icon-Job-i-Assens-Kommune

Job i Assens Kommune

Familiebehandlere med vilje og hjerte til Børn og Unge

Brænder dit hjerte for børn og unge, og har du vilje til at hjælpe dem og deres familier godt på vej? Vil du være en del af en innovativ arbejdsplads i konstant udvikling, og hvor der er rum og plads til faglige kreative løsninger og ideer? Og er du en god holdspiller, der trives med at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret? Så er det måske lige dig, vi søger!

Info

Hos Børn og Unge i Assens Kommune søger vi to fuldtids familiebehandlere med tiltrædelse 1. marts 2021. 

Hvem er vi

Børn og Familie og Ungeenheden har været gennem en ny organisering, hvor myndighed og udfører er rykket fysisk sammen. Vi arbejder alle tæt sammen i teams, som består af socialrådgivere, kontaktpersoner, familiekonsulenter og familiebehandlere.

Vi arbejder med vores opgave og ikke min opgave og ud fra et perspektiv, hvor ingen fagfagligheder er vigtigere end andre. Det handler om, at vi spiller hinanden gode i det faglige fællesskab og i opgaveløsningen med familien.

Vi har en grundlæggende tro på, at vores familier kan og ønsker en forandring og har derfor fokus på empowerment - vi går med, ved siden af og enkelte gange også foran familierne.

Vi arbejder i helheder. Det vil sige, at vi ikke kun har fokus på barnet eller den unge, men på hele familien. Derfor arbejder vi også med at understøtte forældrenes beskæftigelsessituation, både når det gælder om at fastholde arbejde eller at få et, og vi samarbejder tæt med voksenindsatser og psykiatrien. Vi har også fokus på at støtte børnene og de unge i at få en god skolegang og uddannelse.  

Behandlingsmetodikken er helhedsorienteret med de relationer og netværk familien indgår i. Vi er optaget af at bringe teoretiske tilgange i spil ved fælles sparring i opgaveløsningen. Behandlingsforløbene udarbejdes i samarbejde med den enkelte familie, socialrådgiverne og andre relevante faggrupper i en anerkendende ressourceorienteret tilgang.

Familiebehandlingsteamet består af fire medarbejdere, der hver især varetager visiterede familiebehandlingsforløb, behandlingsforløb og gruppeforløb. Herudover indgår familiebehandlerne i Åben Anonym Rådgivning.

Hos os får du:

 • En innovativ arbejdsplads i konstant udvikling
 • Rum og plads til faglige kreative løsninger og ideer
 • Et spændende job med stor afveksling, der er ikke en dag eller opgave, der er ens
 • En afdeling med stor faglighed, fællesskab og humor
 • En afdeling, hvor monofaglighed og tværfaglighed bringes i spil i et helhedsfokus
 • En afdeling, hvor du fysisk er sammen med alle dine nærmeste kollegaer og samarbejdspartnere

Om stillingerne

Vi søger to familiebehandlere. Den ene med primært fokus på familier og børn i aldersgruppen 0-14 år, og den anden med primært fokus på familier og unge i aldersgruppen 14-18 år (til 23 år i efterværnssager).   

Stillingen med fokus på 0-14 år omhandler f.eks. sårbare gravide/familier, spæd- og småbørnsterapi, unge sårbare/psykisk sårbare forældre, enlige sårbare mødre, observationer, intervenering, familiebehandling med guidning og vejledning for at styrke forældrekompetencer. Herudover arbejde med selvskadende adfærd, overgrebssager, daginstitutions- og skolefravær samt at fremme og understøtte forældrene i den gode hjemgivelse.

Stillingen for 14+ omhandler f.eks. udadreagerende unge, misbrugsproblematikker, kriminalitet og vold, skolefravær, psykiske udfordringer som fx angst, depression, spiseforstyrrelser, selvskadende adfærd.

Et kort indblik i eksempler på opgaver hos en familiebehandler:

 • Spædbørnsterapi
 • Observationer og intervenering ude i en familie til et nyfødt barn – understøttelse og udvikling af forældrekompetencer og evner til at se, forstå og imødekomme deres barns behov.
 • Terapi i Familiens hjem med mor, som er vokset op i en alkoholiseret familie og hvis udfordringer heraf ses at have en negativ indvirkning på hendes 12-årige søns liv.
 • Statusmøde på skole, hvor der følges op på barnets trivsel. Her skal der også tages stilling til, om PPR skal ind og lave en PPV. Der skal planlægges et observationsforløb i klassen. Skoleleder, socialrådgiver, familiebehandler, lærer og PPR psykolog deltager.
 • Opstartsmøder, hvor du og socialrådgiveren tager ud til familien. Her laver i familiens handleplan sammen med familien. I er meget skarpe på, at der laves gode konkrete og målbare mål, som familien ”ejer” og er med på. Dette gør også din indsats i familien meget nemmere, da opgaven, formålet og målet med indsatsen er så tydelig, konkret og målbar, så du ved nøjagtig, hvad du skal ud og arbejde med, og hvornår I er i mål med indsatsen.
 • Opfølgningsmøder, hvor der følges op på familiens handleplanen. Her deltager familien, socialrådgiveren og skolen. I har lavet meget konkrete og målbare mål, så det er nemt for jer, at følge op på om målene er opfyldt.
 • Teammøder med resten af familiebehandlergruppen og din nærmeste leder. Her gennemgås jeres sagsstamme ift. afsluttede sager og visitering af nye, vi tager generelle sagsdrøftelser ud fra overordnede problematikker, snakker sager, hvor der ikke opnås forventet progression/effekt mv. 
 • Gruppeforløb med en gruppe af sårbare unge forældre

Et kort indblik i eksempler på opgaverne hos en familiebehandlers med fokus på de 14+: 

 • Terapi i familiens hjem med ung selvskadende og spiseforstyrret pige
 • Familiebehandling med ung fyr på 15 år med et omfattende hashmisbrug og stort fravær i skolen
 • Familiebehandling med en familie samt individuel samtaler med en selvmordstruet pige på 16 år
 • Gruppeforløb efter afholdelsen af et familie-og netværksrådslagning med en gruppe af forældre til kriminalitetstruet eller misbrugende unge
 • Opstartsmøder med familien. Her udarbejdes familiens handleplan sammen med familien. I er meget skarpe på, at der laves gode konkrete og målbare mål, som familien ”ejer” og er med på. Dette gør også din indsats i familien meget nemmere, da opgaven, formålet og målet med indsatsen er så tydelig, konkret og målbar, så du ved nøjagtig, hvad du skal ud og arbejde med, og hvornår I er i mål med indsatsen.

I begge stillinger skal du være indstillet på at være fleksibel i forhold til opgaver, som kan ligge ud over normal arbejdstid, eksempelvis en eftermiddag eller aften.

Hvem er du

Vi forventer, at du:

 • har en socialfaglig grunduddannelse
 • har en minimum toårig terapeutisk efteruddannelse
 • har erfaring med at arbejde med børn, unge og familier  
 • har erfaring med grupper, eller er indstillet på at lære og praktisere gruppeforløb
 • er en god holdspiller, som trives med at arbejde tværfagligt og helhedsorienteret
 • har gode samarbejdsevner, som betyder, at du kan spille andre gode i opgaveløsningen
 • evner at give plads- og rum til andres faglige perspektiver i opgaveløsningen, fordi du grundlægende tror på, at vi løfter opgaven bedre i fællesskab
 • er god til at skabe en god hurtig professionel relation ude i familierne
 • har kørekort

Løn og ansættelsesvilkår 

Løn og ansættelsesvilkår sker i henhold til gældende overenskomst og ud fra principperne om lokal løndannelse. Vi gør opmærksom på, at der forud for ansættelse vil blive indhentet børne- og straffeattest. Straffeattesten skal du ved ansættelse selv indhente, hvilket du kan gøre digitalt med NemID på www.borger.dk eller www.politi.dk.

Vil du vide mere

Ønsker du nærmere oplysninger om stillingerne, er du velkommen til at kontakte teamleder for familiebehandlerne Theis Hjelmsted på telefon 64 74 73 36, afdelingsleder for Børn og Familie Helle Brade Kreipke på telefon 64 74 64 04 eller afdelingsleder for Ungeenheden Trine Wittrup på telefon 64 74 64 41.

Ansøgningsfristen er den 20. januar 2021, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 26. januar.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning!