. – personlige tillæg kan forhandles. Straffe- og børneattest indhentes, før ansættelsen kan finde sted.

Vil du vide mere

Vi håber, at ovenstående matcher både dine ønsker, kvalifikationer og kompetencer så meget, at du kan se dig selv som vores nye skoleleder.

Hvis du har brug for yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte:   

 • Viceskoleleder Søren Jakobsen på tlf. 20 80 23 87 for spørgsmål om skolens daglige virke.
 • Vicedirektør for Børn, Unge og Uddannelse Esben Krægpøth på tlf. 64 74 64 46/20 69 18 19 for mere generelle informationer, som ikke direkte vedrører skolens daglige virke.
 • Skolebestyrelsesformand Birgitte F. Langkilde Jakobsen på tlf. 25 13 53 78.

Du kan også finde flere oplysninger om vores skole på www.aarupskolen.dk.

Ansættelsesproces

Ansøgningsfristen er den 24. januar 2021.

Første samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 4. februar 2021.

Som led i rekrutteringsprocessen foretages der mellem første og anden samtale en personprofilanalyse med efterfølgende tilbagemelding af vores HR-afdeling. Tilbagemelding på personprofilen gives personligt den 11. februar 2021.

Anden samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 23. februar 2021.

Vi glæder os til at høre fra dig!